• Aerostatická ložiska pro vysoké otáčky 

   Autor: Procházka Michal; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Stach Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza možností a limitů nejnovějších vysokotlakých rotačních hydraulických těsnění pro využití v obráběcích strojích 

   Autor: Šumelda Ivan; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Krannich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza teplotního ovlivnění kovového materiálu při různých metodách navařování 

   Autor: Šimeček Karel; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou teplotního ovlivnění materiálu při rozdílných metodách navařování. V práci jsou uvedeny typy senzorů, zařízení pro analýzu deformací, zařízení pro vyhodnocení deformací, ...
  • Detekce polohy, orientace a vlastností dílců pro aplikace pick and place 

   Autor: Just Dominik; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Koubek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
   Předložená bakalářská práce pojednává o tvorbě systému strojového vidění, který je aplikován na školního laboratorního robota s cílem obohatit výuku. Sestává se z rešerše na téma machine vision a popisu postupu zhotovení ...
  • Diagnostika křížového stolu frézky Haas a Bridgeport Vmc 500xp 

   Autor: Nováček Tadeáš; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Morávek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Energeticky úsporné hydraulické pohony strojů 

   Autor: Samuel Petr; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Holkup Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální ověření statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem 

   Autor: Dudík Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou statické axiální tuhosti kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem. Na základě Hertzovy teorie o styku těles je sestaven matematický model statické axiální tuhosti a deformační ...
  • Experimentální ověřování statických vlastností valivého lineárního vedení pro obráběcí stroje 

   Autor: Rebhán David; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše o valivém vedení a následné porovnání jednotlivých valivých vedení v rámci jejich tuhosti a ceny.
  • Experimentální výzkum vlivu proudění na teplotní deformace obráběcího stroje 

   Autor: Drahorádová Lucie; Vedoucí práce: Horejš Otakar; Oponent práce: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Funkce řídicího systému iTNC640 ve vazbě na CAM systém 

   Autor: Kazda Tomáš; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Fojtů Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu funkcí řídicího systému Heidenhain iTNC 640, který se používá v soudobých obráběcí strojích. Rešerše funkcí řídicího systému může být dále použita jako podklad pro tvorbu postprocessoru ...
  • Konstrukce křížového stolu frézky 

   Autor: Húska Lukáš; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Rudolecký Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křížových stolů. Je zde rešerše použitých komponent, návrh vlastního řešení, konstrukční a kontrolní výpočty křížového stolu.
  • Konstrukce měřicího můstku pro elektronické libely 

   Autor: Smola Jiří; Vedoucí práce: Morávek Martin; Oponent práce: Machyl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce měřícího můstku pro elektronické libely. Na základě analýzy dostupných zařízení je zvolen vhodný konstrukční princip. Ten tvoří základ konstrukce měřícího ...
  • Konstrukce otočné osy B brusky Studer S40 

   Autor: Štecher Jiří; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Kočiško Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce otočné osy B brousicího vřeteníku brusky Studer S40. Návrh bere v úvahu požadavek firmy na použití stávajícího stolu s vřeteníkem a požadovanou přesnost polohování 0,001°. ...
  • Konstrukce podávacího zařízení s mechanickými vazbami automatizovaného výrobního stroje 

   Autor: Rytíř Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Kolář Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí teleskopického pohybového mechanismu s translačním pohybem. Práce obsahuje rešerši dané problematiky a rozbor variant řešení. Mechanismus je implementován do reálné konstrukce ...
  • Konstrukce přípravku pro jemné ustavení laserinterferometru 

   Autor: Pechanec Ondřej; Vedoucí práce: Vyroubal Jiří; Oponent práce: Diviš Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem 

   Autor: Bartošek Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Havlátová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce úchopné hlavice s mechanickým transformačním blokem pro uchopení a manipulaci krabic a proložek.
  • Konstrukční návrh jehličkového chapadla uchopující měkké a tenké desky 

   Autor: Trybenekr Pavel; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Škrha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukční návrh krytování a skeletu pro výrobní techniku 

   Autor: Falek Petr; Vedoucí práce: Koubek Jan; Oponent práce: Černý Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí, víceúčelové, samonosné, krytovací skříně pro výrobní stroje a přístroje s tříosou kinematikou. Obsahuje parametrický model skříně vytvořený v součinností programů Inventor-Excel. ...
  • Laboratorní zařízení pro výzkum dynamických účinků rotačního setrvačníku s excentrickou osou 

   Autor: Hořejší Jan; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Krannich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Manipulace s polotovary a obrobky soustružnického obráběcího centra SP 430 

   Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Krám Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou automatické výměny obrobků u soustružnického obráběcího centra SP 430. Na základě průzkumu existujících řešení byly předloženy tři návrhy. Nejvhodnější varianta pak byla zpracována ...