Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce dominantní frekvence 

   Author: Lukáš Kotrbatý; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je teoreticky navrhnout a naprogramovat mobilní webovou aplikaci, která bude v reálném čase provádět analýzu zvukového signálu. Tato analýza je následně využita jako ladička na kytaru. ...