Recently added

Now showing items 1-20 of 70

  • Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie 

   Author: Zamazal Petr; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Nalezenec Jiíř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se soustředí na vypracování rešerše zaměřenou na technologii zpracování rybích odpadů a potenciál jejich využití. Další částí je praktický návrh výroby bioplynu z rybích odpadů v konceptu biorafinerie. Návrh ...
  • Porovnání komponentů systému sání agregátu 

   Author: Patil Sujit Prakash; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Bedřich Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   This study focuses on the suction system of cars. Introduction is focused on the automotive sector of the Indian market; automobile sector, sales of the passenger car from major manufacturers, their share in the market, ...
  • Model of polymer melt flow in extruder screw 

   Author: Negi Udit; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   The first part of diploma thesis shows research in polymer melt flow in Extruder. In the next part Velocity and pressure drop from obtained data from the literature is found. With volumetric flow and pressure drop is ...
  • Technologie pyrolytického zpracování odpadů 

   Author: Anděl Matouš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se v první části zabývá rešerší využití pyrolýzy ke zpracování odpadních pneumatik, a to jak v experimentálním, tak v průmyslovém měřítku. Shrnuje dosavadní zkušenosti a nabízí porovnání výtěžků ...
  • Hydrocyklon pro modelování odlučivosti koksu 

   Author: Marcalíková Lucie; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V rámci práce byl navržen a odzkoušen matematický model pro modelování odlučivosti a tlakové ztráty v hydrocyklonu. Bylo navrženo a postaveno laboratorní zařízení, na kterém se otestovala shoda matematického a experimentálního ...
  • Technologie výroby bioetanolu v podmínkách Kazachstánu 

   Author: Uteyev Alikhan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce shrnuje informace o dostupnosti bioodpadu k výrobě biopaliv v podmínkách Kazachstánu a zabývá se projektováním technologie výroby bioetanolu ze slámy.
  • CO2 jako surovina pro výrobu chemikálií 

   Author: Timirov Iskander; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu možnosti použití CO2 jako surovinu na výrobu chemikálií a paliv 4. generace, a to jako způsob zpracování a likvidace hlavního ze skleníkových plynů. Hlavním cílem této práce bylo ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Author: N Prashant; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture ...
  • Odpadní CO2 jako surovina k výrobě metanolu 

   Author: Ismayilov Farid; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá technologií konverze CO2 na methanol. V její první části jsou zmíněny technologické možnosti konverze odpadního CO2 na cenné chemické látky. Důraz je kladen zejména na využití odpadního CO2 k ...
  • Laboratorní deskový fotobioreaktor 

   Author: Červený Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku kultivace mikrořas ve fotobioreaktorech a na návrh, sestavení a zprovoznění laboratorního deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů. V úvodu práce je vypracována rešerše ...
  • Modelování pohybu makrořas s využitím CFD 

   Author: Filip Radomír; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití CFD nástrojů pro simulace pohybu řas v recirkulačních akvatických systémech. Cílem práce je vytvořit numerický model aerovaného tanku s makrořasami pomocí softwaru Star-CCM+, a ...
  • Návrh a výroba prototypu laboratorního reaktoru z vysoce odolných konstrukčních materiálů 

   Author: Budínová Tereza; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Denkstein Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se věnuje návrhu laboratorního reaktoru z vysoce odolných materiálů. Je provedena rešerše jednotlivých typů chemických reaktorů. Dle rešerše je zvolen typ budoucího reaktoru. Konstrukční materiál je vybrán ...
  • Procesní charakteristiky dispergačního zařízení stator - rotor 

   Author: Bauer Jan; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Fekete Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku procesních charakteristik dispergačních míchadel typu stator - rotor. Cílem práce je získat procesní charakteristiku dvou míchadel firmy IKA. V rešeršní části práce je proveden ...
  • Technologie zplyňování odpadů 

   Author: Jalilov Rahim; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Zpracujte rešerši zaměřenou na potenciál zpracování odpadu zplyňováním. Připravte přehled, který shrnuje aktuální poznatky o zplyňování (technický rozsah a nastavení, parametry). Proveďte technicko-ekonomickou analýzu ...
  • Drcení odpadů 

   Author: Chvátal Jan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá problematikou drcení odpadů, hlavně pak pneumatik. Práce je koncipována chronologicky, tedy od primárního drcení celých pneumatik až po mletí na jemný prášek s velikostí částic v řádu desetin milimetru. ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller 

   Author: Namburi Gokul Sai; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Heat Transfer to a Newtonian fluid in jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at 45 degree angle and it is placed in a cylindrically baffled ...
  • Investigation of the particle movement in rotary kiln 

   Author: Ronzon Tirado José Renato; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   This work is study of what a rotary kiln is and its applications for creating expanded ceramics, for which, a brief discussion of what is a rotary kiln, what is clay and ceramics, heat transfer inside the kiln, the movement ...
  • Návrh laboratorního termoreaktoru 

   Author: Skuhrovec Aleš; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zaměřuje na návrh mobilní laboratorní jednotky pro zpracování syntézního plynu a jeho přeměnu na chemické látky. Rešeršní část popisuje možné použití syntézního plynu a uvádí příklady průmyslových i laboratorních ...
  • Plnička a uzavíračka lahví 

   Author: Mikulec Marek; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením plnicího a uzavíracího automatu pro plnění lahví mandlovým mlékem a dalšími rostlinnými produkty. Návrh byl proveden s použitím CFD simulace proudění.
  • Utěsňování hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály 

   Author: Stibůrek Šimon; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá utěsňováním hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazivní materiály. První část obsahuje rešerši patentů konstrukce stlačovaných ucpávek a provazců od různých výrobců. Druhá praktická část ...