Now showing items 193-212 of 342

  • Podmínky připojitelnosti obnovitelných zdrojů do distribuční elektroenergetické soustavy 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kysnar František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce je věnována tématu obnovitelných zdrojů energie. Řeší se problém připojování obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. Diplomová práce popisuje podmínky připojitelnosti zdrojů do elektrizační sítě a zpětné ...
  • Pokročilé funkce Smart Meteringu 

   Author: Vastl Jiří; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na pokročilé možnosti využití Smart meteringu v distribučních sítích. Obsahuje přehled možných funkcionalit spolu s přehledem nabízených funkcí na trhu. Blíže se zaměřuje na funkcionalitu měření ...
  • Polarizovatelnost elektricky malých dokonale vodivých objektů 

   Author: Krátký Ondřej; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Hudlička Martin
   Tato diplomová práce je zaměřena na výpočet tenzorů polarizovatelnosti. Úvod se věnuje představení konceptu polarizovatelnosti a jejímu využití. První část diplomové práce se zabývá odvozením vztahů pro výpočet těchto ...
  • Porovnání variant výměny fázových vodičů na vedení 400 kV 

   Author: Chobotský Richard; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Ehrenberger Jakub
  • Poruchy přerušení fáze při napájení jaderné elektrárny 

   Author: Matějka Ondřej; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Trubka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tato práce se zabývá poruchami přerušení fáze při napájení vlastní spotřeby jaderné elektrárny. Nejprve rozebírá problematiku nesymetrických poruch a metody výpočtu parametrů soustavy při poruše přerušení fáze. Následně ...
  • Posouzení provozu kabelové sítě vn 22 kV v podniku Škoda auto, a.s. 

   Author: Roubíček Pavel; Supervisor: Kabrna Miroslav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Posouzení připojitelnosti nové výrobny elektřiny v Plané nad Lužnicí z pohledu distribuční soustavy 110 kV 

   Author: Hrouda Josef; Supervisor: Kouba Daniel; Opponent: Kümmel Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení vhodnosti bateriových systémů pro podpůrné služby v České republice a Kazachstánu 

   Author: Vinogradov Vitaliy; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se věnuje možnosti využiti bateriových systémů pro zlepšeni kvality dodávky elektřiny v České Republice a Kazachstánu. V první častí je popsána situace s vývojem OZE v České Republice a Kazachstánu. ...
  • Použití inteligentní elektroinstalace za účelem úspor energie 

   Author: Pech Jindřich; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   Cílem diplomové práce je objasnit problematiku řízení budov s využitím inteligentní instalace a dokázat, že při realizaci vhodného řešení je investice do nákladných technologií výhodná. Práce se zabývá popisem technologických ...
  • Použití Ishikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob 

   Author: Střelka Eduard; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce s názvem "Použití Išikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob" pojednává o použitelnosti sedmi základních nástrojů řízení jakosti v jednotlivých typech výrob rozdělených podle četnosti opakování ...
  • Problematika chránění sítí s decentralizovanou výrobou energie 

   Author: Dang Minh Quan; Supervisor: Ehrenberger Jakub; Opponent: Stiebitz Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Připojení distribuované výroby (DG) do distribuční sítě způsobuje změny napěťového profilu, hodnot zkratových proudů a směrů výkonových toků. Tato práce se zabývá prověřením účinků DG na ochranu radiální distribuční sítě, ...
  • Problematika kvality elektřiny v distribuční síti při připojení obnovitelného zdroje 

   Author: Ayisha Firoz Babu; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Zvýšené povědomí o životním prostředí podpořilo využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativních zdrojů pro výrobu čisté a zelené energie. Větrná energie je v posledních letech významnou obnovitelnou energií.V ...
  • Problematika připojení velkých FVE 

   Author: Kejř Filip; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Problematika připojování a provozu FVE v distribuční síti 

   Author: Kopáček Milan; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Programově řízený přímý číslicový syntetizátor 

   Author: Antoška Marek; Supervisor: Brejcha Michal; Opponent: Šmíd Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou sínusového generátora priamej číslicovej syntézy kmitočtu ako po hardvérovej stránke, tak aj po stránke programovej. Tematicky je rozdelená na 5 častí. V prvej časti je ...
  • Projekt transformační stanice ve 3D 

   Author: Buřil Pavel; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Projekt distribučního vedení vysokého napětí 

   Author: Tadeáš Hartman; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro výstavbu elektrotechnických zařízení, jako je distribuční vedení nebo elektrická stanice. Obsahem teoretické části jsou legislativní dokumenty a postupy, ...
  • Projekt distribučního venkovního vedení VN 

   Author: Kamil Mádle; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem venkovního vedení VN, které je nepostradatelnou součástí distribuční soustavy. První část práce je věnována projekční činnosti a příslušným dokumentacím. Následně jsou uvedeny nezbytné ...
  • Projekt fotovoltaické elektrárny (FVE) s ohledem na její likvidaci po skončení doby technického života 

   Author: König Tomáš; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Žák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt zásobování nové lokality elektrickou energií 

   Author: Kohout Jaroslav; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)