Now showing items 63-82 of 358

  • Fotometrie a využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

   Author: Gündogdu Burak; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Téma této diplomové práce je vysvětlení technických standardů vnitřního osvětlení a definice požadovaných parametrů pro tunable white svítidla. Kromě toho jsem změřil fotometrickou analýzu spektra a CCT bílého osvětlení ...
  • Fyzikální model elektrodového ohřevu vody 

   Author: Šťastný Martin; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení veřejného osvětlení pomocí energetických a ekonomických ukazatelů 

   Author: Dvořák Vojtěch; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Zálešák Jan
   Tato práce je zaměřena na hodnocení veřejného osvětlení z energetického a ekonomického hlediska. Teoretická část je věnována rozboru veřejného osvětlení, popisu norem a vzorců. V praktické části je nejprve posuzována ...
  • Impulsní charakteristika baterií 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kmínek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá impulzní diagnostikou elektrochemických zdrojů. Z teoretických poznatků o elektrochemické přeměně energií plynou závěry, že při vhodné měřící metodě může impulzní diagnostika rozpoznat více parametrů, ...
  • Impulzní zdroj pro testování senzorů proudu 

   Author: Čech Petr; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Integrace malých fotovoltaických elektráren do distribuční sítě 

   Author: Aydin Nabiyev; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Výzkum provedený v této diplomové práci se týká integrace malých fotovoltaických elektráren, jako jsou venkovské střešní fotovoltaické panely, do rozvodné sítě nízkého napětí 0,4 kV. Výše uvedený systém jsme zkoumali při ...
  • Izolátorové závěsy na vedení přenosové soustavy 

   Author: Lucia Susečko; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Práce pojednává o problematice izolátorových závěsů používaných v přenosové soustavě. Popisuje jejich rozdělení, elektrické a mechanické požadavky. Představuje základní zákonitosti elektrostatického pole a limity dané ...
  • Kogenerace s akumulací tepla 

   Author: Popelka Aleš; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kolísání napětí a flicker 

   Author: Vencovský Tomáš; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Jiří Vobr; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem instalace kogenerační jednotky, která má posloužit jako náhrada starého kotle v konkrétním teplárenském objektu a následným technicko-ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V první, ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v ČR 

   Author: Černý Vlastimil; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
   V této práci se věnuji kogeneračním jednotkám a jejich možnému využití pro reálné nasazení. Primárně se zaměřím na pístové kogenerační jednotky. Jedná se o malé zdroje o výkonech desítek až stovek kilowatt. V teoretickému ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v elektroenergetických soustavách 

   Author: Vlach Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Šváb Michal
   Tato diplomová práce se zabývá studiem kombinované výroby elektrické energie a tepla s akumulací spojené s poskytováním podpůrných služeb. Výstupem práce je technické a ekonomické zhodnocení jednotlivých variant poskytování ...
  • Kompenzace harmonických proudů v průmyslových aplikacích 

   Author: Szczotka Šimon; Supervisor: Pígl Jan; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-01)
   Tato práce se zabývá problematikou harmonického zkreslení v průmyslových aplikacích. Bude popsána typická průmyslová elektrická instalace. Bude vysvětlena základní teorie týkající se harmonického zkreslení. Představíme ...
  • Komplexní návrh měnírny pro uvažovanou novou stanici metra Náměstí Bratří Synků 

   Author: Majer Miloslav; Supervisor: Lukášek Jan; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce řeší návrh napájení měnírny a distribuční transformovny v zamýšlené stanici Náměstí Bratří Synků s ohledem na zajištění dostatečného výkonu pro provoz souprav metra na nové trase D. Práce respektuje ...
  • Komunikace provozovatelů lokálních DS s CS OTE 

   Author: Kobliha Jan; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Chemišinec Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předmětem diplomové práce je popis úlohy provozovatele lokální distribuční soustavy v podmínkách trhu s elektřinou v České republice a způsoby komunikace s informačním systémem operátora trhu. V práci je věnována pozornost ...
  • Komunikace s provozovateli přenosové soustavy při procesu obchodování elektrické energie a plynu v Evropské unii 

   Author: Kaňovský Tomáš; Supervisor: Doucha Pavel; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Energetické společnosti mají v dnešní době problémy s četností formátů pro komunikaci s provozovateli přenosové soustavy. Obsahem této práce je zanalyzovat technologii, která by se dala použít pro unifikaci technické ...
  • Komunitní energetika v podmínkách České republiky 

   Author: Jan Milichovský; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem práce je seznámit čtenáře s principy fungování energetických komunit, primárně zaměřených na podmínky České republiky a Evropské unie. Součástí práce je také poukázat na rozdíly v legislativním chápání jednotlivých ...
  • Koncentrátorové fotovoltaické systémy 

   Author: Petřík Vladimír; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Koncepce rozvoden VVN 

   Author: Lukáš Němec; Supervisor: Mráz Petr; Opponent: Špetlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce řeší koncepci rozvoden VVN podle využití a použité tech-nologie. Je zde uvedeno několik variant rozdělení podle počtu přípojnic. V práci je uveden postup prací při projektování od předprojektové přípravy ...
  • Koncepce řešení vlastní spotřeby ve stanicích přenosové soustavy 

   Author: Sládek Václav; Supervisor: Špetlík Jan; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)