Zobrazují se záznamy 1-20 z 85

   Klíčové slovo
   a multiphase flow,a biofiter,charakteristic of the filtering material [1]
   Absorpční chlazení,tepelná čerpadla,chladiva,roztok LiBr,využití odpadního tepla,návrh absorpčního oběhu,návrh zařízení [1]
   Absorption chillers,heat pumps,refrigerants,aqueous lithium bromide solution,waste heat utilization,design of absorption circulation,basic design of equipment [1]
   agitated vessel,heat transfer,sliding mesh,Nusselt number,CFD [1]
   agitated vessel,pitched blade turbine,sliding mesh,CFD,transient heat transfer [1]
   Air separation unit,balance model of process [1]
   airlift reaktor,zádrž,doba homogenizace,objemový součinitel přenosu hmoty kLa,součinitel přestupu tepla [1]
   algae, microalgae, photobioreactor, cultivation, biomass, biofuels [1]
   ANSYS simulation, Pressure Drop, Analytical and Numerical Solutions. [1]
   axial impeller, hydrofoil impeller, homogenizing, suspension [1]
   axiální míchadlo, etážové míchadlo, hydrodynamicky optimalizované míchadlo, homogenizace, suspendace, suspenze [1]
   belt dryer, lump sugar (sugar cubes), drying curves, CFD simulation, regression analysis, laboratory experiments, analogy of the heat and mass transfer [1]
   Biogas, India, Fermentation, straw, Beef manure [1]
   biogas, wheat straw, treatment. [1]
   bioplyn, předuprava, odpad [1]
   bioplyn, Indie, fermentace, kejda, slama [1]
   biorafinerie,lignocelulózový odpad,bioetanol druhé generace,lignin,SSF,pretreatment,předúpravy biomasy [1]
   biorefinery,lignocellulosic residue,advanced bioethanol,second generation bioethanol,lignin,SSF,biomass pretreatment [1]
   calcium chloride, silica gel, energy density, heat accumulation, drying, drying curve, circulation dryer. [1]
   Cellulosic fiber,green composite,bio based reinforced polymer,cellulosic biomaterial [1]