Now showing items 1-20 of 150

  • Procesní charakteristiky míchadel pro smaltované aparáty 

   Author: Krejčová Pavla; Supervisor: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spalinový výměník tepla 

   Author: Věříšová Marcela; Supervisor: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • CFD analýza turbodmychadla 

   Author: Kořán Miroslav; Supervisor: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hydrodynamika a přenos tepla v probublávané vrstvě 

   Author: Žižka Martin; Supervisor: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sušení sloučeniny chloridu vápenatého a silikagelu 

   Author: Běťák Jan; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-09)
   Tato práce mapuje současné trendy v systémech akumulace tepla pro vytápění obytných budov. Zaměřuje se na řešení sezónní akumulace tepla na bázi adsorpce vodní páry do pevných materiálů a dále se hlouběji zabývá letním ...
  • Návrh cyklonových odlučovačů prachu z procesního vzduchu v Lovochemii 

   Author: Šantín Jiří; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Malý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a umístěním cyklonových odlučovačů na provoze LAVIII společnosti Lovochemie a.s. Úvodní část mapuje problematiku výroby NH4NO3 s CaCO3 nebo MgCO3. Dále se zabývá analýzou stávajícího ...
  • Simulace fotobioreaktoru pro kultivaci řas 

   Author: Lubeník Jan; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-10)
   Diplomová práce se zabývá simulací Couette-Taylorova fotobioreaktoru pro kultivaci řas. Obsahuje rešerši potřebnou pro řešení této problematiky. Cílem diplomové práce bylo vytvoření modelu proudění v programu ANSYS CFD, ...
  • Termicko-expanzní předúprava lignocelulózových odpadů v průmyslovém měřítku 

   Author: Kutsay Andrey; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Projektování zařízení na výrobu bioplynu s a bez předupravou. Termicko-expanzní předúprava. Schéma s výstavby celé technologie, se začína z odpadů a končí s výrobou elektrické energie a její výpočtu hmoty, ...
  • Dispergace v technologii výroby částicových nanokompozitů 

   Author: Kovářík Michal; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce je zaměřena na porovnání dispergačních sytémů rotor-stator, zubové míchadlo a ultrazvuk aplikovaných na plniva barev (saze, grafit, uhlíkové nanotrubičky) a jejich vlivu na reologiceké a technologické vlastnosti.
  • Návrh sušárny kostkového cukru 

   Author: Aidossuly Magzhan; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Filková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Prace se zabyva stanovenim susicich krivek cukru, CFD simulaci procesu suseni a navrhem pasove susarny.
  • Vliv dispergace na tokové vlastnosti disperzí nátěrových hmot 

   Author: Zajíček Pavel; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Tato práce pojednává o vlivu dispergace nátěrových hmot s přídavkem nanočástic na změnu tokových vlastností. První část práce se zabývá teoretickou rešerší, v níž je obsažen popis jednotlivých metod dispergace, základní ...
  • Model deskového výměníku tepla 

   Author: Ayas Mehmet; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   This study is focused on the designing of chevron type plate heat exchanger in the ANSYS software. Geometry has been constructed in Solidworks software with respect to catalogue values. Then 2 different mesh models have ...
  • Optimalizace balicí linky 

   Author: Maršík Jakub; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Cílem diplomové práce je popis výrobní technologie a základních výrobních procesů ve společnosti LEGO Production s.r.o. v divizi "Balení elementů do sáčků" a její optimalizace z hlediska výkonu linky. Byla provedena analýza ...
  • Návrh komorové sušárny kostek cukru 

   Author: Azizov Javid; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-01)
   The main aim of the task is to make new design of chamber dryer. New design of chamber dryer for sugar cubes drying was performed by using laboratory dryer and doing measurements. Specification of drying time according to ...
  • Simulace míchané vsádky 

   Author: Sharafani Alend Taher; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Výzkum literatura a navržený model míchaného šarže v software ANSYS jsou prezentovány v této práci. Kromě toho, simulovali tok tekutiny v rozrušený šarže pomocí metody LES. Po simulace, jsem porovnal výsledky simulace s ...
  • Distribuce rozpuštěného CO2 v pivním sudu 

   Author: Bojas Jiří; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Růžička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-14)
   Tato práce vznikla za účelem průzkumu faktorů ovlivňujících rozpustnost plynu v pivu a následného chování piva při čepování. V rámci práce byla vypracována rešerše, která se zabývá rozpustností CO2 v pivu včetně způsobů ...
  • Optimalizace linky na plnění sudů 

   Author: Petrov Michal; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Špirko Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Úkolem této diplomové práce bylo provést optimalizaci linky na plnění sudů. Z experimentálních dat byl vyhodnocen stávající stav stáčecí linky a následně hledána možnost urychlení a zároveň udržení kvality mytí a stáčení ...
  • Návrh konstrukce maceračního mlýnu pro předúpravu lignocelulózových odpadů o výkonnosti zpracování 3 t?h-1 

   Author: Setnička Antonín; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce maceračního mlýnu s výkonnosti 3 t*h-1. V teoretické části jsou vybrány a popsány některé typy mlýnu pro dezintegraci vlhké a suché vláknité biomasy. Dále je zde popsán ...
  • Vliv inertních plynů na výkon sušící části papírenského stroje 

   Author: Šimral Jan; Supervisor: Hoffman Pavel; Opponent: Kadlec Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-26)
   Tato práce se zabývá problematikou přestupu tepla při výrobě pytlového papíru. Čtenář se v úvodu práce seznámí s procesy potřebnými k výrobě buničiny a jejímu následnému zpracování na finální produkt, pytlový papír. Následuje ...
  • Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla 

   Author: Fišer Petr; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-27)
   Pro návrh průmyslového míchacího zařízení je třeba znát procesní charakteristiky použitých míchadel. Tato diplomová práce se zabývá porovnáním procesních charakteristik hydrodynamicky optimalizovaného míchadla 4RLLN a tří ...