Recently added

Now showing items 1-20 of 75

  • Měření reologických vlasností kolagenní hmoty 

   Author: Jan Štípek; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem reologických vlastností kolagenní hmoty používané v potravinářském průmyslu. V experimentální části je kolagen proměřován na kapilárním vytlačovacím reometru. Nejprve je vytlačován ...
  • Vyšetřování zkušebního úseku malého větrného tunelu 

   Author: Alav Tugsan; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Větrný tunel je důležité zařízení pro zkoušení aerodynamických vlastností různých těles. Výkon tunelu závisí na charakteristice proudění vzduchu procházejícího zkušebním úsekem. Obsahem této práce je průzkum tlakových a ...
  • Bilance technologie výroby vodíku pomocí technologie zplyňování dřevní štěpky 

   Author: Nikita Kozlov; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Zbicinski Ireneusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování literární a patentové rešerše na téma výroby vodíku z biomasy. Uvádí se zde principy zplyňování a následné způsoby separace vodíku z vyrobeného plynu a zároveň rešerše na ...
  • Sušárna pro dehydrataci kávových zrn 

   Author: Eduardo Duque Dussan; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Filka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Místní výrobci a zpracovatelé kávy používají k sušení produktu malé jednoduché konvektivní sušárny. Analyzuji nejmodernější postupy lokální dehydratace kávových zrn a navrhnu optimální konstrukci jednoduché sušičky pro ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller 

   Author: Gokul Sai Namburi; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   In this work, heat transfer to a Newtonian fluid in a jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at a 45 angle and it is placed in a cylindrically ...
  • Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie 

   Author: Zamazal Petr; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Nalezenec Jiíř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se soustředí na vypracování rešerše zaměřenou na technologii zpracování rybích odpadů a potenciál jejich využití. Další částí je praktický návrh výroby bioplynu z rybích odpadů v konceptu biorafinerie. Návrh ...
  • Porovnání komponentů systému sání agregátu 

   Author: Patil Sujit Prakash; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Bedřich Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   This study focuses on the suction system of cars. Introduction is focused on the automotive sector of the Indian market; automobile sector, sales of the passenger car from major manufacturers, their share in the market, ...
  • Model of polymer melt flow in extruder screw 

   Author: Negi Udit; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   The first part of diploma thesis shows research in polymer melt flow in Extruder. In the next part Velocity and pressure drop from obtained data from the literature is found. With volumetric flow and pressure drop is ...
  • Technologie pyrolytického zpracování odpadů 

   Author: Anděl Matouš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se v první části zabývá rešerší využití pyrolýzy ke zpracování odpadních pneumatik, a to jak v experimentálním, tak v průmyslovém měřítku. Shrnuje dosavadní zkušenosti a nabízí porovnání výtěžků ...
  • Hydrocyklon pro modelování odlučivosti koksu 

   Author: Marcalíková Lucie; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V rámci práce byl navržen a odzkoušen matematický model pro modelování odlučivosti a tlakové ztráty v hydrocyklonu. Bylo navrženo a postaveno laboratorní zařízení, na kterém se otestovala shoda matematického a experimentálního ...
  • Technologie výroby bioetanolu v podmínkách Kazachstánu 

   Author: Uteyev Alikhan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce shrnuje informace o dostupnosti bioodpadu k výrobě biopaliv v podmínkách Kazachstánu a zabývá se projektováním technologie výroby bioetanolu ze slámy.
  • CO2 jako surovina pro výrobu chemikálií 

   Author: Timirov Iskander; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu možnosti použití CO2 jako surovinu na výrobu chemikálií a paliv 4. generace, a to jako způsob zpracování a likvidace hlavního ze skleníkových plynů. Hlavním cílem této práce bylo ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Author: N Prashant; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture ...
  • Odpadní CO2 jako surovina k výrobě metanolu 

   Author: Ismayilov Farid; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá technologií konverze CO2 na methanol. V její první části jsou zmíněny technologické možnosti konverze odpadního CO2 na cenné chemické látky. Důraz je kladen zejména na využití odpadního CO2 k ...
  • Laboratorní deskový fotobioreaktor 

   Author: Červený Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku kultivace mikrořas ve fotobioreaktorech a na návrh, sestavení a zprovoznění laboratorního deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů. V úvodu práce je vypracována rešerše ...
  • Modelování pohybu makrořas s využitím CFD 

   Author: Filip Radomír; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití CFD nástrojů pro simulace pohybu řas v recirkulačních akvatických systémech. Cílem práce je vytvořit numerický model aerovaného tanku s makrořasami pomocí softwaru Star-CCM+, a ...
  • Návrh a výroba prototypu laboratorního reaktoru z vysoce odolných konstrukčních materiálů 

   Author: Budínová Tereza; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Denkstein Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se věnuje návrhu laboratorního reaktoru z vysoce odolných materiálů. Je provedena rešerše jednotlivých typů chemických reaktorů. Dle rešerše je zvolen typ budoucího reaktoru. Konstrukční materiál je vybrán ...
  • Procesní charakteristiky dispergačního zařízení stator - rotor 

   Author: Bauer Jan; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Fekete Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku procesních charakteristik dispergačních míchadel typu stator - rotor. Cílem práce je získat procesní charakteristiku dvou míchadel firmy IKA. V rešeršní části práce je proveden ...
  • Technologie zplyňování odpadů 

   Author: Jalilov Rahim; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Zpracujte rešerši zaměřenou na potenciál zpracování odpadu zplyňováním. Připravte přehled, který shrnuje aktuální poznatky o zplyňování (technický rozsah a nastavení, parametry). Proveďte technicko-ekonomickou analýzu ...
  • Drcení odpadů 

   Author: Chvátal Jan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá problematikou drcení odpadů, hlavně pak pneumatik. Práce je koncipována chronologicky, tedy od primárního drcení celých pneumatik až po mletí na jemný prášek s velikostí částic v řádu desetin milimetru. ...