Now showing items 327-346 of 1601

  • Faktorizace na distribuovaném GPGPU clustru 

   Author: Poláček Karel; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
  • Faktorizace velkých čísel pomocí GMP knihovny 

   Author: Blšťák Petr; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Faktorizace veřejného klíče RSA v Javě 

   Author: Kobrle Daniel; Supervisor: Pilný Aleš; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fast Estimation of First Order Clause Coverage through Randomization and Maximum Likelihood 

   Author: Kuželka, Ondřej; Železný, Filip
   (2008)
   In inductive logic programming, µ-subsumption is a widely used coveragetest. Unfortunately, testing µ-subsumption is NP-complete, which represents a crucial efficiency bottleneck for many relational learners. In this ...
  • Federace identit v cloudu 

   Author: Soukup Petr; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Firmware pro XBee moduly 

   Author: Prášil Jan; Supervisor: Janeček Jan; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Flexibilní modularizace zdrojového kódu 

   Author: Sedliský Filip; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této bakalářské práce je prozkoumání možností transformace zdrojového kódu v Javě, navrhnutí prototypu flexibilní modularizace pro transformace middleware modulu na menší moduly v technologii Java EE a její ...
  • Flexibilní uživatelské rozhraní pro ontologické aplikace 

   Author: Dundálek Jakub; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fotogalerie s generátorem webstránek 

   Author: Petr Cipra; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace v jazyce C++ pro správu obrázků, která umožňuje jejich export do webové galerie. Dále také analýzou podobných již existujících programů a analýzou C++ knihoven pro tvoření ...
  • Fotogalerie s generátorem webstránek 

   Author: Petr Cipra; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace v jazyce C++ pro správu obrázků, která umožňuje jejich export do webové galerie. Dále také analýzou podobných již existujících programů a analýzou C++ knihoven pro tvoření ...
  • Fotografie portrétů pro nevidomé uživatele 

   Author: Neoproud Lukáš; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Macík Miroslav
  • Framework na vyhodnocování vlastností testovacích scénářů pro testy konektivity v IoT systémech 

   Author: Matěj Klíma; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Vaněk Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a vývoji frameworku pro vyhodnocování účinnosti technik pro návrh testovacích scénářů pro testy IoT zařízení v případě omezeného nebo nedostupného síťového připojení. Vyvíjený framework ...
  • Framework pro generování dat EMF modelů 

   Author: Palkoci Igor; Supervisor: Tamáš Martin; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Framework pro jednoduché, ale bezpečné používání technologie Java Database Connectivity (JDBC) a rozhraní Java Transaction API (JTA) 

   Author: Vik Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Medek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Framework pro nastavení síťových prostředků umožňující simulaci různých podmínek sítě 

   Author: Praus Petr; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Framework pro rekonstrukci modelu aplikací pro chytrou televizi 

   Author: Richter Jan; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Práce se zabývá vývojem softwaru usnadňující automatické testování aplikací pro chytré televize. Chytré televize jsou relativně novou platformou, která se stává běžnou součástí domácností. A dostává se čím dál více do ...
  • Framework pro synchronizaci datových struktur v distribuovaném prostředí 

   Author: Tomáš Hrabáček; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá analýzou možností synchronizace dat v distribuovaném prostředí. Zaměřuje se zejména na způsoby optimistické replikace dat a možností využití konsenzus algoritmů pro tyto účely. Práce dále obsahuje návrh ...
  • Framework pro synchronizaci obecných verzovaných entit v distribuovaném prostředí 

   Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací frameworku umožňujícího synchronizaci obecných datových entit včetně jejich verzování. Framework používá architekturu klient-server a důraz je kladen na schopnost pokračování ...
  • Framework pro testování P2P aplikací ve vědecké počítačové síti PlanetLab 

   Author: Bohdal Viktor Bohuslav; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Framework pro testování platformy PCTgen 

   Author: Hopp Lukáš; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem frameworku na vytváření automatizovaných uživatelských testů pro aplikaci PCTgen. Nejprve uvedu v práci problematiku testování softwaru a automatizovaných testů. Poté v práci provedu ...