Now showing items 1-1 of 1

  • Multiplatformní aplikace pro sběr georeferencovaných dat 

   Author: Jan Hrdý; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Štych Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a testováním mobilní aplikace pro reportování zajímavých míst. Aplikace má pomoci uživatelům k plánování tras nebo například průzkumu památek v okolí. Na začátku práce ...