Now showing items 543-562 of 1601

  • JavaFX jako platforma nejen pro internetové prezentace 

   Author: Choleva Lukáš; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • JavaScript tester 

   Author: Jína Vojtěch; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Hevery Miško
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Jazyky pro textové modelování 

   Author: Mazanec Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jádro simulátoru senzorových sítí 

   Author: Kubásek David; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   Tato práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi. Senzorové sítě přinášejí nové druhy problémů, se kterými se při návrhu tradičních drátových i bezdrátových sítí nepočítalo. Proto vznikají nové algoritmy zaměřené na ...
  • Jednoduchý grafický nástroj ovládaný elektromyografickými senzory 

   Author: Flek Tomáš; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jednotná autentizace v prostředí UNIX pomocí Public-key infrastructure 

   Author: Slavík Daniel; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Medvecký Michal
   Tato práce se zabývá problematikou zabezpečeného přístupu na Linux/Unix servery přes protokol SSH. Problém vytváření účtů a umožnění jejich zabezpečeného užívání je společný každé instituci, která vlastní větší počet těchto ...
  • Jízdní řády s odhadem zpoždění pomocí zpětné vazby uživatelů 

   Author: Jan Klán; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Nykl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce pojednává o konceptu mobilní aplikace zaměřené na sběr informací o zpoždění a mimořádnostech v provozu autobusů veřejné dopravy na základě toho, jak ji uživatelé používají, a jejím následném vývoji na platformě ...
  • Jízdní řády zaměřené na hledání podle místa 

   Author: Purchart Václav; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • JkCrud - generované uživatelské rozhraní pro přístup k databázi 

   Author: Kunhart Josef; Supervisor: Mlýnková Irena; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalendář pro nevidomé 

   Author: Bobisud Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace multi-kamerového systému 

   Author: Kula Jiří; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrační a ovládací software sítě částicových pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS na LHC v CERN 

   Author: Begera Jakub; Supervisor: Polanský Štěpán; Opponent: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V roce 2014 byla na různé pozice experimentu ATLAS na LHC v CERN nainstalována síť 16 hybridních částicových pixelových detektorů typu Timepix. Cílem této bakalářské práce je vyvinout software pro řízeni a energetickou ...
  • Kanban board pro Gitlab 

   Author: Chvála Michal; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Mazanec Martin
   Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro správu a řízení vývoje softwarových projektů, propojenou s issue tracking systémem aplikace Gitlab. Aplikace využívá koncept Kanban, který pomáhá optimalizovat vývojové procesy.
  • Katalog refaktoringu frameworku MigDB 

   Author: Luksch David; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Katederní knihovna s možností samoobslužného provozu 

   Author: Jan Skála; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Herceg Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá tvorbou informačního systému umožňujícího správu inventáře knihovny na vybrané katedře ČVUT. Kromě základních funkcí bude poskytovat i možnost samoobslužného provozu. Výstupem práce jsou celkem 4 ...
  • Klasifikace kosterních výrustků 

   Author: Doubek Andrej; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Čepek Miroslav
  • Klasifikace typu nádoru z histopatologických obrazů 

   Author: Jan Kúdelka; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   V poslední době stoupá frekvence použití strojového učení v celé řadě oblastí vědy a techniky. Jednou z těchto oblastí je i analýza dat z medicinského prostředí. Tato diplomová práce se zabývá využitím strojového učení k ...
  • Klient pro posílání šifrovaných zpráv pomocí protokolu XMPP 

   Author: Netočný Adam; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klient pro studijní informační systém KOS na platformě Android 

   Author: Šesták Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Klient pro vzdálené čtení hodnot z jednotek Poseidon 

   Author: Hebík Karel; Supervisor: Hlaváč Josef; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)