Now showing items 1-1 of 1

  • Využití Text miningu pro automatické generování názvu rodiče 

   Author: Petr Kostka; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím Text Miningu pro generování společného sjednocujícího jména pro řadu slov a návrhem na jejich následnou kategorizaci a dělení. Hlavním cílem je vymyslet algoritmus pro podání přesných ...