Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptace UI založena na emočních vzorech chování uživatele 

   Author: Marek Klement; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj frameworku pro adaptaci uživatelského rozhraní na základě emocí uživatele. Práce klade vysoký důraz na prozkoumání dostupných studií o zachycení emocí uživatelů a jejich použití ...
  • Zjištění lidských vad a nemocí a následná adaptace uživatelského rozhraní 

   Author: Maria Potapova; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a následně adaptaci uživatelského rozhraní pro lidé s vady a postižení. Pro zjednodušení interakce mezi uživatele s vady a postižení a uživatelským rozhraním byly navrhnuty ...