Now showing items 1-1 of 1

  • Platforma pro agregaci zdravotních a fitness dat z různých existujících platforem 

   Author: Duc Anh Le; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá agregací zdravotních dat a fitness metrik z různých existujících platforem. Cílem této práce je analyzovat dostupné možnosti synchronizace dat a navrhnout vhodný systém pro synchronizaci ...