Now showing items 1-1 of 1

  • Temporální Modely pro Vizuální Navigaci Mobilních Robotů 

   Author: Dvořáková Eliška; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Fentanes Jaime Pulido
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá modelováním změn prostředí v čase pro dlouhodobou vizuální navigaci mobilních robotů a integrací těchto modelů prostředí do existujícího funkčního navigačního systému. Cílem této práce je vytvořit ...