Now showing items 78-97 of 114

  • Optimalizace designu čelistí odebíracího zařízení u robota textilního stroje 

   Author: Vytiska Tomáš; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Maršán Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace hydraulického obvodu exkavátoru E20 

   Author: Kalina Daniel; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Tato práce se zabývá hydraulickým obvodem exkavátoru (rypadla) E20. Systém Open-center, s kterým obvod v současné době pracuje, je v porovnání s modernějšími systémy zastaralý. Nový systém Flow-sharing nabízí nové možnosti ...
  • Otočný stůl pro pětiosé multifunkční centrum 

   Author: Jakub Padevět; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Tíkal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se věnuje konstrukci otočného stolu pětiosého multifunkčního centra a návrhu jeho pohonu. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty a typy konstrukcí otočného stolu. V další části je provedena volba komponent a ...
  • Porovnání užitných vlastností siloměrů 

   Author: Moudrý Kamil; Supervisor: Burian David; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou měření sil. Porovnání výhod a nevýhod různých typů siloměrů. Na základě mechanického schématu a vyrobené konstrukce bylo provedeno měření náchylnosti na parazitní moment tří siloměrů. ...
  • Posouzení vlivů na jakost a produktivitu při obrábění na CNC stroji 

   Author: Josef Mudra; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Rusiňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se zabývá posouzením vlivů nastavení vybraných technologických parametrů na drsnost a produktivitu při obrábění na CNC stroji při různých variantách nastavení obráběcí operace řádkování.
  • Postprocesory v SolidCAM 

   Author: Machala Zdeněk; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Cimr Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou postprocesoru pro automatizované zpracování NC kódu. Konkrétně jsou zmapovány možnosti tvorby postprocesoru v systému SolidCAM s modulem iMachining. V tomto systému je tvořen postprocesor ...
  • Robotizované pracoviště s kolaborativním robotem ABB YuMi 

   Author: Hofírek Radek; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Grečner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá navržením a simulací montáže sestavy požárního hlásiče za pomocí kolaborativního robota ABB YuMi.
  • Rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění 

   Author: Nikita Kuprin; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Štefan Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Předložená bakalářská práce pojednává o rozšíření PLC Simatic S7-1500 o systém strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Práce navázuje na BP Dominika Justa [1], ve které ...
  • Řízení lineárního hydromotoru proporcionálním redukčním ventilem 

   Author: Aleš Jiránek; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Englberth Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením simulačního modelu hydraulického přímočarého motoru s proporcionálním redukčním ventilem. V programu Matlab jsou odsimulována jednotlivá schémata, a to model dopředného řízení a model ...
  • Řízení rotačního hydromotoru MRAK 5 servoventilem SV4 se zátěží 

   Author: Pánek Petr; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Souček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Simulace obrábění s modelem obráběcího stroje s výměnnými vřetenovými jednotkami 

   Author: Kratěna Tomáš; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou simulačních modelů strojů s výměnnými vřetenovými jednotkami. Na poskytnutý stroj Waldrich Coburgh s pěti výměnnými vřetenovými jednotkami byla aplikována vytvořená metodika tvorby ...
  • Simulační model obráběcího stroje v CAM systému Siemens NX s verifikací strojního času 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou predikování strojních časů při simulaci obrábění řízené NC programem s využitím modelu obráběcího stroje. Takový model byl vytvořen pro stroj Kovosvit MAS SP 430, včetně úprav ...
  • Software pro analýzu NC programů pro stroj MAS MCV1000 

   Author: Górecki Jan; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Lokoč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato práce se zabývá vývojem nástroje sloužícímu k verifikaci NC programů a analýze parametrů obráběcího procesu. Klade si za cíl přiblížit proces generování NC programů, jejich strukturu, popis základních funkcí řídicího ...
  • Srovnání a vyhodnocení suchého a mokrého obrábění z hlediska teplotně mechanického chování stroje, nástroje a obrobku 

   Author: Daniel Divíšek; Supervisor: Hornych Jan; Opponent: Šnajdr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá teplotními deformacemi během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V práci je porovnáno teplotní chování při mokrém a suchém obrábění.
  • Svařovací přípravek podélníku skladovací palety 

   Author: Hoffmann Matěj; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Madanský Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí svařovacího přípravku pro konkrétní zadaný díl, kterým je podélník skladovací palety.
  • Systém automatické výměny nástrojů pro frézovací centrum MCU 700 

   Author: Ptáček Jan; Supervisor: Sova Jiří; Opponent: Rudolecký Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce pojednává o konstrukčních prvcích zasahujících do automatické výměny nástroje. Součástí práce je návrh konstrukčního uzlu pro automatickou výměnu nástroje stroje MCU 700 Kovosvit MAS s možností zrychlení ...
  • Technologie odstraňování ochranných povlaků řezných nástrojů laserem 

   Author: Josef Hlavinka; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Bičišťová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem. V teoretické části jsou popsány metody odstraňování povlaků. Experimentální část obsahuje návrh zpracování experimentu, který spočívá ve vypálení ...
  • Určení hladin emisního akustického tlaku v místě obsluhy dle ČSN ISO 230-5 

   Author: Jakub Rubeš; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Šnajdr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Tato práce se zabývá stanovením hladin emisního akustického tlaku podle stanovené normy ČSN ISO 230-5. V teoretické části jsou popsány základní akustické pojmy, měřící zařízení a měřené veličiny. Dále je pak popsán návrh ...
  • Úprava laserového zařízení pro možnost navařování 

   Author: Seidl Ladislav; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Řeháková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší technologií vhodných pro zařízení Lumonics JK701H. Následně jsou navrženy úpravy stávající konstrukce laserové navařovací hlavy. Je vybrána vhodná varianta úpravy a ta je zpracována do ...
  • Virtuální zprovoznění části výrobní linky 

   Author: Roman Dušek; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Smetana Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá virtuálním zprovozněním zadané části linky pomocí softwarů NX MCD a TIA Portal. Za pomocí těchto softwarů bylo vytvořeno digitální dvojče a PLC program. K napojení modelu na program byl ...