Now showing items 33-52 of 114

  • Návrh a konstrukce automatického zatěžovacího zařízení pro měření statické tuhosti obráběcích strojů 

   Author: Bojas Karel; Supervisor: Chvojka Petr; Opponent: Šámal Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh a konstrukce balicího stroje na plastové kajaky 

   Author: Antonín Železný; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Hladík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stroje pro balení plastových kajaků. V práci je uveden současný stav výroby a balení ve firmě, rešerše druhů balicích strojů, návrh variant a konstrukce zvolené varianty stroje.
  • Návrh a konstrukce chapadla paletizace kartonů 

   Author: Nádvorník Matěj; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Los Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh a konstrukce montážního zařízení pro polstrování loketních opěr automobilu 

   Author: Chytrý Michal; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Jančík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí montážního zařízení pro polstrování loketních opěr. V práci je uveden současný stav polstrování, rešerše pneumatických prvků, konstrukční možnosti, konstrukce vybrané varianty, ...
  • Návrh a konstrukce rotační jednotky 

   Author: Fricek Martin; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Červenka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Bakalářská diplomová práce se zabývá návrhem rotační pohybové jednotky, sloužící k přesouvání břemene. Práce obsahuje stručnou rešerši problematiky volby vhodného konstrukčního řešení a pohonu. Práce se dále zabývá návrhem ...
  • Návrh a konstrukce soustružnického vřetena 

   Author: Baláš Jan; Supervisor: Sova Jiří; Opponent: Matoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí soustružnického vřetena. V práci jsou popsána uspořádání soustružnických vřeten a používané komponenty. Další část se zabývá návrhem konstrukce soustružnického dvou vřetena. ...
  • Návrh a konstrukce translační jednotky 

   Author: Panteleev Alexander; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Grau Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru s přímočarým pohybem pro vrtání obrobku cylindrického tvaru. Práce obsahuje seznámení s různými typu motoru a transformací pro zajištění translačního pohybu.
  • Návrh a konstrukce translační osy podávacího zařízení 

   Author: Eliáš Pavel; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této bakalářské práce je problematika návrhu a konstrukce automatického podávacího zařízení. Nedílnou součástí jsou 3D modely, návrhové a kontrolní výpočty a výkresová dokumentace do úrovně sestav a podsestav.
  • Návrh a konstrukce uchopovacího zařízení (koncový efektor) paletizační linky sušeného mléka 

   Author: Červenka Aleš; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh aktuátoru pro řízené potlačování vibrací obráběcích strojů 

   Author: Swaczyna Zbyněk; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Švéda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh chlazení ložisek testovacího zařízení 

   Author: Stanislav Procházka; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukční úpravy testovacího zařízení za účelem sledování vlivu chlazení ložisek na velikosti pasivních odporů a jejich provozní předpětí. Na základě provedené rešerše jsou navrhnuty ...
  • Návrh dopravníku pro automatické vynášení výpalků a strusky z laserového CNC stroje 

   Author: Pospíšilová Michaela; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dopravníku pro odvod strusky a malých výpalků z laserového CNC stroje. Dopravník musí být uzpůsoben pro práci v prašném prostředí, odolávat vysokým kontaktním teplotám a ...
  • Návrh integrované smart úchopné hlavice manipulačního robota 

   Author: Ester Jančaříková; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Andrlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí smart podtlakové úchopné hlavice. V první části je uveden přehled stávajících průmyslových řešení inteligentních úchopných hlavic. V druhé části je popsána konstrukce CAD modelu, který ...
  • Návrh jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem 

   Author: Horák Tomáš; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Bali Šoltéz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem několika variant jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem a konstrukcí jedné z nich. Konstrukce se soustřeďuje na návrh pohonu, brzdy a uložení osy A.
  • Návrh jednoosého zkušebního zařízení pro staticko-dynamické pevnostní zkoušky s využitím standardizovaných stavebnicových prvků zkušebny VZLÚ 

   Author: Zahradníček Petr; Supervisor: Fürbacher Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh kabiny obráběcího stroje 

   Author: Hort Tomáš; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Hovorka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh konstrukce drtiče drobného elektroodpadu 

   Author: Skokan Tomáš; Supervisor: Šefrna Vladimír; Opponent: Machyl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh kyvného hydromotoru s krouticím momentem 20 kNm 

   Author: Matouš Celba; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Páč Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Zmapování kyvných hydromotorů a jejich konstrukčních řešení. Samotný návrh, výpočty a konkrétní konstrukční řešení kyvného hydromotoru.
  • Návrh laditelného dynamického hltiče s magnety 

   Author: Robin Petr; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laditelného dynamického hltiče s magnety, kde odpudivé síly magnetů budou nahrazovat mechanickou pružinu. Za tímto účelem byla vypracována rešerše na rozdělení pasivních metod tlumení ...
  • Návrh lešticího pracoviště s použitím robota 

   Author: Šustr Vojtěch; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Grečner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá robotizací procesu leštění konkrétního dílu. Navrhuje varianty leštících pracovišť. U vybrané varianty, která využívá stacionární leštící zařízení, je konstrukčně rozpracována úchopná hlavice pro robota.