Now showing items 282-301 of 342

  • Uplatnění fotovoltaiky v elektrizační soustavě 

   Author: Šmíd Václav; Supervisor: Tůma Jiří; Opponent: Chemišinec Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá fotovoltaikou a jejím uplatněním v elektrizační soustavě. Úvodní část je věnována základním informacím o obnovitelných zdrojích energie. Část práce je věnována přístupu Evropské unie k ...
  • Určování spotřeby energie na vytápění 

   Author: Kuanysheva Aigerim; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá problematikou vytápění a výpočtem tepelných ztrát budovy pro určování celkové spotřeby energie . Byla určena výpočtová tepelná ztráta pro novostavbu rodinného domu. Byl proveden výpočet spotřeby energie ...
  • Uzemnění v distribuční soustavě v městském území. 

   Author: Jan Hrubín; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku uzemnění distribučních elektrických sítí nízkého a vysokého napětí s návazností na ostatní inženýrské sítě a na trakční silniční a kolejovou dopravu. Práce se soustřeďuje ...
  • Úspory elektrické energie při otáčkové regulaci vysokotlakých čerpadel 

   Author: Matyska Pavel; Supervisor: Bernat František; Opponent: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vehicle 2 Grid 

   Author: Dan Štajner; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Práce seznamuje čtenáře se široce diskutovaným konceptem Vehicle-to-Grid (V2G), jenž si klade za cíl implementovat elektromobilitu do sítí Smart grid. Obsahově se zaměřuje na historický vývoj od vzniku pojmu v devadesátých ...
  • Vestavěná nabíječka startovacích a záložních akumulátorů používaných v trakci 

   Author: Tomáš Dolenský; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Pražan Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Diplomová práce sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část práce obsahuje stručný přehled startovacích a záložních akumulátorů používaných především v silničních a železničních vozidlech, popis procesů ...
  • Vlastnosti měřicího transformátoru napětí s nanokrystalickým magnetickým obvodem 

   Author: Večerka Ladislav; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vliv kompenzace kabelových sítí na stabilitu zdrojů 

   Author: Nádvorník Josef; Supervisor: Pistora Martin; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Diplomová práce se zabývá vlivy kabelizace a její kompenzace na stabilitu zdrojů v elektrizační soustavě. V teoretické části se práce zaměřuje na technický popis stability soustavy se zaměřením na úhlovou stabilitu. Praktická ...
  • Vliv kompenzace kabelových sítí na stabilitu zdrojů 

   Author: Nádvorník Josef; Supervisor: Pistora Martin; Opponent: Švec Jan
  • Vliv koróny na vedení vvn 

   Author: Duda Adam; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv modrého světla LED zdrojů na hladinu melatoninu 

   Author: Radek Strnad; Supervisor: Bendová Zdeňka; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se zabývá vlivem modré spektrální složky a intenzitě světelného záření z LED zdrojů na zpožděný nástup hladiny melatoninu. Melatonin je hormon, který je produkován pouze v noci a pouze ve tmě a jeho hlavním ...
  • Vliv nevyváženosti asynchronního motoru s ventilátorem na úroveň vibrací 

   Author: Zedník Milan; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Tkáč Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Vliv nových trendů na návrh venkovních vedení 

   Author: Patera Michal; Supervisor: Krba Luděk; Opponent: Tlustý Josef
   Zvyšování spotřeby elektrické energie má za následek to, že existující přenosové linky musí být schopny přenášet stále větší výkony. Naproti tomu legislativa mnoha vyspělých zemí komplikuje nebo přímo zakazuje výstavbu ...
  • Vliv nových trendů na regulaci napětí v distribuční síti 

   Author: Denemark Petr; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Hanuš Radek
   Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku regulace napětí v distribuční síti. Konkrétně se jedná o VN síť společnosti PREdistribuce a. s., ale většina zde uvedených skutečností a závěrů je obecně platná pro ...
  • Vliv okolního materiálu na přesnost měření Rogowského cívkou 

   Author: Machovič Jakub; Supervisor: Podzemný Jaromír; Opponent: Hlaváček Jan
   Diplomová práca je zameraná na zisťovanie vplyvu feromagnetických a diamagnetických látok na presnosť rogowského cievky. V úvode dokumentu sú rozpracované teoretické poznatky o princípe fungovania rogowského cievok, ich ...
  • Vliv přídavného zatížení na mechanické vlastnosti fázových vodičů a zemnících lan v rozpětí na vedení VVN a ZVN. 

   Author: Jiří Kvaček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Krejza Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Tato diplomová práce řeší problematiku přídavného zatížení na vodičích v rozpětí VVN a ZVN a následné zpracování výpočtu, který ověří teoretické předpoklady. Zabývám se zde druhy vodičů, kterými je možno osazovat liniové ...
  • Vliv rozvoje elektrizační soustavy ČR na zatížení přenosových linek 

   Author: Jáchym Matouš; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv větrných elektráren na napěťovou stabilitu elektrizační soustavy Vietnamu 

   Author: Nguyen Cong Cuong; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vliv volby typu vodiče na modernizaci vedení VVN 

   Author: Šmíd Jakub; Supervisor: Smejkal Jakub; Opponent: Švec Jan
   Tato diplomová práce popisuje druhy vodičů a požadavky na ně. Shrnuje poznatky o mechanice zavěšeného vodiče a zabývá se proudovou zatížitelností vodičů. Jedním z cílů je vytvořit program pro výpočet proudové zatížitelnosti, ...
  • Vliv zařízení FACTS na ztráty v elektrizačních soustavách 

   Author: Rozsypal Daniel; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Čerňan Martin
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku skupiny kontrolérů FACTS. Podává přehled o základních principech jednotlivých kontrolérů a významný aplikací FACTS ve světě. Pozornost je věnována především vlivu FACTS na ...