Now showing items 1-1 of 1

    • Dokončení klientské části integračního portálu 

      Author: Blažek Jiří; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Votava Ondřej
      Cílem této práce je implementace všech požadovaných funkcionalit a dokončení klientské části integračního portálu. Práce navazuje na předchozí vývoj, ve kterém bylo vytvořeno uživatelské rozhraní. Klientská část je ...