Now showing items 1-20 of 1723

  • 10GbE směrování pomocí PC s GNU/Linux 

   Author: Bangoura Moris; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • 3D rekonstrukce objektů ze stránek pro sdílení fotografií 

   Author: Macoszek Ondřej; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Ghais Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D Webová aplikace pro demonstraci různých úhlů pohledu na řešení problémů 

   Author: Antonín Wingender; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tunnel vision a podobné úkazy jsou problémem u mnohých lidí. Největší dopad však mají na lidi v managementu a ty, jejichž rozhodnutí mají velký dopad na lidi kolem nich. Mít v takovém případě omezený pohled na věc nebo ...
  • 3D Webová aplikace pro demonstraci různých úhlů pohledu na řešení problémů 

   Author: Antonín Wingender; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tunnel vision a podobné úkazy jsou problémem u mnohých lidí. Největší dopad však mají na lidi v managementu a ty, jejichž rozhodnutí mají velký dopad na lidi kolem nich. Mít v takovém případě omezený pohled na věc nebo ...
  • Adaptace mobilní aplikace na základě zvukových vstupů 

   Author: Dominik Brázdil; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání zvukových informací z okolí člověka ke zlepšení jeho interakce se zařízením. Hlavní důraz je kladen na analýzu obecného uplatnění zvuku v mobilním zařízení a na ...
  • Adaptace UI založena na emočních vzorech chování uživatele 

   Author: Marek Klement; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj frameworku pro adaptaci uživatelského rozhraní na základě emocí uživatele. Práce klade vysoký důraz na prozkoumání dostupných studií o zachycení emocí uživatelů a jejich použití ...
  • Adaptace UI založená na vlastnostech uživatele 

   Author: Hogenauer Tomáš; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je vytvořit framework pro mobilní zařízení s Android OS, který bude umožňovat adaptaci struktury a kontextu aplikace na základě informací získaných o vlastnostech uživatele.
  • Adaptace UI/SW založena na stavu uživatele 

   Author: Svoboda Vojtěch; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emocí a stavu uživatele a přizpůsobení uživatelského rozhraní tomuto uživateli. V rámci této práce je provedena úprava a rozšíření existující knihovny na adaptaci uživatelského ...
  • Adaptace uživatelského rozhraní v závislosti na dostupnosti IOT zařízení 

   Author: Filip Wiesner; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Stojíme na počátku velkého boomu chytrých zařízení, která jsou dostupná v běžné domácnosti. Tato práce zkoumá způsob optimalizace zobrazení a ovládání těchto zařízení v závislosti na jejich i uživatelově kontextu. Zároveň ...
  • Adaptace uživatelského rozhraní založená na analýze textových souborů 

   Author: Michal Sivoň; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá úlohou vytvorenia a otestovania fra- meworku na adaptáciu používateľského rozhrania aplikácie na základe analýzy a klasifikovania textových súborov. Tento framework umožní vybratie položiek ...
  • Adaptivní multi-modální navigace na platformě Android 

   Author: Havlíček Filip; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní protokol síťové vrstvy pro úzkopásmovou Power Line komunikaci 

   Author: Moučka Martin; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní řízení kvality služby v síti 

   Author: Vondrouš Ondřej; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní webový výukový systém 

   Author: Snížek Michal; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrace JBoss ESB 

   Author: Ďopan Lukáš; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Budín Tomáš
  • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

   Author: Kostyuk Petro; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
  • Administrační rozhraní aplikace Pingl 

   Author: Filip Štěrba; Supervisor: Molčík Filip; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Cílem této práce je nejprve zanalyzovat potřebu uživatelů administrace a důvody pro vznik projektu. Následně od relevantních uživatelů sesbírat požadavky a určit rozsah práce. Důkladná analýza současné situace a požadavků ...
  • Administrační rozhraní pro správu webhostingu 

   Author: Jinoch Vlastimil; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační sekce aukčního portálu Nume.cz 

   Author: Adámek Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Administrační systém pro restaurace využívající systém Qerko 

   Author: Robert Mysliveček; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Kováč Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem této práce je vytvořit nové administrační rozhraní v ReactJS, které nahradí stávající rozhraní implementované v AngularJS. Nové rozhraní je responzivní Single Page Aplikace. Komunikace aplikace se serverem je zajištěna ...