Recently added

Now showing items 1-20 of 87

  • Vsřikování zkušebního tělesa pro tahovou zkoušku 

   Author: Santhosh Reddy Bemmireddy; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   This master thesis deals with the literature survey on injection molding machine construction, working and process parameters. And also, optimizing process parameters of the injection molding machine in plastic manufacturing ...
  • CFD analýza toku partikulární látky 

   Author: Malav Sudhirkumar Soni; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   In this study, CFD analysis of a particulate flow inside rotating kiln has been carried out. For this analysis purpose, ANSYS Fluent software is used. ANSYS Fluent offers various models for simulation of particulate flow ...
  • Decentralizovaná technologie výroba vodíku 

   Author: Venkat Subramani Subbiah; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Trejbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Práce se v první části věnuje shrnutí informací o možnostech decentralizované výroby vodíku, zejména pak parnímu reformingu a elektrolýze vody. Praktická část se věnuje hmotověenergetické bilanci procesů s důrazem na využití ...
  • CFD analýza toku v nádrži pro chov ryb 

   Author: Murat Ipek; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   A CFD analysis of flow in a fish tank was performed in ANSYS Fluent using the realizable k- ε model with enhanced wall treatment. A grid independence study which was based on the average velocity showed discretization ...
  • CFD analýza přestupu tepla v míchané nádobě se středovou trubkou 

   Author: Luis Alberto Torres Tapia; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Computational fluid dynamics (CFD) analysis of heat transfer in agitated vessel with a draft tube was performed by using Moving Reference Frame (MRF) approach and SST k-w model in ANSYS Fluent. First, simulations for ...
  • Návrh extrudéru pro cévní náhrady 

   Author: Petr Morávek; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Marčík Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce se zabývá rešerší zaměřenou na umělé a neumělé cévní náhrady, na kolagen a druhy kolagenů. Dále zpracovává návrh medicínského extrudéru na výrobu umělé cévy z kolagenní hmoty. Z tohoto návrhu pak zpracovává ...
  • Laboratorní absorpční jednotka 

   Author: Alexandr Ussik; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Bojas Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Zachycování oxidu uhličitého z různých zdrojů emise pomocí alkylaminů je velmi perspektivní a rozvijící technologií v této době. Pro procesy zachycení po spalování, čištění syntézního nebo zemního plynu chemická absorpce ...
  • Přestup tepla v cilindro-kónickém fermentačním tanku 

   Author: Karel Ilavský; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá chlazením piva v cylindro-kónických fermentačních tanků z kvasné teploty na teplotu ležení. Nejprve byly pro vypočet přenosu tepla nalezeny korelace Nusseltova čísla uvnitř tanku. Dále byl vytvořen ...
  • Energetická analýza výrobní linky sušeného mléka 

   Author: Sumit Upadhyay; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Připravit přehled literatury zaměřený na problematiku výroby sušeného mléka, použitého zařízení, postupů a jeho energetické zvýšení účinnosti. Analýza současného stavu linky na zpracování sušeného mléka (včetně schématu ...
  • Způsoby separace CO2 

   Author: Stanislav Viktora; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Trejbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby separace CO2. Popisuje možné kroky ke snížení produkce CO2 do atmosféry v rámci technologie zachycení, a uložení nebo dalšího využití CO2. Výpočetní část je zaměřena na simulační model ...
  • Bilance pyrolýzy odpadů s lignocelulózovým základem 

   Author: Jan Papoušek; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Svobodová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce obsahuje rešerši o odpadovém hospodářství, procesu pyrolýzy a jeho technickém řešení. Je zde popsán vytvořený model popisující zpracování odpadu s lignocelulózovým základem metodou pyrolýzy a pro účel práce je ...
  • Zpracování a čištění syntézního plynu 

   Author: Milan Novák; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby čištění syntézního plynu. Popisuje různé požadavky na čistotu syntézního plynu pro různé aplikace, a jak požadované čistoty dosáhnout. Výpočetní část je zaměřena na hmotnostní bilanci, ...
  • Měření reologických vlasností kolagenní hmoty 

   Author: Jan Štípek; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem reologických vlastností kolagenní hmoty používané v potravinářském průmyslu. V experimentální části je kolagen proměřován na kapilárním vytlačovacím reometru. Nejprve je vytlačován ...
  • Vyšetřování zkušebního úseku malého větrného tunelu 

   Author: Alav Tugsan; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Větrný tunel je důležité zařízení pro zkoušení aerodynamických vlastností různých těles. Výkon tunelu závisí na charakteristice proudění vzduchu procházejícího zkušebním úsekem. Obsahem této práce je průzkum tlakových a ...
  • Bilance technologie výroby vodíku pomocí technologie zplyňování dřevní štěpky 

   Author: Nikita Kozlov; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Zbicinski Ireneusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování literární a patentové rešerše na téma výroby vodíku z biomasy. Uvádí se zde principy zplyňování a následné způsoby separace vodíku z vyrobeného plynu a zároveň rešerše na ...
  • Sušárna pro dehydrataci kávových zrn 

   Author: Eduardo Duque Dussan; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Filka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Místní výrobci a zpracovatelé kávy používají k sušení produktu malé jednoduché konvektivní sušárny. Analyzuji nejmodernější postupy lokální dehydratace kávových zrn a navrhnu optimální konstrukci jednoduché sušičky pro ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller 

   Author: Gokul Sai Namburi; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   In this work, heat transfer to a Newtonian fluid in a jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at a 45 angle and it is placed in a cylindrically ...
  • Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie 

   Author: Zamazal Petr; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Nalezenec Jiíř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce se soustředí na vypracování rešerše zaměřenou na technologii zpracování rybích odpadů a potenciál jejich využití. Další částí je praktický návrh výroby bioplynu z rybích odpadů v konceptu biorafinerie. Návrh ...
  • Porovnání komponentů systému sání agregátu 

   Author: Patil Sujit Prakash; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Bedřich Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   This study focuses on the suction system of cars. Introduction is focused on the automotive sector of the Indian market; automobile sector, sales of the passenger car from major manufacturers, their share in the market, ...
  • Model of polymer melt flow in extruder screw 

   Author: Negi Udit; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   The first part of diploma thesis shows research in polymer melt flow in Extruder. In the next part Velocity and pressure drop from obtained data from the literature is found. With volumetric flow and pressure drop is ...