Now showing items 1-2 of 2

  • Kontextově založený framework s ohledem na svoje okolí 

   Author: Jan Lesák; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Tomášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací frameworku, který získá informace o okolním kontextu zařízení a tyto informace dále vyhodnotí. Některé frameworky již pracují s uživatelským kontextem a na základě ...
  • Proxy pro automatické generování uživatelského rozhraní 

   Author: Jan Jaroš; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Tomášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá úpravou již hotového frameworku na generování uživatelského rozhraní pomocí metadat na novější a modernější přístup, kdy se rozšiřuje XML konfigurace o JSON tak, aby fungovalo stávající řešení frameworku. ...