Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 44

  • Fouling in process apparatuses 

   Autor: Kumar Gautam Rahul; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   This resesrch work contain the brief discription of fouling, types of fouling and the mechanism by which it create on the surface of heat exchangers. Mainly the thesis work focus on the fouling in food process industries ...
  • Ejektor pro odsávání inertů a kondenzátu z odparky 

   Autor: Tauer Jakub; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout ejektor, který bude schopen odsávat kondenzát a inertní plyny z odparky a také stanovit provozní podmínky. Práce obsahuje teoretické odvození návrhových vztahů, popis návrhu experimentálního ...
  • Absorpční chlazení 

   Autor: Schweika Robin; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem diplomové práce je sestavit simulační model absorpčního chlazení popsaný hmotnostními a entalpickými bilancemi. Dalším cílem je vytvořit přehled absorpčních tepelných čerpadel, popsat pracovní princip, porovnat ...
  • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas 

   Autor: Formánek Roman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena na procesy sklizně, separace, dezintegrace a extrakce chemických látek z mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh basic designu linky na extrakci lipidů z mikrořas. V rámci práce byla vypracována ...
  • Optimalizace taktové linky 

   Autor: Manoharan Yuvaprabhu; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Provedl jsem literární vědecký výzkum o elektrotechniky v průmyslových odvětvích. Tyto vědecké výzkumy se zaměřily na elektrotechniku, elektro-malování, chemii, energii a odpad v průmyslových odvětvích s cílem zvýšit výrobu. ...
  • Modulární laboratorní zařízení pro stanovení procesních charakteristik dvoufázového toku 

   Autor: Jakubec Matouš; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu modulárního laboratorního zařízení pro stanovení procesních charakteristik dvoufázového toku. Nejprve je popsán způsob čištění odpadního vzduchu pomocí biofiltru. Ve druhé části je ...
  • Var 

   Autor: Vajc Viktor; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce pojednává o problematice varu se zaměřením na přestup tepla při varu v objemu. Seznamuje čtenáře se současným stavem poznání a různými přístupy volenými při vědeckém výzkumu varu. Vysvětluje základní pojmy, možné ...
  • CFD simulace v mechanicky míchané nádobě 

   Autor: Tomášek Karel; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na CFD simulace mechanicky míchané nádoby v softwaru OpenFOAM. V následujících kapitolách jsou popsána řešení numerické simulace, popis tvorby numerické sítě, výběr vhodného řešiče a numerického ...
  • Přestup tepla v airlift reaktoru 

   Autor: Dymák Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Cílem práce je provést literární rešerši se zaměřením na přenos tepla a hmoty v airlift reaktoru a způsoby stanovení vybraných procesních parametrů. Sestavit a zprovoznit laboratorní modelový reaktor typu airlift. ...
  • Ekologicky šetrná technologie extrakce celulózových vláken pro biorafinerie 

   Autor: Azizov Salman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Vyhodnoťě potenciál využití celulózových vláken z odpadů jako suroviny pro výrobu bioplastů a biokompozitů. Zpracujte rešerši zaměřenou na technologie extrakce celulózových vláken z lignocelulózových odpadů a proveďtě ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel 

   Autor: Chakravarty Arunanshu; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato práce byla zaměřena na numerické simulace proudění a nestacionárního přenosu tepla ve válcové míchané nádobě s turbínovým míchadlem se šikmými lopatkami (PBT) v turbulentním režimu. Přístup založený na "sliding mesh" ...
  • Návrh ejektorů pro linku na výrobu dusičnanu amonného 

   Autor: Luong Toan; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Hlavní náplní diplomové práce je návrh průmyslových parních ejektorů ve výrobní lince na dusičnan amonný pro společnost Lovochemie a.s. Ejektory slouží pro odsávání nezkondenzovaných par a plynů z reaktorů. V teoretické ...
  • Bilance děliče vzduchu 

   Autor: Liebig Ladislav; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce se zabývá analýzou a ověřením jednotlivých toků vstupujících a vystupujících produktů do a z jednotky dělení vzduchu. Jednotka dělení vzduchu se nachází v areálu Unipetrol RPA v Litvínově - Záluží a slouží jednak k ...
  • Procesní charakteristiky míchadel Visco-Jet 

   Autor: Kolomiets Alexander; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Tato práce se zabývá určením příkonové charakteristiky a charakteru proudění míchadla Visco Jet. Práce obsahuje výsledky dvou experimentu a CFD simulace míchání čtyř modelů proudění.
  • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie 

   Autor: Seghman Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Hlavním cílem této práce je provedení rešerše zaměřené na výrobu etanolu a dalších produktů z lignocelulózového odpadu a na základě nabytých poznatků navrhnout lignocelulózovou biorafinerii, která zpracovává kukuřičnou ...
  • Návrh linky na zpracování práškového materiálu 

   Autor: Cebak Jiří; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-27)
   Práce je zaměřená na návrh linky na balení cukru o výkonu 55 tun za hodinu, a to v rozsahu od výstupu dopravníku ze sil do výstupu baleného cukru z linky. V první, teoretické části jsou zpracovány základy problematiky práce ...
  • Simulační model výroby HNO3 v Excelu 

   Autor: Fernando Alexander; Vedoucí práce: Ditl Pavel; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-30)
   Cílem teto práce je simulovat chod linky na výrobu kyseliny dusičné v Microsoft EXCEL. Úspěšná a správná simulace výrobní linky v Microsoft EXCEL přinese správné výsledky bez použití jiných programů. Také tato práce pomůže ...
  • Měření součinitele přestupu tepla metodou teplotních oscilací 

   Autor: Solnař Stanislav; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá aplikací metody teplotních oscilací pro měření součinitele přestupu tepla. V první části práce je provedena literární rešerše se zaměřením na možnosti měření přestupu tepla a teoretický popis metody. ...
  • Návrh modelových efektivních fotobiorektorů 

   Autor: Bělohlav Vojtěch; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena na proces kultivace mikrořas a návrh modelových fotobioreaktorů. Hlavním cílem práce je návrh tří laboratorních zařízení pro produkci mikrořas včetně návrhu instalace podpůrných technologických ...
  • Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii 

   Autor: Patel Anvish Rajendrakumar; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Byla provedena reserse vyroby bioplynu ze surovin s lignocelulozovym zakladem. Byly vytipovany vhodne odpady v Indii pro vyrobu bioplynu - kejda, psenicna slama, ryzova slama a silaz. Cilem prace pak bylo projektovat ...