• 2D diagnostika profilu svazků nabitých částic získaných pomocí částicových urychlovačů 

   Autor: Poklop Dušan; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače ...
  • Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu 

   Autor: Maršík Petr; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
   Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického ...
  • Analysis of Industrial Hoist Mechanisms Braking Torque and Deceleration Control with Neural Networks 

   Autor: Beneš Peter Mark; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Mikulčík Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot 

   Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem anisochronního řízení pomocí metody "požadovaného modelu" a vytvořením programového modulu anisochronního regulátoru pro systém Tecomat Foxtrot. Dále práce porovnává řízení navrženým anisochronním ...
  • Chytré brýle 

   Autor: Kovanda David; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pomůcky pro sluchově neslyšící osobu, která zprostředkuje informaci o zvucích v jeho okolí. Tato pomůcka bude sloužit k tomu, aby neslyšící osoba měla větší přehled v běžném prostředí. ...
  • Design and Implementation of Automatic Tests for Siemens PROFINET IO Development Kit 

   Autor: Osadcii Alexandr; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Dušek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací automatického testování pro Siemens PROFINET IO Development Kit. Návrh automatického testování je založen na PROFINET komunikačním standartu a na funkcionalitě vývojového ...
  • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

   Autor: Ashykhmin Mykhailo; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Chyský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
  • Design of an instrument for Bidirectional Texture Function (BTF) measurement 

   Autor: Manoharan Rajesh Kumar; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Design of robotic hand 

   Autor: Emeksiz Ömer; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

   Autor: Kuře Matěj; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Kozák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
  • Elektroerozivní obrábění hřídelí a elektrod pomocí vertikální brusky 

   Autor: Drahokoupil Jan; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální ověření některých parametrů šestipaprskového kloubu 

   Autor: Némethová Dagmar; Vedoucí práce: Zicha Josef; Oponent práce: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Tato práce se zabývá úpravou konstrukce pohonné jednotky astronomického dalekohledu určeného pro pozorování úplného zatmění Slunce. Dále zkoumá vlastnosti šestipaprskového kloubu, který je součástí konstrukce. Při experimentu ...
  • Implementace algoritmů pro řízení mikroklimatu v historických budovách 

   Autor: Bezzubov Denis; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Inovace pneumatického řídicího systému lisovacího přípravku 

   Autor: Messas Chahir; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   The pneumatic system is a domain of engineering which uses pressurized air or gas, This master thesis analysis the pneumatic system according to a given facility sketch and pneumatic control system drawing, and discuss the ...
  • Inovace podsystému vizualizační aplikace pro pražskou teplovodní soustavu (PTS) 

   Autor: Žídek Lukáš; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato diplomová práce se v úvodní teoretické částí zabývá přehledem softwaru pro tvorbu vizualizace. Dále se zaměřuje na porovnání vybraných softwarů podle různých kritérií. Poté je provedena analýza stávajícího stavu ...
  • Inverzní sférické kyvadlo 

   Autor: Pilbauer Dan; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi 

   Autor: Fayad Martin; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost nastavení parametrů neuronové ...
  • Metody neuronových sítí pro nelineární dynamické systémy se sinusovou nelinearitou 

   Autor: Abdelhady Ghita Mohamed Gamal; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Beneš Peter Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V první části se práce zabývá dosavadními studiemi v oblasti adaptivních aproximací nelineárních dynamických systémů se sinusovými nelinearitami, včetně jejich základních přístupů k vysokorychlostním neuronovým jednotekám ...
  • Metody potlačení vybuzených kmitů pomocí rezonátorů řízených zpožděnou zpětnou vazbou 

   Autor: Černý Martin; Vedoucí práce: Kučera Vladimír; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování vlastností elektromotoru pro elektromobil a jeho řízení fuzzy regulátorem 

   Autor: Kramář Petr; Vedoucí práce: Bíla Jiří; Oponent práce: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   V této diplomové práci je řešena úloha řízení elektromotoru pro elektromobil pomocí fuzzy regulátoru. V první, teoretické části, je proveden rozbor současných trendů v pohonech hybridních vozidel (HEV) a elektrických vozidel ...