• 10GbE směrování pomocí PC s GNU/Linux 

   Autor: Bangoura Moris; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • 3D rekonstrukce objektů ze stránek pro sdílení fotografií 

   Autor: Macoszek Ondřej; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Ghais Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní multi-modální navigace na platformě Android 

   Autor: Havlíček Filip; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní protokol síťové vrstvy pro úzkopásmovou Power Line komunikaci 

   Autor: Moučka Martin; Vedoucí práce: Dvořák Jan; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní řízení kvality služby v síti 

   Autor: Vondrouš Ondřej; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní webový výukový systém 

   Autor: Snížek Michal; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrace JBoss ESB 

   Autor: Ďopan Lukáš; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Budín Tomáš
  • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

   Autor: Kostyuk Petro; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
  • Administrační rozhraní pro správu webhostingu 

   Autor: Jinoch Vlastimil; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační sekce aukčního portálu Nume.cz 

   Autor: Adámek Martin; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Administrativní rozhraní počítačové sítě 

   Autor: Dragounová Adéla; Vedoucí práce: Novosad Lukas Mathias; Oponent práce: Šulc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Agentní model chování námořního piráta 

   Autor: Salamon Pavel; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Píbil Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní simulace taxi spolujízdy 

   Autor: Mezek Petr; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agregátor geolokačních sociálních sítí 

   Autor: Machulda Ondřej; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Agregátor obsahu webu pro účely výuky 

   Autor: Ciml Vojtěch; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Štěpán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akcelerace 10GbE síťového provozu 

   Autor: Rohrbacher Michael; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Akcelerovaná komprese semiadaptivním Huffmanovým kódováním 

   Autor: Kovář Jindřich; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akceptační testy v signalizačním systému SS7 

   Autor: Miléř Josef; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty 

   Autor: Szadkowski Rudolf Jakub; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se chová podle svého rozvrhu: ...
  • Algoritmus kontinuální evoluce 

   Autor: Jiran Tomáš; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Drchal Jan
   Tato práce se zabývá především implementací a testováním algoritmu kontinuální evoluce (CEA). Jedná se o optimalizační algoritmus, který patří mezi takzvané evoluční algoritmy. Kombinuje evoluční optimalizační přístup s ...