Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 29

  • Návrh linky na zpracování práškového materiálu 

   Autor: Cebak Jiří; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-27)
   Práce je zaměřená na návrh linky na balení cukru o výkonu 55 tun za hodinu, a to v rozsahu od výstupu dopravníku ze sil do výstupu baleného cukru z linky. V první, teoretické části jsou zpracovány základy problematiky práce ...
  • Simulační model výroby HNO3 v Excelu 

   Autor: Fernando Alexander; Vedoucí práce: Ditl Pavel; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-30)
   Cílem teto práce je simulovat chod linky na výrobu kyseliny dusičné v Microsoft EXCEL. Úspěšná a správná simulace výrobní linky v Microsoft EXCEL přinese správné výsledky bez použití jiných programů. Také tato práce pomůže ...
  • CFD simulation of impinging jet 

   Autor: Nandi Jagannath; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Tato práce je zaměřena na CFD simulaci toku a přestupu tepla impaktního proudu v kruhové trysce dopadajícího na rovinnou desku o určité vzdálenosti. Byly provedeny simulace pro různé vzdálenosti trysky od desky a různá ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Autor: Elmacioglu Yusuf Can; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   This work aims at modelling and CFD simulations of flow in an aquaculture tank that is used for fish breeding. As the fish production is really important for food industry, higher efficiencies can be reached by optimizing ...
  • Laboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapaliny 

   Autor: Procházka Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeným pro separaci částic z kapaliny. Zaměřuje se na gravitační usazování a možnosti filtrace. Následně provádí nezbytné konstrukční výpočty podle normy uznávané v České ...
  • Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii 

   Autor: Patel Anvish Rajendrakumar; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Byla provedena reserse vyroby bioplynu ze surovin s lignocelulozovym zakladem. Byly vytipovany vhodne odpady v Indii pro vyrobu bioplynu - kejda, psenicna slama, ryzova slama a silaz. Cilem prace pak bylo projektovat ...
  • Měření součinitele přestupu tepla metodou teplotních oscilací 

   Autor: Solnař Stanislav; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá aplikací metody teplotních oscilací pro měření součinitele přestupu tepla. V první části práce je provedena literární rešerše se zaměřením na možnosti měření přestupu tepla a teoretický popis metody. ...
  • Návrh modelových efektivních fotobiorektorů 

   Autor: Bělohlav Vojtěch; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena na proces kultivace mikrořas a návrh modelových fotobioreaktorů. Hlavním cílem práce je návrh tří laboratorních zařízení pro produkci mikrořas včetně návrhu instalace podpůrných technologických ...
  • Modelování míchání velkoobjemových reaktorů a zásobníků 

   Autor: Potočiar Ondřej; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-10)
   Tato diplomová práce se zabývá simulacemi míchání ve velkoobjemových reaktorech s bočními míchadly. Nejprve je provedena rešerše používaných systémů míchání s ohledem na pozdější využití poznatků při simulacích. Na rešerši ...
  • Simulace fotobioreaktoru pro kultivaci řas 

   Autor: Lubeník Jan; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-10)
   Diplomová práce se zabývá simulací Couette-Taylorova fotobioreaktoru pro kultivaci řas. Obsahuje rešerši potřebnou pro řešení této problematiky. Cílem diplomové práce bylo vytvoření modelu proudění v programu ANSYS CFD, ...
  • Vliv dispergace na tokové vlastnosti disperzí nátěrových hmot 

   Autor: Zajíček Pavel; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Tato práce pojednává o vlivu dispergace nátěrových hmot s přídavkem nanočástic na změnu tokových vlastností. První část práce se zabývá teoretickou rešerší, v níž je obsažen popis jednotlivých metod dispergace, základní ...
  • Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla 

   Autor: Fišer Petr; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-27)
   Pro návrh průmyslového míchacího zařízení je třeba znát procesní charakteristiky použitých míchadel. Tato diplomová práce se zabývá porovnáním procesních charakteristik hydrodynamicky optimalizovaného míchadla 4RLLN a tří ...
  • Distribuce rozpuštěného CO2 v pivním sudu 

   Autor: Bojas Jiří; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Růžička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-14)
   Tato práce vznikla za účelem průzkumu faktorů ovlivňujících rozpustnost plynu v pivu a následného chování piva při čepování. V rámci práce byla vypracována rešerše, která se zabývá rozpustností CO2 v pivu včetně způsobů ...
  • Optimalizace balicí linky 

   Autor: Maršík Jakub; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Cílem diplomové práce je popis výrobní technologie a základních výrobních procesů ve společnosti LEGO Production s.r.o. v divizi "Balení elementů do sáčků" a její optimalizace z hlediska výkonu linky. Byla provedena analýza ...
  • Návrh cyklonových odlučovačů prachu z procesního vzduchu v Lovochemii 

   Autor: Šantín Jiří; Vedoucí práce: Hoffman Pavel; Oponent práce: Malý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a umístěním cyklonových odlučovačů na provoze LAVIII společnosti Lovochemie a.s. Úvodní část mapuje problematiku výroby NH4NO3 s CaCO3 nebo MgCO3. Dále se zabývá analýzou stávajícího ...
  • Sušení sloučeniny chloridu vápenatého a silikagelu 

   Autor: Běťák Jan; Vedoucí práce: Hoffman Pavel; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-09)
   Tato práce mapuje současné trendy v systémech akumulace tepla pro vytápění obytných budov. Zaměřuje se na řešení sezónní akumulace tepla na bázi adsorpce vodní páry do pevných materiálů a dále se hlouběji zabývá letním ...
  • Simulace míchané vsádky 

   Autor: Sharafani Alend Taher; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Výzkum literatura a navržený model míchaného šarže v software ANSYS jsou prezentovány v této práci. Kromě toho, simulovali tok tekutiny v rozrušený šarže pomocí metody LES. Po simulace, jsem porovnal výsledky simulace s ...
  • Dispergace v technologii výroby částicových nanokompozitů 

   Autor: Kovářík Michal; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce je zaměřena na porovnání dispergačních sytémů rotor-stator, zubové míchadlo a ultrazvuk aplikovaných na plniva barev (saze, grafit, uhlíkové nanotrubičky) a jejich vlivu na reologiceké a technologické vlastnosti.
  • Model deskového výměníku tepla 

   Autor: Ayas Mehmet; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   This study is focused on the designing of chevron type plate heat exchanger in the ANSYS software. Geometry has been constructed in Solidworks software with respect to catalogue values. Then 2 different mesh models have ...
  • Vliv inertních plynů na výkon sušící části papírenského stroje 

   Autor: Šimral Jan; Vedoucí práce: Hoffman Pavel; Oponent práce: Kadlec Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-26)
   Tato práce se zabývá problematikou přestupu tepla při výrobě pytlového papíru. Čtenář se v úvodu práce seznámí s procesy potřebnými k výrobě buničiny a jejímu následnému zpracování na finální produkt, pytlový papír. Následuje ...