Now showing items 1-1 of 1

  • Interaktivní dashboard pro RDF 

   Author: Michal Švagr; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy a vizualizace RDF dat, což je jazyk pro popis dat a ontologií na sémantickém webu, a to ve formě grafů. Práce obsahuje stručné seznámení s použitými technologiemi, ...