Now showing items 1-20 of 20

  • Administrační rozhraní aplikace Pingl 

   Author: Filip Štěrba; Supervisor: Molčík Filip; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Cílem této práce je nejprve zanalyzovat potřebu uživatelů administrace a důvody pro vznik projektu. Následně od relevantních uživatelů sesbírat požadavky a určit rozsah práce. Důkladná analýza současné situace a požadavků ...
  • Administrační systém pro restaurace využívající systém Qerko 

   Author: Robert Mysliveček; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Kováč Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem této práce je vytvořit nové administrační rozhraní v ReactJS, které nahradí stávající rozhraní implementované v AngularJS. Nové rozhraní je responzivní Single Page Aplikace. Komunikace aplikace se serverem je zajištěna ...
  • Aplikace pro podporu osobního rozvoje 

   Author: Artem Vanyukhin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá rešerši domény osobního rozvoje a možnosti využití soutěživosti k motivaci osobního rozvoje. Provedená rešerše slouží základem k analýze existujících řešení a následujícímu návrhu nové aplikace. Na ...
  • Aplikace pro podporu sdílení informací mezi čtenáři knih 

   Author: Zuzana Štětinová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Černý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Předmětem této práce je specifikace a realizace aplikace, která implementuje hlavní požadavky komunity knižních fanoušků získané z~dotazníků a osobních konverzací. Aplikace se zaměřuje na snadnou rozšiřitelnost pro další ...
  • Aplikace pro tenisové kluby - frontendová část 

   Author: Ondřej Mareš; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá metodologií návrhu a tvorby moderní frontendové části webové aplikace, která je rozdělená na backendovou a frontendovou část. Tyto dvě komponenty jsou spolu provázány jen pomocí jasně definovaného HTTP REST ...
  • Integrace KOS na sociální media a další digitální kanály 

   Author: David Stražovan; Supervisor: Kadleček David; Opponent: Smolka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se zabývá integrací školního systému KOS na různé komunikační a sociální kanály. Cílem je analýza a implementace systému, který studentům umožní jednododuché přihlášení školním účtem, nastavení upozornění na ...
  • Inteligentní webové komponenty pro STPA analýzu 

   Author: Artur Useinov; Supervisor: Ahmad Jana; Opponent: Lališ Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   V posledních letech byla překročena poptávka po budování bezpečnějších systémů ve srovnání s tradičními. Tato poptávka po takovém upgradu vychází z častých změn v našem každodenním životě a technologických inovací, které ...
  • MyOnlineTrainer 

   Author: Dávid Michal Bulko; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cieľom tejto práce bolo identifikovať proces vytvárania a plánovania tréningového programu fitness trénermi. Existuje spôsob ako to zlepšiť? Dnešný trend digitalizácie ponúka jednu myšlienku: dedikovaný softvér. Súčasný ...
  • Nástroj na zobrazování interaktivních plánků budov ČVUT FEL 

   Author: Adam Kovář; Supervisor: Fryč Jiří; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Práce se zabývá návrhem a vývojem nástroje pro zobrazení interaktivních plánů hlavní budovy Fakulty elektrotechnické v Dejvicích. Tento nástroj je koncipován jako webová aplikace, která by měla být také použitelná pro ...
  • Návrh a implementace B2C e-commerce platformy pro prodej výrobků domácích výrobců cukrovinek 

   Author: Pavel Paklonski; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Co je hlavním vyvrcholením každé oslavy? Ať už je to oslava narozenin s přáteli nebo Vánoc s rodinou, svatby nebo firemní akce? Na její konci přijde chvíle, kdy se přinese krásný velký dort a na tvářích zúčastněných se ...
  • Pokročilý webový editor OntoUML ontologií 

   Author: Tadeáš Binder; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této práce je zdokumentovat návrh, implementaci a testování webové komponenty pro tvorbu a editaci OntoUML modelů vhodné pro ontologické konceptuální modelování. V současné době jsou k dispozici řešení, která ontologie ...
  • Progresivní webová aplikace Pingl 

   Author: Vojtěch Rychnovský; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Díky webové aplikaci Pingl si mohou zákazníci gastro podniků objednat a zaplatit bez čekání, ať už si chtějí objednat takeaway na určitý čas, nebo již sedí v restauraci u stolu. Pro takeaway objednávky je nutná přehledná ...
  • Prototyp webového klienta vyhledávače intermodálních dopravních spojení 

   Author: Jan Hlaváč; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Tesla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je tvorba prototypu webové aplikace vyhledávače dopravních spojení při využití intermodality. V práci jsou analyzovány požadavky na vyhledávač, které jsou pak porovnány s existujícími vyhledávači. ...
  • Sémantické facetové vyhledávání na platformě React 

   Author: Filip Sváček; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Škoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Účelem této bakalářské práce je návrh a implementace sémantického facetového vyhledávače, který umožní uživatelům hledat data za pomocí faset sémantickém webu. Na vyzkoušení fungování této implementace se vytvořilo demo ...
  • Sémantické facetové vyhledávání na platformě React 

   Author: Filip Sváček; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Škoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Účelem této bakalářské práce je návrh a implementace sémantického facetového vyhledávače, který umožní uživatelům hledat data za pomocí faset sémantickém webu. Na vyzkoušení fungování této implementace se vytvořilo demo ...
  • Smart systém řízení žaluzií 

   Author: Tomáš Bedrník; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Cílem této práce bylo navrhnout chytrý systém ovládání žaluzií za využití servo motoru a platformy ESP8266. Pomocí WiFi a MQTT je zařízení spojeno s vlastním NodeJS serverem, který umožňuje ovládání žaluzií z webové aplikace ...
  • Uživatelské rozhraní Sémantického správce dokumentů 

   Author: Valeryia Chyzhova; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato bakalářská práce navazuje na vývoj správce dokumentů s názvem Document Manager. Document Manager je aplikace, která umí strukturovat a ukládat soubory. Document Manager byl vytvořený jako součást bakalářské práce ...
  • Vykreslování React aplikací na straně serveru v enterprise portálech 

   Author: Václav Jančařík; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Kadlec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Single-page aplikace využívající moderní JavaScript knihovny mají spoustu výhod, co se vývoje a uživatelského prožitku týče. Jejich integrace do enterprise portálů kombinuje výhody obou technologií a je velmi žádaná ve ...
  • Vývoj softwarové komponenty pro katalogy SPARQL dotazů 

   Author: Igor Kuzevanov; Supervisor: Kostov Bogdan; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem této práce bylo vytvořit GUI komponentu pro efektivní práci s katalogy SPARQL dotazů. V první části práce jsou popsaná existující řešení tohoto problému, u nichž byl proveden průzkum uživatelsky nepohodlných nebo ...
  • Webový klient pro správu katalogů SPARQL dotazů 

   Author: Igor Kuzevanov; Supervisor: Kostov Bogdan; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této práce bylo vytvořit webový klient pro správu katalogů SPARQL dotazů. V první polovině jsem se věnoval průzkumu existující řešení, jejich nevýhod a nevýhod. Poté jsem navrhl vylepšenou verzi webového klienta. V ...