Now showing items 25-44 of 342

  • Bateriové systémy skladování energie v distribuční soustavě 

   Author: Tigran Avakyan; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce pojednává o základech systému akumulace energie do bateriových úložišť (BESS) připojených k distribuční síti (DN), také popisuje jaké jsou výhody, základní technické řešení (komponenty a topologie), aplikace ...
  • Budící obvody pro SiC tranzistory s nadproudovou ochranou 

   Author: Roman Mrzena; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Richter Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Práce se zabývá návrhem zkratové ochrany s Rogowského cívkou pro tranzistory SiC MOSFET. V úvodu jsou popsány tranzistory na bázi karbidu křemíku a jejich porovnání s klasickými křemíkovými. Následuje přehled základních ...
  • Current Controlled Buck Converter Based PV Array Emulator 

   Author: Prajapati Sahilkumar Arvindbhai; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Burda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   It is difficult to obtain the output characteristics of a PV module, due to the fact of the changing environmental conditions. Thus, a PV emulator, which is a power electronic converter that reproduces the desired output ...
  • ČOV s energetickým využitím bioplynu 

   Author: Novák Václav; Supervisor: Barkman Robert; Opponent: Vybíralík František
   Obsahem této diplomové práce s názvem "ČOV s energetickým využitím bioplynu" je návrh elektrického zařízení čistírny odpadních vod s energetickým využitím bioplynu včetně popisu technologie této aplikace. První část práce ...
  • Decentralizace výroby elektřiny v distribučních sítích 

   Author: Issakar Karim Abdul; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Produkce energie z vodních zdrojů je pravděpodobně jednou z nejstarších technik výroby elektřiny vůbec. Z obnovitelných zdrojů jsou tyto zdroje navíc v Evropě největší. V elektrických distribučních sítích je většina ...
  • Detektor elektrického oblouku pro síť nn 

   Author: Chramosta Jan; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Hlaváček Jan
   Tato diplomová práce se zabývá detektorem elektrického oblouku v síti nízkého napětí. Zaměřuje se na vznik elektrického oblouku, jeho příčiny, následky a možnosti detekování. Je zde podrobně popsán princip funkce, na jejímž ...
  • Determination of Induction Motor Speed using Kalman Filter 

   Author: Ranjan Tiwari; Supervisor: Karlovský Pavel; Opponent: Burda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato práce popisuje návrh a implementaci diskretizovaného rozšířeného Kalmanova filtru (EKF) pro odhad rychlosti asynchroního motoru. V této implementaci EKF je rychlost motoru považována za další stav systému a filtr je ...
  • Diagnostika izolačních systémů pomocí metody zotavených napětí 

   Author: Jankovský Pavel; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Kvasnička Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostika uzemnění stožárů vedení VN a VVN 

   Author: Ondřej Hladík; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Švancar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá uzemněním stožárů vedení velmi vysokého napětí. Diplomové práci předcházelo měření na vedení velmi vysokého napětí 400 kV. Uzemnění je základní bezpečnostní prvek všech elektrických zařízení. ...
  • Diagnostika velkých transformátorů 

   Author: Manek Jan; Supervisor: Švadlenka Jiří; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dieselové záskokové zdroje 

   Author: Kamenický Marek; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Dimenzování plynového parního kotle pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 

   Author: Votava Jan; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Práce se zabývá technickoekonomickou analýzou uplatnění nového parního kotle pro průmyslový podnik, který bude umožňovat poskytování podpůrných služeb za účelem zvýšení zisku a konkurenceschopnosti.
  • Dopad provozu nabíjecích stanic pro elektromobily na DS 

   Author: Petr Blažek; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Kašpírek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem práce je vyhodnotit připravenost vybraných oblastí distribuční sítě společnosti E.ON Distribuce a.s. na rozvoj elektromobility. Práce je věnována stávajícím dostupným technologiím nabíjení elektrických vozidel, ...
  • Dynamická regulace osvětlení pozemních komunikací 

   Author: Mareš Adam; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   S rozvojem LED světelných zdrojů ve veřejném osvětlení přichází další možnosti jak efektivněji šetřit energii a zároveň redukovat emise oxidu uhličitého v ovzduší. Tato práce je zaměřena na energetické úspory ve veřejném ...
  • Dynamické chování elektrárny v lokálním distribučním systému 

   Author: Linhart Tomáš; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektrické ochrany 

   Author: Boháč Jan; Supervisor: Nemšovský Petr; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektroinstalace v objektu pro speciální účely 

   Author: Husák Marek; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektroinstalace v objektu pro speciální účely 

   Author: Košťál Eduard; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektroizolační kapaliny pro elektroenergetiku 

   Author: Sládek Jan; Supervisor: Kvasnička Vladislav; Opponent: Brázdil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektromagnetické pole v okolí energetických zařízení 

   Author: Keclík Petr; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)