Recent Submissions

 • Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod 

  Author: Petr Hrubý; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Homotopické pokračování je metoda numerické algebraické geometrie pro řešení soustav polynomiálních rovnic. Během homotopického pokračování se počáteční soustava postupně transformuje na koncovou soustavu, během čehož se ...
 • Kombinatorické metody ve studiu kvantových struktur 

  Author: Václav Voráček; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Pták Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  There are challenging problems related to the mathematical description of quantum mechanics. The thesis focuses on such problems from two different areas: The problems related to the existence of hidden variables and ...
 • Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc 

  Author: Martin Sebera; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Špetlík Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Lokalizace je úloha, která řeší odhad pózykamery (tj. střed kamery a rotaci). Tatopráce se zaměřuje na algoritmus InLoc,který implementuje vizuální lokalizaci prozmapovaná vnitřní prostředí. Analyzujepůvodní implementaci ...
 • Časová parametrizace dráhy manipulátoru 

  Author: Kryštof Teissing; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Behrens Jan Kristof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato práce se zabývá plánováním pohybu a především časovou parametrizací dráhy průmyslového kolaborativního manipulátoru KUKA LBR iiwa 7. Plánování pohybu je prováděno pomocí knihovny Robotic Operating System a v ní ...
 • Přenos účesu mezi portréty 

  Author: Adéla Šubrtová; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Sýkora Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato diplomová práce navrhuje ucelené řešení problému přenosu účesu mezi portréty. Vstupem jsou dva portréty různých lidí, snímek vlasů a snímek obličeje. Metoda vyprodukuje přirozeně vypadající portrét, který má účes ze ...
 • Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS 

  Author: Tomáš Chaloupecký; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Pecka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tématem této práce je vytvoření ovládacího rozhraní pro roboty firmy Mitsubishi v prostředí ROS (Robotic operating system). V projektu jsou využity manipulátory RV-6SDL a RV-6S s příslušnými řídícími jednotkami. Robot ...
 • Mapování prostoru robotickou helikoptérou 

  Author: Ondřej Masopust; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Žaitlík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato práce se zabývá rozborem a řešením problému mapování okolního prostředí robotické helikoptéry s využitím dálkového senzoru na palubě. Je proveden rozbor typů senzorů potenciálně vhodných pro tuto aplikaci. Z těch byl ...
 • Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru 

  Author: Martin Křížek; Supervisor: Horyna Jiří; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato práce se soustředí na návrh, implementaci a ověření řídícího systému a systému pro relativní lokalizaci roje bezpilotních autonomních helikoptér v lesním prostředí. Základem lokalizačního systému je ICP algoritmus. ...
 • Robotický manipulátor pro bezpilotní dron 

  Author: David Štych; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato práce se zaměřuje na design a vývoj tříosého robotického manipulátoru. Práce postupně rozebírá danou problematiku. V první části práce je představena konstrukce manipulátoru dle požadavků a popis použitého hardwaru ...
 • Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou 

  Author: Tomáš Tichý; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Předmětem této práce je vizuální 3D rekonstrukce terénu s využitím robotické helikoptéry za účelem navigace. Jsou použity veřejně dostupné programy k získání 3D dat z fotografií vygenerovaných za pomocí AirSim simulátoru. ...
 • Autonomní řízení dronu Ryze Tello 

  Author: David Pařil; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Drony jsou v dnešní době stále používanějším prvkem v aplikacích jako přeprava zboží, záchranné mise, mapování prostor, zemědělství. Přetrvávajícím problémem dronů je jejich nízký výpočetní výkon často omezený rozměry, ...
 • Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem 

  Author: Jiří Janota; Supervisor: Majer Filip; Opponent: Yan Zhi
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato práce se zabývá různými přístupy k detekci automobilů parkovacím robotem v reálném světě. Za tímto účelem byly implementovány tři metody strojového učení založené na segmentaci množin bodů (PointNet), segmentaci obrázků ...
 • Porovnání standardních metod posilovaného učení 

  Author: Michaela Cihlářová; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Pošík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  V této bakalářské práci se zaměřujeme na porovnání vybraných metod posilovaného učení a algoritmů z oblasti evolučních metod pro spojitý akční prostor. První část práce je věnována teoretickému základu zadaných algoritmů. ...
 • Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií 

  Author: Michal Minařík; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Rudorfer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Plánování pohybu je jedním z podstatných problémů robotiky. Tato práce kombinuje pokroky v plánování pohybu a hodnocení podobnosti objektů za účelem zrychlení plánování ve statických prostředích. První část této práce ...
 • Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi 

  Author: Ondřej Kafka; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Chum Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním metod pro hledání korespondencí mezi snímky, kteréžto metody jsou potom využity v 3D rekonstrukci. Především se práce zaměřuje na jejich schopnost vypořádat se s těžko rekonstruovatelnými ...
 • Automatická kontrola počtu a pozic navařovaných šroubů ve Škoda Auto 

  Author: Erik Pásztor; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Kulich Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Cieľom tejto práce bolo nájsť detektor, ktorý by bol schopný čo najspoľahlivejšie určiť polohy navarovaných šróbov na fotografiách častí auta a vytvoriť jednoduchý systém, ktorý tieto polohy porovná s požadovanými. Toto ...
 • Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 

  Author: Jekatěrina Jaroslavceva; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
  Tato práce se věnuje vyhledávání největší množiny obrázků příslušící vyhledávanému objektu v rozsáhlých datových kolekcích. Konvoluční neuronové sítě (CNNs) prokázaly svoji schopnost poskytnout efektivní deskriptory pro ...
 • Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru 

  Author: Martin Fischer; Supervisor: Petráček Pavel; Opponent: Čížek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Tato práce se zabývá vývojem metody pro systematickou fúzi mračna bodů naměřeného LiDARem s barevnou informací ze sady kamer. Pro zvýšení robustnosti vyvinutého algoritmu bylo implementováno několik filtračních metod. ...
 • Dynamické programování pro výpočet Stackelbergových strategií v částečně pozorovatelných sekvenčních hrách 

  Author: David Kraus; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kuželka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Stackelbergovy hry jsou asymetrické, protože v nich existují dva typy agentů - leader a follower. Leader se musí před začátkem hry zavázat k určité strategii. Follower pak může jeho strategii pozorovat předtím, než určí ...
 • Kalibrace více kamer pro autonomní řízení 

  Author: Martin Jaroš; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
  Hlavním tématem této práce je modelování a kalibrace kamer pro autonomní řízení. Práce shrnuje teorii potřebnou pro zjištění interní a externí kalibrace kamer. Tato teorie je využita pro modelování a kalibraci kamer s ...

View more