Now showing items 1-1 of 1

  • Využití sledování očí pro adaptivní kontextově závislé aplikace 

   Author: Gruber Jakub; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Šereda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a im-plementovat framework pro mobilní apli-kace, který bude shromažďovat pasivní informace o uživateli pomocí sledování očí. "Sledování očí je technika, při které jsou sledovány oči ...