Now showing items 329-342 of 342

  • Zadávací projekt pro novou MVE Litoměřice o výkonu 2 x 3 800 kVA 

   Author: Mačák Jakub; Supervisor: Kalandra Petr; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zajištěné napájení při nestandardních stavech JE Temelín 

   Author: Kofroň Jiří; Supervisor: Vogl Jaroslav; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř 

   Author: Dubný Pavel; Supervisor: Jányš Pavel; Opponent: Krbal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce "Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř" se zabývá problematikou elektrických typových zkoušek kabelů středního napětí. Součástí diplomové práce jsou podklady pro interní audity pro ...
  • Zdroj pro indukční ohřev 

   Author: Bendík Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroje pro vysokofrekvenční ohřevy 

   Author: Novák Zdeněk; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zhodnocení vlivu účinnosti fotovoltaického modulu na ekonomickou návratnost systému rodinného domu 

   Author: Lenka Šterberová; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Vaněček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na ekonomický potenciál fotovoltaiky. Nejprve je popsána legislativa vztahující se na nové systémy a aktuální dotační program Nová zelená úsporám 2020, dále je na příkladu reálného systému ...
  • Zkušebna vysokých napětí 

   Author: Linhart Jiří; Supervisor: Kvasnička Vladislav; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zlepšení kvality elektrické energie v průmyslových sítích 

   Author: Čerňan Martin; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Zlepšení kvality elektrické energie v síti s elektrickou obloukovou pecí 

   Author: Segeth David; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Vybíralík František
   Práce se zabývá problematikou kvality elektrické energie v sítích s obloukovými pecemi. Především se jedná o problémy s vysokou hladinou flicker efektu a s kompenzací odběru jalového výkonu. V první části práce jsou popsány ...
  • Změna dielektrických vlastností kabelů při tepelném a radiačním stárnutí 

   Author: Ullman Jiří; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpětný vliv moderních osvětlovacích soustav na elektrickou síť 

   Author: Zeifart Tomáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Gavlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tématem této práce je popis standardně používaných definic účiníku a jejich rozšíření o efekt vyšších harmonických složek proudu a napětí, které mají vliv na celkový skutečný účiník. Tento jev je demonstrován na měření ...
  • Zpracování signálů v elektroenergetice 

   Author: Šilhánek Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce pojednává o možnostech zpracování signálů v elektroenergetice. Uvádí základní způsoby měření elektrických veličin v elektroenergetice. Rozebrána je problematika nejistoty měření proudu, napětí, frekvence ...
  • Zvýšení příkonu pro areál líhně kuřat 

   Author: Čáp Michal; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zvýšení spolehlivosti provozu papírenského závodu 

   Author: Svoboda Štěpán; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)