Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh výukového modulu pro pacienty trpící cukrovkou 

      Author: Musílek Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
      Tato práce seznamuje čtenáře s dostupnými mobilními aplikacemi, které se zabývají výukou diabetu, diabetem samotným a simulacemi působení inzulínu v diabetikově těle. Na těchto základech je poté vyvinut výukový modul do ...