Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 47

  • Analýza vlivu rozmístění sušených objektů na proces sušení 

   Autor: Vaněk Martin; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se v první části zabývá rešerší v oblasti sušení. Dále pak provedením experimentu konvektivního sušení kostek cukru, zjištěním difuzního koeficientu na základě naměřených dat a následně pomocí zjištěného ...
  • Adsorpční jednotka na výrobu kyslíku 

   Autor: Daniel Marek; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Šrámek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zaměřuje na separaci vzduchu pomocí metody PSA a podobné separační techniky založené na fyzikální adsorpci. Jsou zmíněny i další metody výroby kyslíku a dusíku ze vzduchu a porovnány s PSA. Teoretická část ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a draft tube 

   Autor: Calvopina Enriquez Hector Alejandro; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Simulace CFD simulace přenosu tepla v míchané nádobě s ponornou trubicí byla provedena v systému ANSYS Fluent s využitím přístupu posuvné mřížky a turbulentního modelu SST k-?. Byla provedena nezávislá studie založená na ...
  • Fouling in process apparatuses 

   Autor: Kumar Gautam Rahul; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   This resesrch work contain the brief discription of fouling, types of fouling and the mechanism by which it create on the surface of heat exchangers. Mainly the thesis work focus on the fouling in food process industries ...
  • Ejektor pro odsávání inertů a kondenzátu z odparky 

   Autor: Tauer Jakub; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout ejektor, který bude schopen odsávat kondenzát a inertní plyny z odparky a také stanovit provozní podmínky. Práce obsahuje teoretické odvození návrhových vztahů, popis návrhu experimentálního ...
  • Absorpční chlazení 

   Autor: Schweika Robin; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem diplomové práce je sestavit simulační model absorpčního chlazení popsaný hmotnostními a entalpickými bilancemi. Dalším cílem je vytvořit přehled absorpčních tepelných čerpadel, popsat pracovní princip, porovnat ...
  • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas 

   Autor: Formánek Roman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena na procesy sklizně, separace, dezintegrace a extrakce chemických látek z mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh basic designu linky na extrakci lipidů z mikrořas. V rámci práce byla vypracována ...
  • Optimalizace taktové linky 

   Autor: Manoharan Yuvaprabhu; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Provedl jsem literární vědecký výzkum o elektrotechniky v průmyslových odvětvích. Tyto vědecké výzkumy se zaměřily na elektrotechniku, elektro-malování, chemii, energii a odpad v průmyslových odvětvích s cílem zvýšit výrobu. ...
  • Modulární laboratorní zařízení pro stanovení procesních charakteristik dvoufázového toku 

   Autor: Jakubec Matouš; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu modulárního laboratorního zařízení pro stanovení procesních charakteristik dvoufázového toku. Nejprve je popsán způsob čištění odpadního vzduchu pomocí biofiltru. Ve druhé části je ...
  • Var 

   Autor: Vajc Viktor; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce pojednává o problematice varu se zaměřením na přestup tepla při varu v objemu. Seznamuje čtenáře se současným stavem poznání a různými přístupy volenými při vědeckém výzkumu varu. Vysvětluje základní pojmy, možné ...
  • CFD simulace v mechanicky míchané nádobě 

   Autor: Tomášek Karel; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na CFD simulace mechanicky míchané nádoby v softwaru OpenFOAM. V následujících kapitolách jsou popsána řešení numerické simulace, popis tvorby numerické sítě, výběr vhodného řešiče a numerického ...
  • Přestup tepla v airlift reaktoru 

   Autor: Dymák Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Cílem práce je provést literární rešerši se zaměřením na přenos tepla a hmoty v airlift reaktoru a způsoby stanovení vybraných procesních parametrů. Sestavit a zprovoznit laboratorní modelový reaktor typu airlift. ...
  • Ekologicky šetrná technologie extrakce celulózových vláken pro biorafinerie 

   Autor: Azizov Salman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Vyhodnoťě potenciál využití celulózových vláken z odpadů jako suroviny pro výrobu bioplastů a biokompozitů. Zpracujte rešerši zaměřenou na technologie extrakce celulózových vláken z lignocelulózových odpadů a proveďtě ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel 

   Autor: Chakravarty Arunanshu; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato práce byla zaměřena na numerické simulace proudění a nestacionárního přenosu tepla ve válcové míchané nádobě s turbínovým míchadlem se šikmými lopatkami (PBT) v turbulentním režimu. Přístup založený na "sliding mesh" ...
  • Návrh ejektorů pro linku na výrobu dusičnanu amonného 

   Autor: Luong Toan; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Hlavní náplní diplomové práce je návrh průmyslových parních ejektorů ve výrobní lince na dusičnan amonný pro společnost Lovochemie a.s. Ejektory slouží pro odsávání nezkondenzovaných par a plynů z reaktorů. V teoretické ...
  • Bilance děliče vzduchu 

   Autor: Liebig Ladislav; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce se zabývá analýzou a ověřením jednotlivých toků vstupujících a vystupujících produktů do a z jednotky dělení vzduchu. Jednotka dělení vzduchu se nachází v areálu Unipetrol RPA v Litvínově - Záluží a slouží jednak k ...
  • Procesní charakteristiky míchadel Visco-Jet 

   Autor: Kolomiets Alexander; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Tato práce se zabývá určením příkonové charakteristiky a charakteru proudění míchadla Visco Jet. Práce obsahuje výsledky dvou experimentu a CFD simulace míchání čtyř modelů proudění.
  • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie 

   Autor: Seghman Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Hlavním cílem této práce je provedení rešerše zaměřené na výrobu etanolu a dalších produktů z lignocelulózového odpadu a na základě nabytých poznatků navrhnout lignocelulózovou biorafinerii, která zpracovává kukuřičnou ...
  • Návrh linky na zpracování práškového materiálu 

   Autor: Cebak Jiří; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-27)
   Práce je zaměřená na návrh linky na balení cukru o výkonu 55 tun za hodinu, a to v rozsahu od výstupu dopravníku ze sil do výstupu baleného cukru z linky. V první, teoretické části jsou zpracovány základy problematiky práce ...
  • Simulační model výroby HNO3 v Excelu 

   Autor: Fernando Alexander; Vedoucí práce: Ditl Pavel; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-30)
   Cílem teto práce je simulovat chod linky na výrobu kyseliny dusičné v Microsoft EXCEL. Úspěšná a správná simulace výrobní linky v Microsoft EXCEL přinese správné výsledky bez použití jiných programů. Také tato práce pomůže ...