Now showing items 210-229 of 1601

  • Dashboard pro sekundární monitory s automatizací na základě uživatele a jeho chování 

   Author: Tomáš Hodek; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Využívání vícero monitoru pro zefektivnění práce je v dnešní době běžné u mnoha uživatelů. Součástí této práce je analýza využívání sekundárních monitorů a jakým způsobem jsou na nich využívány jednotlivé aplikace. Cílem ...
  • Data mining CTG záznamů 

   Author: Pátková Darja; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Databaze a rozhrani pro modul automobilu pro system sdileni automobilu vice uzivateli 

   Author: Vachula Richard; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou rozhrania pre komunikáciu modulu so serverovou jednotkou spolu s vhodne zvoleným spôsobom zabezpečenia. Súčasne si kladie za cieľ i návrh a implementáciu databázy pre perzistenciu ...
  • Databáze intrakardiálních signálů 

   Author: Hendrich Milan; Supervisor: Křemen Václav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Databáze metapříznaků v prostředí Rapidminer 

   Author: Pankovčin Matej; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Databáze nukleárních dat v numerických simulacích fúzního plazmatu 

   Author: Svojtka Jiří; Supervisor: Řezáč Karel; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Datová analýza studentského hodnocení výuky 

   Author: Nikola Sokolová; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Hrabák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cieľom našej práce bolo zanalyzovať dátové zdroje hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti, študijných výsledkov a študentského hodnotenia výuky, a na ich základe definovať hypotézy korelácie vedecko-výskumných výsledkov ...
  • Datová sada pro automatizované ověřování faktů v českém jazyce 

   Author: Herbert Ullrich; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Naše práce prozkoumává existující datové sady pro úlohu automatického faktického ověřování textového tvrzení a navrhuje dvě metody jejich získávání v Českém jazyce. Nejprve předkládá rozsáhlý dataset FEVER CS se 127K ...
  • Datově orientovaný konverzační systém 

   Author: Stejskal Jakub; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Daty podložené přidělování zakázek v taxi službách s autonomními řidiči 

   Author: Zikeš Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Černoch Radomír
   V této práci jsme nejdříve zformalizovali mechanismus propojující taxikáře a pasažéry, který je použit jako součást moderního systém pro rezervace vozidel taxi za pomoci mobilních aplikací. Jako klíčovou a kritickou část ...
  • Daty řízená optimalizace angažovanosti uživatelů mobilních aplikací 

   Author: Linka Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Mobilní aplikace jsou velké průmyslové odvětví s vysokou konkurencí, které proto musí využívattechnikyprooptimizaciangažovanostiuživatelů. Chytrételefonyvšakmohouvyužívat vzdáleného zpracování dat, které umožňuje tuto ...
  • Daty řízený algoritmus pro rozvrhování na jednom stroji 

   Author: Michal Bouška; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Horák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   V této práci představuje metodu pro řešení problému Single machine total tardiness problem. Analyzovali jsme užití Deep learning metod, pro Single machine total tardiness problem. Využili jsme rozděl a panuj algoritmu a ...
  • Decentralizovaná výměnná síť pro pracovní skupiny 

   Author: Mužík Jan; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Decentralizované řízení zahlcení komunikace v inteligentních dopravních systémech pro OS Linux 

   Author: Vančura Vít; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá mechanismy decentralizovaného řízení zahlcení (DCC) při komunikaci inteligentních dopravních systémů (ITS) a jejich návrhem a implementací pro OS Linux s použitím WiFi síťové karty řady Atheros 9000. ...
  • Defragmentace dat na pevném disku 

   Author: Dosoudil Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Demonstrace aplikačního rozhraní pro šifrování pomocí Java Card 

   Author: Fořt Petr; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Hlaváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Demonstrace přírodou inspirovaných algoritmů na platformě Adobe Flash 

   Author: Vavroušek David; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Demonstrace sítě na čipu 

   Author: Šimáček Jan; Supervisor: Schmidt Jan; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Demonstrační aplikace pro podporu kurzu neuronových sítí 

   Author: Činčura Adam; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Desková hra v prostředí webu 

   Author: Hotovec Michal; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)