Now showing items 1-20 of 1138

  • 10GbE směrování pomocí PC s GNU/Linux 

   Author: Bangoura Moris; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • 3D rekonstrukce objektů ze stránek pro sdílení fotografií 

   Author: Macoszek Ondřej; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Ghais Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptace UI založená na vlastnostech uživatele 

   Author: Hogenauer Tomáš; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je vytvořit framework pro mobilní zařízení s Android OS, který bude umožňovat adaptaci struktury a kontextu aplikace na základě informací získaných o vlastnostech uživatele.
  • Adaptace UI/SW založena na stavu uživatele 

   Author: Svoboda Vojtěch; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emocí a stavu uživatele a přizpůsobení uživatelského rozhraní tomuto uživateli. V rámci této práce je provedena úprava a rozšíření existující knihovny na adaptaci uživatelského ...
  • Adaptivní multi-modální navigace na platformě Android 

   Author: Havlíček Filip; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní protokol síťové vrstvy pro úzkopásmovou Power Line komunikaci 

   Author: Moučka Martin; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní řízení kvality služby v síti 

   Author: Vondrouš Ondřej; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní webový výukový systém 

   Author: Snížek Michal; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrace JBoss ESB 

   Author: Ďopan Lukáš; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Budín Tomáš
  • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

   Author: Kostyuk Petro; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
  • Administrační rozhraní pro správu webhostingu 

   Author: Jinoch Vlastimil; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační sekce aukčního portálu Nume.cz 

   Author: Adámek Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Administrativní rozhraní počítačové sítě 

   Author: Dragounová Adéla; Supervisor: Novosad Lukas Mathias; Opponent: Šulc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Agentní model chování námořního piráta 

   Author: Salamon Pavel; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Píbil Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní simulace taxi spolujízdy 

   Author: Mezek Petr; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agregátor geolokačních sociálních sítí 

   Author: Machulda Ondřej; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Agregátor obsahu webu pro účely výuky 

   Author: Ciml Vojtěch; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Štěpán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akcelerace 10GbE síťového provozu 

   Author: Rohrbacher Michael; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Akcelerovaná komprese semiadaptivním Huffmanovým kódováním 

   Author: Kovář Jindřich; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akceptační testy v signalizačním systému SS7 

   Author: Miléř Josef; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)