Now showing items 187-206 of 1601

  • C# knihovna pro správu časových razítek 

   Author: Hons Dominik; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Cílem této práce je analyzovat existující nástroje určené pro práci s časovými razítky a následně navrhnout a implementovat knihovnu pro C# umožňující vytváření a ověřování časových razítek. Implementace knihovny se řídí ...
  • C# knihovna pro verifikaci a validaci souborů 

   Author: Vrátník Jan; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Validace souborů mnohdy končí kontrolou jeho velikosti a přípony. I když něco takového ve většině případů naprosto stačí, najdou se i situace, kde je potřeba jít mnohem více do hloubky. Bohužel, existuje jen málo volně ...
  • CANgui - Nástroj pro diagnostiku CAN sběrnice 

   Author: Filip Machulda; Supervisor: Szeles Marek; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   CANgui je webový nástroj pro analýzu dat na Controller Area Network (CAN) sběrnici. Nástroj je primárně určen pro vývojáře elektronických řídících jednotek (Electronic Control Unit, ECU) v automobilovém průmyslu, ale lze ...
  • CashWalk - Mobilní klient restauračního systému pro OS Android 

   Author: Tůma Lukáš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Celulární kódování pro hluboké neuronové sítě 

   Author: Doležal Matěj; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Umělá neuronová síť je výpočetní model, který je inspirován chováním a strukturou lidského mozku. Vetšina přístupů pro stavění neuronových sítí se snaží optimalizovat topologii a zároveň parametry sítě. Tento přístup se ...
  • Cenová politika a data: dálkové autobusové linky 

   Author: Mohammad Asad Ali; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Nikolaev Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Autobusová doprava je jeden z nejrozšířěnějších způsobů osobní dopravy v Evropě. V této práci se za použití technik strojového učení zaměřujeme na pochopení vlivů ovlivňujících dynamickou cenotvorbu na dálkových autobusových ...
  • Centralizované řízení distribuovaných procesů 

   Author: Bauer Miroslav; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Kubr Jan
   Tato práce si klade za cíl analyzovat současné možnosti centralizovaného řízení a distribuce výpočetních úloh na výpočetní zdroje. Cílem je návrh a implementace vybraného řešení. Toto řešení by mělo sloužit jako vrstva ...
  • Centrální správa a automatická integrace byznys pravidel v architektuře orientované na služby 

   Author: Klimeš Filip; Supervisor: Čemus Karel; Opponent: Toman Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Architektura orientovaná na služby člení funkcionalitu komplexních informačních systémů do samostatných služeb a díky tomu usnadňuje oddělení zodpovědností a zvyšuje znovupoužitelnost jednotlivých komponent. Byznysová ...
  • Chatbot jako turistický průvodce Prahou 

   Author: Ruf Shamikh; Supervisor: Zídek Jan; Opponent: Baručić Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato práce se zaměřuje na dvě témata, cestovní ruch a technologii chatbotů, a taky se skládá ze tři části. Po vyhledání informací o těchto tématech vznikla první teoretická část této práce. Druhá část této práce je praktická ...
  • Cloud native aplikace pro kontrolu plateb 

   Author: Jiří Pazdera; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce se zaměřuje na implementaci systému, který má usnadnit a částečně automatizovat administraci spojenou s účetnictvím malých spolků. Systém se připojuje do bankovního API Fio banka, a.s. a stahuje si informace o ...
  • Cluster pro Virtual Reality Universal Toolkit 

   Author: Slivárich Jiří; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Clusterování softwarových modulů použitím Jaya algoritmu 

   Author: Jakub Pavlát; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na použití Jaya algoritmu k řešení problému clusterování softwarových modulů. Tento problém se dá popsat jako hledání clusterování modulů tak, aby uvnitř clusteru byly vazby co nejsilnější ...
  • CMS systém pro fakultu stavební ČVUT 

   Author: Klouček Vladimír; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • CMS systém pro FSv ČVUT 

   Author: Zamazal Jiří; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Code coverage analysis and test case generation 

   Author: Sýkora Kryštof; Supervisor: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této práce je vytvoření metody pro generování testovacích scénářů a vyhodnocení jejich effektivity. Tato metoda je vytvořená na základě analýzy konkrétního programu, která je založená na určení dopadů, jaký mají ...
  • Collab - editor pro kolaborativní kreslení 

   Author: Indra Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Sporka Adam
   Collab je projekt, jehož cílem je vytvořit celistvou platformu poskytující uživatelům grafický editor, který může být napojen k jiným vlastním instancím přes počítačovou síť takovým způsobem, že všichni propojení uživatelé ...
  • Comparative analysis of binary classification algorithms 

   Author: Zulfiia Galimzianova; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pinyagina Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   GALIMZIANOVA, Zulfiia: Srovnávací analýza binárních algoritmů klasifikace. [Diplomová práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. ...
  • Comparative evaluation of set-level techniques in predictive classification of gene expression 

   Author: Holec, Matěj; Kléma, Jiří; Železný, Filip; Tolar, Jakub
   (2012)
   Background: Analysis of gene expression data in terms of a priori-defined gene sets has recently received significant attention as this approach typically yields more compact and interpretable results than those produced by ...
  • Construction and analysis of the graph of social network professional communities 

   Author: Adel Shavalieva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Tumakov Dmitrii
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Analýza sociálních sítí je studiem sociálních sítí, které se zabývají sociálními vztahy z hlediska teorie sítí. Je široce používán v řadě aplikací a oborů, např. výběr segmentů uživatelů pro cílené reklamní kampaně nebo ...
  • Content Management System založený na technologiích sémantického webu 

   Author: Kopecký Jiří; Supervisor: Matoušek Kamil; Opponent: Forstner Ernst
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)