Now showing items 1-20 of 626

   Subject
   3D, editor, víceuživatelský, android [1]
   Activity-based survey, travel diary, transportation model, transportation mode detection [1]
   adaptive user interface,artificial neural network,emotions,senzors,Java,Spring framework [1]
   adaptivní uživatelské rozhraní,umělá neuronová síť,emoce,senzory,Java,Spring framework [1]
   agentcrowd, simulace, dav, validace, trajektorie [1]
   AIXM 5.1, SQL Server, GML, Spatial database [1]
   Aktivitně-cestovní průzkum, cestovní deník, dopravní model, detekce dopravních módů [1]
   Algoritmy lokalizace objektů,lokalizace lidí,hluboké neuronové sítě,letecké snímky [1]
   Alokace vozů taxi, optimalizace taxislužby, strojové učení pro alokaci taxi, alokace limitovaných zdrojů [1]
   Analysis, PSG, EDF, Sleep, EEG, Classification, Features, Segmentation, WPF, FFT, PSD, Skewnee, Kurtosis [1]
   Analytika učení,Analýza docházky,Analýza studentských dat,Prediktivní modelování,Webová platforma analytiky učení [1]
   analýza kódu, lexikální analýza, syntaktická analýza, parsování, abstraktní syntaktický strom, AST, Java, JavaParser [1]
   analýza logov, Apache, JBoss, PostgreSQL, centralizované logovanie, ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana [1]
   analýza zdrojového kódu, open source, škálovatelnost, údržba, kvalita kódu, historie projektu, softwarové metriky [1]
   Analýza, PSG, EDF, Spánek, EEG, Klasifikace, Příznaky, Segmentace, WPF, FFT, PSD, Skewness, Kurtosis [1]
   Android, AndEngine, hra, iterativní proces [2]
   android, android aplikace, Vokabulář webový [1]
   android, android application, Vokabulář webový [1]
   Android, aplikace, restaurace, číšník, tablet [1]
   Android, application, restaurant, waiter, tablet [1]