Now showing items 40-59 of 342

  • Elektrické ochrany 

   Author: Boháč Jan; Supervisor: Nemšovský Petr; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektroinstalace v objektu pro speciální účely 

   Author: Husák Marek; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektroinstalace v objektu pro speciální účely 

   Author: Košťál Eduard; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektroizolační kapaliny pro elektroenergetiku 

   Author: Sládek Jan; Supervisor: Kvasnička Vladislav; Opponent: Brázdil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektromagnetické pole v okolí energetických zařízení 

   Author: Keclík Petr; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektromobilita a její vliv na distribuční soustavu 

   Author: Handl Martin; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektrostatické odlučovače 

   Author: Slabý Martin; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Energetická bilance chladicího systému datacentra v podmínkách Azerbajdžánu 

   Author: Elmir Ismayilov; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Linhartová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato diplomová práce přibližuje principy a fungování chladících systémů, tepelných motorů a výměníků. Dále obsahuje energetickou bilanci chladícího systému a akumulovanou roční spotřebu elektřiny data centra v Baku, ...
  • Energetické aspekty rekonstrukce rekreačního bjektu 

   Author: Masojídek Štěpán; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Popelka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o problematice rekonstrukce starého venkovského objektu užívaného k rekreaci na objekt trvale obydlený, o požadavcích kladených na energetickou náročnost budovy a o souvisejících legislativních předpisech. ...
  • Energetické úspory v SPŠ ELIT v Dobrušce 

   Author: Velecký Martin; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetický audit v průmyslu 

   Author: Malý Vladimír; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetika bytových domů 

   Author: Jan Krampera; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   V této práci je vytvořený ucelený souhrn energetiky rodinných a bytových domů. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé druhy zdrojů energie a jednotlivé druhy tepelných izolací pro rodinné a bytové domy. Další část práce ...
  • Energetika chladicího systému pro datacentrum 

   Author: Pavel Špingl; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   V diplomové práci je uveden přehled k problematice rozvodů chladu a vysvětlena funkce prvků v chladicím systému, který obsahuje kompresorové a absorpční chladicí jednotky, výměníky a točivou redukci. Dále je v diplomové ...
  • Energetika datacentra se vzduchovým a vodním chlazením 

   Author: Lukáš Wimmer; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   V rámci diplomové práce je rozebrána problematika chlazení pomocí absorpčních chladicích jednotek a s nimi související výrobou elektrické energie točivými redukcemi tlaku. Dále je pro zadaný systém vyhodnocena časová potřeba ...
  • Fotometrie a využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

   Author: Gündogdu Burak; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Téma této diplomové práce je vysvětlení technických standardů vnitřního osvětlení a definice požadovaných parametrů pro tunable white svítidla. Kromě toho jsem změřil fotometrickou analýzu spektra a CCT bílého osvětlení ...
  • Fyzikální model elektrodového ohřevu vody 

   Author: Šťastný Martin; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení veřejného osvětlení pomocí energetických a ekonomických ukazatelů 

   Author: Dvořák Vojtěch; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Zálešák Jan
   Tato práce je zaměřena na hodnocení veřejného osvětlení z energetického a ekonomického hlediska. Teoretická část je věnována rozboru veřejného osvětlení, popisu norem a vzorců. V praktické části je nejprve posuzována ...
  • Impulsní charakteristika baterií 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kmínek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá impulzní diagnostikou elektrochemických zdrojů. Z teoretických poznatků o elektrochemické přeměně energií plynou závěry, že při vhodné měřící metodě může impulzní diagnostika rozpoznat více parametrů, ...
  • Impulzní zdroj pro testování senzorů proudu 

   Author: Čech Petr; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Integrace malých fotovoltaických elektráren do distribuční sítě 

   Author: Aydin Nabiyev; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Výzkum provedený v této diplomové práci se týká integrace malých fotovoltaických elektráren, jako jsou venkovské střešní fotovoltaické panely, do rozvodné sítě nízkého napětí 0,4 kV. Výše uvedený systém jsme zkoumali při ...