Now showing items 1-4 of 4

  • Buddy aplikace pro odvykání kouření 

   Author: Tomáš Farkaš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Práce se zabývá problematikou kouření a dalším vývojem mobilní aplikace Buddy App určené pro rodinu a přátele odvykajícího kuřáka. Buddy App nejen že poskytuje cenné informace o průběhu odvykání, ale navíc je propojená s ...
  • Multiplatformní aplikace pro sběr georeferencovaných dat 

   Author: Jan Hrdý; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Štych Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a testováním mobilní aplikace pro reportování zajímavých míst. Aplikace má pomoci uživatelům k plánování tras nebo například průzkumu památek v okolí. Na začátku práce ...
  • Rozšířená realita (AR) v React Native 

   Author: Nikita Grigoryev; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce popisuje implementaci rozšíření do stávající mobilní aplikace o podporu rozšířené reality využívající GPS lokalizaci v React-Native. Aplikace načítá 3D scény v rámci scénáře vytvořeného editorem scén. ...
  • Servrové řěšení aplikace Buddy App pro odvykání kouření 

   Author: Vojtěch Novotný; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformních mobilních aplikací a návrhem serverové části aplikace Buddy App pro odvykání kouření. Výstupem práce je implementace 6 miniher ve frameworku React Native a návrh a ...