Now showing items 1-20 of 382

  • Srovnání konceptu střešní fotovoltaické elektrárny s řetězovými měniči a konceptu elektrárny s optimizéry 

   Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Práce je vytvořená za účelem vysvětlit, jak se projektuje fotovoltaická elektrárna a zhodnotit vliv optimizérů na výrobu výkonu po celou dobu života elektrárny. Optimizéry jsou současně hojně diskutované téma jejich většího ...
  • Návrh a zhodnocení možností využití chytrého měření implementovaného v daném regionu 

   Author: Čeněk Malík; Supervisor: Glac Pavel; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice predikce spotřeby elektrické energie s pomocí dat z chytrých elektroměrů. Pro vytvoření teoretického rámce uvádí popis konceptů, které jsou s chytrým měřením spojeny, jako je ...
  • Ochrana fotovoltaických elektráren proti přepětí 

   Author: Jan Vlček; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany fotovoltaických elektráren proti přepětí. Fotovoltaické elektrárny jsou vystaveny vnějším vlivům, z nichž jedním z častých je právě přepětí. To může vzniknout různými způsoby, ...
  • Akumulace energie elektrárny Štěchovice pomocí bateriového uložiště. 

   Author: Anna Houfková; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací bateriového uložiště energie jako doplňkového systému pro vodní elektrárnu Štěchovice. Cílem práce je zkoumat možnosti využití bateriového uložiště k optimalizaci výroby ...
  • Off-grid elektrifikace prostřednictvím nezávislého solárního fotovoltaického systému 

   Author: Dexter Chintu; Supervisor: Fandi Ghaeth Abdulhamid; Opponent: Holovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Access to electricity is a fundamental requirement for modern life and economic development. In numerous global regions, especially in rural zones, there exists a significant deficit in electrical accessibility, primarily ...
  • Srovnání konceptu střešní fotovoltaické elektrárny s řetězovými měniči a konceptu elektrárny s optimizéry 

   Author: Ondřej Kochaň; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Práce je vytvořená za účelem vysvětlit, jak se projektuje fotovoltaická elektrárna a zhodnotit vliv optimizérů na výrobu výkonu po celou dobu života elektrárny. Optimizéry jsou současně hojně diskutované téma jejich většího ...
  • Akumulace elektřiny pomocí akumulace tepla 

   Author: Miroslav Suchý; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce řeší alternativní způsob akumulace elektrické energie, a to do ohřátého teplonosného oleje. Práce zahrnuje technický návrh a model protiproudého výměníku typu trubka v trubce, tzv. „double pipe“, jež společně ...
  • Rozklad organických a odpadních látek v reaktoru s termickým plazmatem 

   Author: Jakub Pilař; Supervisor: Pekárek Stanislav; Opponent: Bartlová Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce je věnována problematice zpracování odpadů termickým plazmatem. Úvodem je soustředěna na stručný popis teorie plazmatu, technologie plazmových hořáků a reaktorů, včetně jejich typů a vzájemných odlišností. ...
  • Změna způsobu vytápění průmyslového podniku. 

   Author: Jaroslav Šlajcher; Supervisor: Kolařík Radim; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce se zabývá kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie. První polovina práce je věnována teoretickému popisu problematiky. Druhá polovina práce se věnuje využití teorie v praxi návrhem vytápění pomocí ...
  • Výpočty přechodových dějů ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny 

   Author: Prokop Ševčík; Supervisor: Fajgl Pavel; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce se zabývá výpočty napěťových poměrů při přechodových stavech ve vlastní spotřebě jaderné elektrárny. Je kontrolován pokles napětí při spouštění největšího spotřebiče a samonajíždění skupiny pohonů. Výpočet ...
  • Koncepce budoucího využití modulárních reaktorů v České republice 

   Author: Václav Poživil; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem diplomové práce je popsání koncepce možného využití malých modulárních reaktorů v energetice České republiky v kontextu plánovaného přechodu k nízkouhlíkové energetice a dosažení klimatické neutrality. Začátek diplomové ...
  • Náhrada stávajících plynových ohřevů ohřevem elektrickým v chemickém průmyslu 

   Author: Jakub Linzmajer; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato diplomová práce stručně představuje situaci technologických ohřevů v chemickém průmyslu, teorii sdílení tepla a navrhuje elektrické náhrady plynového technologického ohřevu pro chemický průmysl. Dále popisuje principy ...
  • Posouzení energetické náročnosti aditivní výroby kovových dílů 

   Author: Jiřina Švambergová; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Syrůček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku technologie aditivní výroby kovových dílů. Cílem práce je posouzení energetické náročnosti této moderní technologie v porovnání s jinými postupy výroby kovových dílů. Zároveň je ...
  • Peltierovy články v elektroenergetice 

   Author: Filip Kampas; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá získáním a ověřením náhradních parametrů Peltierova článku a pomocí vytvořeného reálného modelu simuluje jejich možné energetické využití. První část práce pojednává o fyzikálních zákonech ...
  • Nahrazení uhelných zdrojů energie v ČR malými modulárními reaktory (SMR) 

   Author: Vít Klajbl; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou nahrazení uhelných zdrojů energie v České republice malými modulárními reaktory (SMR). Popisuje současný stav energetiky ČR, problematiku fosilních paliv a národní plány ústupu od ...
  • Návrh a simulace větrné elektrárny 

   Author: Lukáš Červený; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Práce shrnuje postup nalezení provozního stavu větrné turbíny metodou známou jako blade element momenthum theory (BEMT). Připomíná klíčové pojmy a ukazuje několik způsobů řešení. Prakticky je metoda včetně tří numerických ...
  • Využití mikrozdrojů při obnově elektrizační soustavy po poruše typu blackout 

   Author: Petr Dobeš; Supervisor: Hába Tomáš; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Diplomová práce se zabývá využitím mikrozdrojů při obnově elektrizační soustavy. Popisuje využití podpůrných služeb pro řízení elektrizační soustavy, vybrané poruchy typu blackout z minulosti a současnou strategii obnovy ...
  • Dopady nasazovaní moderních technologií na zkratové poměry v průmyslových distribučních soustavách 

   Author: Vojtěch Douda; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou dopadu moderních technologií jako jsou fotovoltaické systémy a bateriová uložiště na zkratové poměry v průmyslových distribučních soustavách. Ke stanovení zkratového příspěvku ...
  • Analýza nasazení umělé inteligence na využití přebytků v domácím fotovoltaickém systému 

   Author: Josef Kubička; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace umělé inteligence v energetice. V úvodu jsou popsány mikrosítě a virtuální elektrárny, které mohou být v budoucnosti velmi důležitými prvky elektrizační soustavy. Součástí ...
  • Použití Peltiérových článků v rekuperačních výměnících tepla 

   Author: Martin Beran; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Diplomová práce je věnovaná modelování Peltierových článků za účelem vytvoření principiálního návrhu jejich využití v pasivních domech v kombinaci s rekuperačními výměníky pro zpětné získávání tepla. Práce shrnuje potřebné ...