Now showing items 1-1 of 1

    • Hodnocení vín - soutěž 

      Author: Hons Dominik; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Kubr Jan
      Tato práce je součástí projektu, který se zabývá vytvořením modulů v aplikaci pro hodnocení vín na vinařských soutěžích. Práce implementuje prostředky pro konfiguraci soutěží, od nastavení způsobu hodnocení po kontrolu ...