Now showing items 1-20 of 92

  • Absorpční chlazení 

   Author: Schweika Robin; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem diplomové práce je sestavit simulační model absorpčního chlazení popsaný hmotnostními a entalpickými bilancemi. Dalším cílem je vytvořit přehled absorpčních tepelných čerpadel, popsat pracovní princip, porovnat ...
  • Adsorpční jednotka na výrobu kyslíku 

   Author: Daniel Marek; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Šrámek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zaměřuje na separaci vzduchu pomocí metody PSA a podobné separační techniky založené na fyzikální adsorpci. Jsou zmíněny i další metody výroby kyslíku a dusíku ze vzduchu a porovnány s PSA. Teoretická část ...
  • Analýza vlivu rozmístění sušených objektů na proces sušení 

   Author: Vaněk Martin; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se v první části zabývá rešerší v oblasti sušení. Dále pak provedením experimentu konvektivního sušení kostek cukru, zjištěním difuzního koeficientu na základě naměřených dat a následně pomocí zjištěného ...
  • Bilance děliče vzduchu 

   Author: Liebig Ladislav; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce se zabývá analýzou a ověřením jednotlivých toků vstupujících a vystupujících produktů do a z jednotky dělení vzduchu. Jednotka dělení vzduchu se nachází v areálu Unipetrol RPA v Litvínově - Záluží a slouží jednak k ...
  • Bilance pyrolýzy odpadů s lignocelulózovým základem 

   Author: Jan Papoušek; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Svobodová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce obsahuje rešerši o odpadovém hospodářství, procesu pyrolýzy a jeho technickém řešení. Je zde popsán vytvořený model popisující zpracování odpadu s lignocelulózovým základem metodou pyrolýzy a pro účel práce je ...
  • Bilance technologie výroby vodíku pomocí technologie zplyňování dřevní štěpky 

   Author: Nikita Kozlov; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Zbicinski Ireneusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování literární a patentové rešerše na téma výroby vodíku z biomasy. Uvádí se zde principy zplyňování a následné způsoby separace vodíku z vyrobeného plynu a zároveň rešerše na ...
  • Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii 

   Author: Patel Anvish Rajendrakumar; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Byla provedena reserse vyroby bioplynu ze surovin s lignocelulozovym zakladem. Byly vytipovany vhodne odpady v Indii pro vyrobu bioplynu - kejda, psenicna slama, ryzova slama a silaz. Cilem prace pak bylo projektovat ...
  • CFD analýza přestupu tepla v míchané nádobě se středovou trubkou 

   Author: Luis Alberto Torres Tapia; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Computational fluid dynamics (CFD) analysis of heat transfer in agitated vessel with a draft tube was performed by using Moving Reference Frame (MRF) approach and SST k-w model in ANSYS Fluent. First, simulations for ...
  • CFD analýza toku partikulární látky 

   Author: Malav Sudhirkumar Soni; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   In this study, CFD analysis of a particulate flow inside rotating kiln has been carried out. For this analysis purpose, ANSYS Fluent software is used. ANSYS Fluent offers various models for simulation of particulate flow ...
  • CFD analýza toku v nádrži pro chov ryb 

   Author: Murat Ipek; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   A CFD analysis of flow in a fish tank was performed in ANSYS Fluent using the realizable k- ε model with enhanced wall treatment. A grid independence study which was based on the average velocity showed discretization ...
  • CFD analýza turbodmychadla 

   Author: Kořán Miroslav; Supervisor: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • CFD simulace v mechanicky míchané nádobě 

   Author: Tomášek Karel; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na CFD simulace mechanicky míchané nádoby v softwaru OpenFOAM. V následujících kapitolách jsou popsána řešení numerické simulace, popis tvorby numerické sítě, výběr vhodného řešiče a numerického ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Author: Elmacioglu Yusuf Can; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   This work aims at modelling and CFD simulations of flow in an aquaculture tank that is used for fish breeding. As the fish production is really important for food industry, higher efficiencies can be reached by optimizing ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Author: N Prashant; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel 

   Author: Chakravarty Arunanshu; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato práce byla zaměřena na numerické simulace proudění a nestacionárního přenosu tepla ve válcové míchané nádobě s turbínovým míchadlem se šikmými lopatkami (PBT) v turbulentním režimu. Přístup založený na "sliding mesh" ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a draft tube 

   Author: Calvopina Enriquez Hector Alejandro; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Simulace CFD simulace přenosu tepla v míchané nádobě s ponornou trubicí byla provedena v systému ANSYS Fluent s využitím přístupu posuvné mřížky a turbulentního modelu SST k-?. Byla provedena nezávislá studie založená na ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller 

   Author: Namburi Gokul Sai; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Heat Transfer to a Newtonian fluid in jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at 45 degree angle and it is placed in a cylindrically baffled ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller 

   Author: Gokul Sai Namburi; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   In this work, heat transfer to a Newtonian fluid in a jacketed vessel equipped with a pitched blade turbine (PBT) has been numerically investigated. The turbine has six blades at a 45 angle and it is placed in a cylindrically ...
  • CFD simulation of impinging jet 

   Author: Nandi Jagannath; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Tato práce je zaměřena na CFD simulaci toku a přestupu tepla impaktního proudu v kruhové trysce dopadajícího na rovinnou desku o určité vzdálenosti. Byly provedeny simulace pro různé vzdálenosti trysky od desky a různá ...
  • CO2 jako surovina pro výrobu chemikálií 

   Author: Timirov Iskander; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu možnosti použití CO2 jako surovinu na výrobu chemikálií a paliv 4. generace, a to jako způsob zpracování a likvidace hlavního ze skleníkových plynů. Hlavním cílem této práce bylo ...