Now showing items 1517-1536 of 1601

  • Web aplikační framework pro Micropython 

   Author: Martin Mašata; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nového web aplikačního frameworku v Micropythonu, který bude nabízet více možností než ty stávající. Dokument obsahuje analýzu, návrh, implementaci a testování aplikace. Analýza ...
  • Web-based aplikace pro visualizaci GPS dat 

   Author: Kropuch Martin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • WebExtensions, bezpečnostní model a kompatibilita s XPCOM 

   Author: Eiselt Zbyněk; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je nastudovat rozhraní WebExtensions pro tvorbu tzv. "cross-browser" rozšíření do webových prohlížečů a porovnat jejich možnosti se starší množinou technologií XUL/XPCOM. Během srovnávání bude kladen důraz na ...
  • Webova aplikace spravy vozoveho parku pro system sdileni automobilu vice uzivateli 

   Author: Šidlovský Marko; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Objektom tejto práce je návrh a implementácia webovej aplikácie správy vozového parku pre systém zdieľania automobilov viacerými užívateľmi. V úvode je popísaná problematiky užívateľských aplikácií a spôsob ich vývoja, no ...
  • Webová aplikace pro zadávání semestrálních a absolventských prací 

   Author: Kalivoda Petr; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Webová aplikace pro zadávání semestrálních a absolventských prací 

   Author: Štefan Karel; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace na organizaci času 

   Author: Smejkal Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace pro analýzu spolehlivosti v letecké dopravě 

   Author: Jakub Gruber; Supervisor: Kostov Bogdan; Opponent: Lališ Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Analýzy spolehlivosti jsou klíčovými složkami při hodnocení posouzení rizik během fáze návrhu v leteckém průmyslu. Analýza stromu poruch (FTA) a analýza poruchových režimů a efektů (FMEA) se běžně kombinují při analýze ...
  • Webová aplikace pro demonstraci a hraní her pomocí doménově nezávislých algoritmů 

   Author: Mishchenko Nikita; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá úlohou vytvoření webové aplikace pro demonstraci a hraní her pomoci doménové nezávislých algoritmu. V této práci jsme se seznámili s herní teoretickou knihovnou, která obsahuje sbírku algoritmů ...
  • Webová Aplikace pro demonstraci volebního systému založeném na blockchainu 

   Author: Antonín Wingender; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Online hlasování je trendem, který v moderní společnosti nabírá na síle. Má velký potenciál snížit organizační náklady a zvýšit volební účast. Odpadá nutnost tisknout hlasovací lístky nebo otevírat volební místnosti – ...
  • Webová aplikace pro evidenci informací o zákaznících 

   Author: Doubková Aneta; Supervisor: Cirkva Lukáš; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webová aplikace pro evidenci kulturních událostí 

   Author: Szép Gergely; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Filipský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Webová aplikace pro kvíz v reálném čase 

   Author: Andrii Antosha; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Táto bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webové aplikace umožňující hrát multiplayerové kvizové hry ve skutečném čase. Rešeršní čast práce se nejdříve zabývá analýzou požádavků, zkoumá existující řešení a ...
  • Webová aplikace pro metodu Bullet Journal 

   Author: Adam Kohout; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce se věnuje tématu osobní produktivity se zaměřením zejména na akademické prostředí. Součástí rešerše je obecný úvod do této problematiky a její přenesení do kontextu života vysokoškolského studenta. Dále je uvedeno ...
  • Webová aplikace pro odvykání kouření 

   Author: Daniel Mareda; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním existující mobilní aplikace pro odvykání kouření a následným návrhem a implementací webové aplikace sloužící převážně jako doplnění pro uživatele preferující počítače oproti ...
  • Webová aplikace pro organizaci bridžového turnaje 

   Author: Pojman Miloslav; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webová aplikace pro plánování a sdílení výletů 

   Author: Aneta Czerneková; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce je provedení návrhu a následná implementace aplikace pro plánování a sdílení výletů. Při implementaci je kladen důraz na použití technologií spjatých s Progresivními webovými aplikacemi. Práce se zabývá ...
  • Webová aplikace pro podporu výtvarného ateliéru 

   Author: Daria Kulynychenko; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této práce bylo provést analýzu, vytvořit návrh a implementovat webovou aplikaci pro výtvarný ateliér. Aplikace slouží jako komunikační kanál mezi ateliérem a jeho zákazníky. Jsou do ní pravidelně vkládány nové návody, ...
  • Webová aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z uživatelských testů 

   Author: Lebedeva Antonina; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Hlavním účelem této práce je vytvoření platformy pro vývojáře a výzkumníky v oblasti uživatelských testů. Tato platforma bude umožňovat správu experimentů s uživateli, poskytovat přístup k nasbíraným datům a zobrazovat ...
  • Webová aplikace pro sběr, publikaci a analýzu informací 

   Author: Nikolai Ogoltsov; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Online průzkumy jsou známé poměrně dlouhou dobu, i přesto ale nepřestávají být populární. Naopak, pokrok informačních technologií a metod sociální komunikace způsobuje jejich ještě větší efektivitu a jednoduchost realizace. ...