• Absorpční chlazení 

   Autor: Schweika Robin; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem diplomové práce je sestavit simulační model absorpčního chlazení popsaný hmotnostními a entalpickými bilancemi. Dalším cílem je vytvořit přehled absorpčních tepelných čerpadel, popsat pracovní princip, porovnat ...
  • Adsorpční jednotka na výrobu kyslíku 

   Autor: Daniel Marek; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Šrámek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zaměřuje na separaci vzduchu pomocí metody PSA a podobné separační techniky založené na fyzikální adsorpci. Jsou zmíněny i další metody výroby kyslíku a dusíku ze vzduchu a porovnány s PSA. Teoretická část ...
  • Analýza vlivu rozmístění sušených objektů na proces sušení 

   Autor: Vaněk Martin; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se v první části zabývá rešerší v oblasti sušení. Dále pak provedením experimentu konvektivního sušení kostek cukru, zjištěním difuzního koeficientu na základě naměřených dat a následně pomocí zjištěného ...
  • Bilance děliče vzduchu 

   Autor: Liebig Ladislav; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce se zabývá analýzou a ověřením jednotlivých toků vstupujících a vystupujících produktů do a z jednotky dělení vzduchu. Jednotka dělení vzduchu se nachází v areálu Unipetrol RPA v Litvínově - Záluží a slouží jednak k ...
  • Bioplynová stanice jako perspektivní technologie zpracování odpadů v Indii 

   Autor: Patel Anvish Rajendrakumar; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Byla provedena reserse vyroby bioplynu ze surovin s lignocelulozovym zakladem. Byly vytipovany vhodne odpady v Indii pro vyrobu bioplynu - kejda, psenicna slama, ryzova slama a silaz. Cilem prace pak bylo projektovat ...
  • CFD analýza turbodmychadla 

   Autor: Kořán Miroslav; Vedoucí práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • CFD simulace v mechanicky míchané nádobě 

   Autor: Tomášek Karel; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na CFD simulace mechanicky míchané nádoby v softwaru OpenFOAM. V následujících kapitolách jsou popsána řešení numerické simulace, popis tvorby numerické sítě, výběr vhodného řešiče a numerického ...
  • CFD simulation of flow in fish tanks 

   Autor: Elmacioglu Yusuf Can; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Kysela Bohuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   This work aims at modelling and CFD simulations of flow in an aquaculture tank that is used for fish breeding. As the fish production is really important for food industry, higher efficiencies can be reached by optimizing ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel 

   Autor: Chakravarty Arunanshu; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato práce byla zaměřena na numerické simulace proudění a nestacionárního přenosu tepla ve válcové míchané nádobě s turbínovým míchadlem se šikmými lopatkami (PBT) v turbulentním režimu. Přístup založený na "sliding mesh" ...
  • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a draft tube 

   Autor: Calvopina Enriquez Hector Alejandro; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Simulace CFD simulace přenosu tepla v míchané nádobě s ponornou trubicí byla provedena v systému ANSYS Fluent s využitím přístupu posuvné mřížky a turbulentního modelu SST k-?. Byla provedena nezávislá studie založená na ...
  • CFD simulation of impinging jet 

   Autor: Nandi Jagannath; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Tato práce je zaměřena na CFD simulaci toku a přestupu tepla impaktního proudu v kruhové trysce dopadajícího na rovinnou desku o určité vzdálenosti. Byly provedeny simulace pro různé vzdálenosti trysky od desky a různá ...
  • Dispergace v technologii výroby částicových nanokompozitů 

   Autor: Kovářík Michal; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce je zaměřena na porovnání dispergačních sytémů rotor-stator, zubové míchadlo a ultrazvuk aplikovaných na plniva barev (saze, grafit, uhlíkové nanotrubičky) a jejich vlivu na reologiceké a technologické vlastnosti.
  • Distribuce rozpuštěného CO2 v pivním sudu 

   Autor: Bojas Jiří; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Růžička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-14)
   Tato práce vznikla za účelem průzkumu faktorů ovlivňujících rozpustnost plynu v pivu a následného chování piva při čepování. V rámci práce byla vypracována rešerše, která se zabývá rozpustností CO2 v pivu včetně způsobů ...
  • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas 

   Autor: Formánek Roman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena na procesy sklizně, separace, dezintegrace a extrakce chemických látek z mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh basic designu linky na extrakci lipidů z mikrořas. V rámci práce byla vypracována ...
  • Ejektor pro odsávání inertů a kondenzátu z odparky 

   Autor: Tauer Jakub; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout ejektor, který bude schopen odsávat kondenzát a inertní plyny z odparky a také stanovit provozní podmínky. Práce obsahuje teoretické odvození návrhových vztahů, popis návrhu experimentálního ...
  • Ekologicky šetrná technologie extrakce celulózových vláken pro biorafinerie 

   Autor: Azizov Salman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Vyhodnoťě potenciál využití celulózových vláken z odpadů jako suroviny pro výrobu bioplastů a biokompozitů. Zpracujte rešerši zaměřenou na technologie extrakce celulózových vláken z lignocelulózových odpadů a proveďtě ...
  • Fouling in process apparatuses 

   Autor: Kumar Gautam Rahul; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   This resesrch work contain the brief discription of fouling, types of fouling and the mechanism by which it create on the surface of heat exchangers. Mainly the thesis work focus on the fouling in food process industries ...
  • Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla 

   Autor: Fišer Petr; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-27)
   Pro návrh průmyslového míchacího zařízení je třeba znát procesní charakteristiky použitých míchadel. Tato diplomová práce se zabývá porovnáním procesních charakteristik hydrodynamicky optimalizovaného míchadla 4RLLN a tří ...
  • Hydrodynamika a přenos tepla v probublávané vrstvě 

   Autor: Žižka Martin; Vedoucí práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Laboratorní jednotka pro separaci tuhých částic z kapaliny 

   Autor: Procházka Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeným pro separaci částic z kapaliny. Zaměřuje se na gravitační usazování a možnosti filtrace. Následně provádí nezbytné konstrukční výpočty podle normy uznávané v České ...