Now showing items 1-20 of 342

  • Projekt distribučního venkovního vedení VN 

   Author: Kamil Mádle; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem venkovního vedení VN, které je nepostradatelnou součástí distribuční soustavy. První část práce je věnována projekční činnosti a příslušným dokumentacím. Následně jsou uvedeny nezbytné ...
  • Využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při SBO 

   Author: Luděk Zborník; Supervisor: Dvořák Martin; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití MVE Hněvkovice pro dodávku surové vody do JE Temelín při station blackout. Cílem bylo zanalyzovat současný stav a navrhnout optimalizaci pro separátní provoz MVE Hněvkovice ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Jiří Vobr; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem instalace kogenerační jednotky, která má posloužit jako náhrada starého kotle v konkrétním teplárenském objektu a následným technicko-ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V první, ...
  • Stanovení proudové zatížitelnosti svazkového AlFe vodiče 

   Author: Martin Sirový; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem výpočetního programu pro stanovení maximálního proudového zatížení lanových propojů v rozvodnách 420 kV. V první části práce je proveden teoretický rozbor problematiky týkající se ...
  • Podmínky připojitelnosti obnovitelných zdrojů do distribuční elektroenergetické soustavy 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kysnar František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce je věnována tématu obnovitelných zdrojů energie. Řeší se problém připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Diplomová práce popisuje podmínky připojitelnosti zdrojů do elektrizační sítě a zpětné ...
  • Izolátorové závěsy na vedení přenosové soustavy 

   Author: Lucia Susečko; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Práce pojednává o problematice izolátorových závěsů používaných v přenosové soustavě. Popisuje jejich rozdělení, elektrické a mechanické požadavky. Představuje základní zákonitosti elektrostatického pole a limity dané ...
  • Vliv modrého světla LED zdrojů na hladinu melatoninu 

   Author: Radek Strnad; Supervisor: Bendová Zdeňka; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se zabývá vlivem modré spektrální složky a intenzitě světelného záření z LED zdrojů na zpožděný nástup hladiny melatoninu. Melatonin je hormon, který je produkován pouze v noci a pouze ve tmě a jeho hlavním ...
  • Optimalizace ohřevu teplé vody pomocí tepelného čerpadla dle venkovní teploty z energetického hlediska 

   Author: Dušan Stěhule; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Lipčák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   V této diplomové práci je nejprve uvedený stručný přehled základních typů tepelných čerpadel, včetně je- jich konstrukce a principu fungování. Kapitola o tepelných čerpadlech dále popisuje ukazatele, kterými lze vyjádřit ...
  • Vehicle 2 Grid 

   Author: Dan Štajner; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Práce seznamuje čtenáře se široce diskutovaným konceptem Vehicle-to-Grid (V2G), jenž si klade za cíl implementovat elektromobilitu do sítí Smart grid. Obsahově se zaměřuje na historický vývoj od vzniku pojmu v devadesátých ...
  • Studium segregace materiálu směsných halogenidových perovskitů pro solární články 

   Author: Reema Pradeep Newaskar; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Ledinský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Perovskite solar cell is an advanced and potential technology. It is a candidate for a top cell for potential tandem solar cell and with bottom cell as conventional crystalline silicon. The evidence of high efficiency of ...
  • Návrh fotovoltaické elektrárny 

   Author: Michal Pokorný; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Linhartová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 4,036 MWp na území České republiky. Úvod práce je věnován teoretické přípravě zahrnující všechny části spojené s návrhem fotovoltaické elektrárny. ...
  • Projekt distribučního vedení vysokého napětí 

   Author: Tadeáš Hartman; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro výstavbu elektrotechnických zařízení, jako je distribuční vedení nebo elektrická stanice. Obsahem teoretické části jsou legislativní dokumenty a postupy, ...
  • Vlivy vedení zvlášť vysokého napětí na objekty v ochranném pásmu vedení ve vztahu k návrhu funkčních ploch v územně plánovací dokumentaci 

   Author: Ondřej Mašek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivy vedení zvlášť vysokého napětí na objekty v ochranném pásmu vedení ve vztahu k návrhu funkčních ploch v územně plánovací dokumentaci. Jejím cílem je vytvořit souhrnný dokument, který ...
  • Náhrada zdroje energie v bytovém domě 

   Author: David Černý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Diplomová práce se zaměřuje na instalaci domácí kotelny pro účely vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě ve Slaném a na následné energeticko-ekonomické vyhodnocení provozu. Na začátku práce je shrnuta platná legislativa ...
  • Optimalizace procesů prototypové osazovací linky DPS 

   Author: Filip Grňák; Supervisor: Čermák Karel; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací procesů prototypové osazovací linky desek plošných spojů (DPS), která se nachází ve firmě Robert Bosch, spol. s.r.o., České Budějovice. Výroba DPS se sestává z šesti procesů, ...
  • Využití energie spalin v paroplynovém cyklu 

   Author: Pavla Bednářová; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Wimmer Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití energie spalin v rámci paroplynového cyklu. Klíčovým prvkem paroplynového oběhu je spalinový výměník, který zajišťuje propojení plynového a parního oběhu. Toto zařízení ...
  • Optimalizace a simulace provozu bezlicenční fotovoltaické elektrárny v podmínkách ČR. 

   Author: Jan Drápela; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Diplomová práce se zabývá bezlicenčními fotovoltaickými zdroji provozovanými v podmínkách ČR. V úvodních teoretických kapitolách jsou popsány hlavní komponenty těchto systémů a související platná legislativa. Současně jsou ...
  • Koncepce rozvoden VVN 

   Author: Lukáš Němec; Supervisor: Mráz Petr; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce řeší koncepci rozvoden VVN podle využití a použité tech-nologie. Je zde uvedeno několik variant rozdělení podle počtu přípojnic. V práci je uveden postup prací při projektování od předprojektové přípravy ...
  • Energetika bytových domů 

   Author: Jan Krampera; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   V této práci je vytvořený ucelený souhrn energetiky rodinných a bytových domů. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé druhy zdrojů energie a jednotlivé druhy tepelných izolací pro rodinné a bytové domy. Další část práce ...
  • Komunitní energetika v podmínkách České republiky 

   Author: Jan Milichovský; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem práce je seznámit čtenáře s principy fungování energetických komunit, primárně zaměřených na podmínky České republiky a Evropské unie. Součástí práce je také poukázat na rozdíly v legislativním chápání jednotlivých ...