Now showing items 21-40 of 138

  • CFD simulation of impinging jet 

   Author: Nandi Jagannath; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Tato práce je zaměřena na CFD simulaci toku a přestupu tepla impaktního proudu v kruhové trysce dopadajícího na rovinnou desku o určité vzdálenosti. Byly provedeny simulace pro různé vzdálenosti trysky od desky a různá ...
  • Měření součinitele přestupu tepla metodou teplotních oscilací 

   Author: Solnař Stanislav; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá aplikací metody teplotních oscilací pro měření součinitele přestupu tepla. V první části práce je provedena literární rešerše se zaměřením na možnosti měření přestupu tepla a teoretický popis metody. ...
  • Modelování míchání velkoobjemových reaktorů a zásobníků 

   Author: Potočiar Ondřej; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-10)
   Tato diplomová práce se zabývá simulacemi míchání ve velkoobjemových reaktorech s bočními míchadly. Nejprve je provedena rešerše používaných systémů míchání s ohledem na pozdější využití poznatků při simulacích. Na rešerši ...
  • Návrh modelových efektivních fotobiorektorů 

   Author: Bělohlav Vojtěch; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena na proces kultivace mikrořas a návrh modelových fotobioreaktorů. Hlavním cílem práce je návrh tří laboratorních zařízení pro produkci mikrořas včetně návrhu instalace podpůrných technologických ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Author: Elmacioglu Yusuf Can; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   This work aims at modelling and CFD simulations of flow in an aquaculture tank that is used for fish breeding. As the fish production is really important for food industry, higher efficiencies can be reached by optimizing ...
  • Laboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapaliny 

   Author: Procházka Petr; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeným pro separaci částic z kapaliny. Zaměřuje se na gravitační usazování a možnosti filtrace. Následně provádí nezbytné konstrukční výpočty podle normy uznávané v České ...
  • Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii 

   Author: Patel Anvish Rajendrakumar; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Byla provedena reserse vyroby bioplynu ze surovin s lignocelulozovym zakladem. Byly vytipovany vhodne odpady v Indii pro vyrobu bioplynu - kejda, psenicna slama, ryzova slama a silaz. Cilem prace pak bylo projektovat ...
  • CFD simulace proudění v nádrži pro chov ryb 

   Author: Jaroslav Hanák; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-09)
   V této práci je zkoumána možnost využití CFD pro návrh nádrže na chov ryb. Jsou porovnány jednotlivé výpočetní modely s naměřenými experimentálními výsledky z reálně používané kádě využívané ve výzkumném zařízení. Na základě ...
  • Návrh linky na zpracování práškového materiálu 

   Author: Cebak Jiří; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-27)
   Práce je zaměřená na návrh linky na balení cukru o výkonu 55 tun za hodinu, a to v rozsahu od výstupu dopravníku ze sil do výstupu baleného cukru z linky. V první, teoretické části jsou zpracovány základy problematiky práce ...
  • Simulační model výroby HNO3 v Excelu 

   Author: Fernando Alexander; Supervisor: Ditl Pavel; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-30)
   Cílem teto práce je simulovat chod linky na výrobu kyseliny dusičné v Microsoft EXCEL. Úspěšná a správná simulace výrobní linky v Microsoft EXCEL přinese správné výsledky bez použití jiných programů. Také tato práce pomůže ...
  • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie 

   Author: Seghman Petr; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Hlavním cílem této práce je provedení rešerše zaměřené na výrobu etanolu a dalších produktů z lignocelulózového odpadu a na základě nabytých poznatků navrhnout lignocelulózovou biorafinerii, která zpracovává kukuřičnou ...
  • Procesní charakteristiky míchadel Visco-Jet 

   Author: Kolomiets Alexander; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Tato práce se zabývá určením příkonové charakteristiky a charakteru proudění míchadla Visco Jet. Práce obsahuje výsledky dvou experimentu a CFD simulace míchání čtyř modelů proudění.
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel 

   Author: Chakravarty Arunanshu; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato práce byla zaměřena na numerické simulace proudění a nestacionárního přenosu tepla ve válcové míchané nádobě s turbínovým míchadlem se šikmými lopatkami (PBT) v turbulentním režimu. Přístup založený na "sliding mesh" ...
  • CFD simulace v mechanicky míchané nádobě 

   Author: Tomášek Karel; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na CFD simulace mechanicky míchané nádoby v softwaru OpenFOAM. V následujících kapitolách jsou popsána řešení numerické simulace, popis tvorby numerické sítě, výběr vhodného řešiče a numerického ...
  • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas 

   Author: Formánek Roman; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena na procesy sklizně, separace, dezintegrace a extrakce chemických látek z mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh basic designu linky na extrakci lipidů z mikrořas. V rámci práce byla vypracována ...
  • Modulární laboratorní zařízení pro stanovení procesních charakteristik dvoufázového toku 

   Author: Jakubec Matouš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu modulárního laboratorního zařízení pro stanovení procesních charakteristik dvoufázového toku. Nejprve je popsán způsob čištění odpadního vzduchu pomocí biofiltru. Ve druhé části je ...
  • Přestup tepla v airlift reaktoru 

   Author: Dymák Jan; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Cílem práce je provést literární rešerši se zaměřením na přenos tepla a hmoty v airlift reaktoru a způsoby stanovení vybraných procesních parametrů. Sestavit a zprovoznit laboratorní modelový reaktor typu airlift. ...
  • Var 

   Author: Vajc Viktor; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce pojednává o problematice varu se zaměřením na přestup tepla při varu v objemu. Seznamuje čtenáře se současným stavem poznání a různými přístupy volenými při vědeckém výzkumu varu. Vysvětluje základní pojmy, možné ...
  • Bilance děliče vzduchu 

   Author: Liebig Ladislav; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce se zabývá analýzou a ověřením jednotlivých toků vstupujících a vystupujících produktů do a z jednotky dělení vzduchu. Jednotka dělení vzduchu se nachází v areálu Unipetrol RPA v Litvínově - Záluží a slouží jednak k ...
  • Ekologicky šetrná technologie extrakce celulózových vláken pro biorafinerie 

   Author: Azizov Salman; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Vyhodnoťě potenciál využití celulózových vláken z odpadů jako suroviny pro výrobu bioplastů a biokompozitů. Zpracujte rešerši zaměřenou na technologie extrakce celulózových vláken z lignocelulózových odpadů a proveďtě ...