Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 70

  • Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie 

   Autor: Zamazal Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Nalezenec Jiíř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se soustředí na vypracování rešerše zaměřenou na technologii zpracování rybích odpadů a potenciál jejich využití. Další částí je praktický návrh výroby bioplynu z rybích odpadů v konceptu biorafinerie. Návrh ...
  • Porovnání komponentů systému sání agregátu 

   Autor: Patil Sujit Prakash; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Bedřich Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   This study focuses on the suction system of cars. Introduction is focused on the automotive sector of the Indian market; automobile sector, sales of the passenger car from major manufacturers, their share in the market, ...
  • Model of polymer melt flow in extruder screw 

   Autor: Negi Udit; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   The first part of diploma thesis shows research in polymer melt flow in Extruder. In the next part Velocity and pressure drop from obtained data from the literature is found. With volumetric flow and pressure drop is ...
  • Technologie pyrolytického zpracování odpadů 

   Autor: Anděl Matouš; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se v první části zabývá rešerší využití pyrolýzy ke zpracování odpadních pneumatik, a to jak v experimentálním, tak v průmyslovém měřítku. Shrnuje dosavadní zkušenosti a nabízí porovnání výtěžků ...
  • Hydrocyklon pro modelování odlučivosti koksu 

   Autor: Marcalíková Lucie; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V rámci práce byl navržen a odzkoušen matematický model pro modelování odlučivosti a tlakové ztráty v hydrocyklonu. Bylo navrženo a postaveno laboratorní zařízení, na kterém se otestovala shoda matematického a experimentálního ...
  • Technologie výroby bioetanolu v podmínkách Kazachstánu 

   Autor: Uteyev Alikhan; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce shrnuje informace o dostupnosti bioodpadu k výrobě biopaliv v podmínkách Kazachstánu a zabývá se projektováním technologie výroby bioetanolu ze slámy.
  • CO2 jako surovina pro výrobu chemikálií 

   Autor: Timirov Iskander; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu možnosti použití CO2 jako surovinu na výrobu chemikálií a paliv 4. generace, a to jako způsob zpracování a likvidace hlavního ze skleníkových plynů. Hlavním cílem této práce bylo ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Autor: N Prashant; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture ...
  • Odpadní CO2 jako surovina k výrobě metanolu 

   Autor: Ismayilov Farid; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá technologií konverze CO2 na methanol. V její první části jsou zmíněny technologické možnosti konverze odpadního CO2 na cenné chemické látky. Důraz je kladen zejména na využití odpadního CO2 k ...
  • Laboratorní deskový fotobioreaktor 

   Autor: Červený Jakub; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku kultivace mikrořas ve fotobioreaktorech a na návrh, sestavení a zprovoznění laboratorního deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů. V úvodu práce je vypracována rešerše ...
  • Modelování pohybu makrořas s využitím CFD 

   Autor: Filip Radomír; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití CFD nástrojů pro simulace pohybu řas v recirkulačních akvatických systémech. Cílem práce je vytvořit numerický model aerovaného tanku s makrořasami pomocí softwaru Star-CCM+, a ...
  • Návrh a výroba prototypu laboratorního reaktoru z vysoce odolných konstrukčních materiálů 

   Autor: Budínová Tereza; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Denkstein Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se věnuje návrhu laboratorního reaktoru z vysoce odolných materiálů. Je provedena rešerše jednotlivých typů chemických reaktorů. Dle rešerše je zvolen typ budoucího reaktoru. Konstrukční materiál je vybrán ...
  • Procesní charakteristiky dispergačního zařízení stator - rotor 

   Autor: Bauer Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Fekete Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku procesních charakteristik dispergačních míchadel typu stator - rotor. Cílem práce je získat procesní charakteristiku dvou míchadel firmy IKA. V rešeršní části práce je proveden ...
  • Technologie zplyňování odpadů 

   Autor: Jalilov Rahim; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Zpracujte rešerši zaměřenou na potenciál zpracování odpadu zplyňováním. Připravte přehled, který shrnuje aktuální poznatky o zplyňování (technický rozsah a nastavení, parametry). Proveďte technicko-ekonomickou analýzu ...
  • Drcení odpadů 

   Autor: Chvátal Jan; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá problematikou drcení odpadů, hlavně pak pneumatik. Práce je koncipována chronologicky, tedy od primárního drcení celých pneumatik až po mletí na jemný prášek s velikostí částic v řádu desetin milimetru. ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller 

   Autor: Namburi Gokul Sai; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Heat Transfer to a Newtonian fluid in jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at 45 degree angle and it is placed in a cylindrically baffled ...
  • Investigation of the particle movement in rotary kiln 

   Autor: Ronzon Tirado José Renato; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   This work is study of what a rotary kiln is and its applications for creating expanded ceramics, for which, a brief discussion of what is a rotary kiln, what is clay and ceramics, heat transfer inside the kiln, the movement ...
  • Návrh laboratorního termoreaktoru 

   Autor: Skuhrovec Aleš; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zaměřuje na návrh mobilní laboratorní jednotky pro zpracování syntézního plynu a jeho přeměnu na chemické látky. Rešeršní část popisuje možné použití syntézního plynu a uvádí příklady průmyslových i laboratorních ...
  • Plnička a uzavíračka lahví 

   Autor: Mikulec Marek; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením plnicího a uzavíracího automatu pro plnění lahví mandlovým mlékem a dalšími rostlinnými produkty. Návrh byl proveden s použitím CFD simulace proudění.
  • Utěsňování hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály 

   Autor: Stibůrek Šimon; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá utěsňováním hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazivní materiály. První část obsahuje rešerši patentů konstrukce stlačovaných ucpávek a provazců od různých výrobců. Druhá praktická část ...