Now showing items 1-20 of 98

  • 2D diagnostika profilu svazků nabitých částic získaných pomocí částicových urychlovačů 

   Author: Poklop Dušan; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače ...
  • Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu 

   Author: Maršík Petr; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
   Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického ...
  • Adaptivní predikce korekčních faktorů válcovacích sil 

   Author: Adam Peichl; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce se zabývá predikcí korekčních faktorů silových a momentových parametrů pro válcování kovů získaných matematickým modelem, což vede ke zvýšení přesnosti celého procesu. Cílem práce je návrh softwarového řešení, ...
  • Analysis of Industrial Hoist Mechanisms Braking Torque and Deceleration Control with Neural Networks 

   Author: Beneš Peter Mark; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Mikulčík Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot 

   Author: Hunčovský Martin; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem anisochronního řízení pomocí metody "požadovaného modelu" a vytvořením programového modulu anisochronního regulátoru pro systém Tecomat Foxtrot. Dále práce porovnává řízení navrženým anisochronním ...
  • Asistenční systém pro detekci dopravních pruhů a dopravních značek 

   Author: Shreetal Upadhyay; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato diplomová práce je založena na asistenčním systému pro rozpoznávání silnic a německých dopravních značek. Cílem práce je navrhnout architektury CNN pro klasifikaci silničních symbolů pomocí několika knihoven, jako je ...
  • Automatizace nastavení prostorového filtru 

   Author: Gilberto Ramos Venegas; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Vlk Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této práce je poskytnout grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro automatizaci prostorového filtrování. Výstupní paprsek je analyzován pomocí nástrojů pro zpracování obrazu z MATLABu, analyzovaný obraz (živý video ...
  • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety realizované na DSP 

   Author: Artsiom Punko; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tématem práce je bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety. První část práce seznamuje s vektorovým řízením motorů a jeho modifikací, která funguje bez snímače polohy. Na základě teoretických východisek ...
  • Budoucnost elektromobility – akumulátory 

   Author: Jan Mareš; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato diplomová práce zpracovává problematiku akumulátorů a jejich možný rozvoj jako hlavního pohonu automobilů. Popisuje jejich historii, základní rozdělení, výhody a nevýhody a v současnosti nejvíce používané technologie ...
  • Chytré brýle 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pomůcky pro sluchově neslyšící osobu, která zprostředkuje informaci o zvucích v jeho okolí. Tato pomůcka bude sloužit k tomu, aby neslyšící osoba měla větší přehled v běžném prostředí. ...
  • Design and Implementation of Automatic Tests for Siemens PROFINET IO Development Kit 

   Author: Osadcii Alexandr; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Dušek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací automatického testování pro Siemens PROFINET IO Development Kit. Návrh automatického testování je založen na PROFINET komunikačním standartu a na funkcionalitě vývojového ...
  • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

   Author: Ashykhmin Mykhailo; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Chyský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
  • Design of an instrument for Bidirectional Texture Function (BTF) measurement 

   Author: Manoharan Rajesh Kumar; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Design of robotic hand 

   Author: Emeksiz Ömer; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel 

   Author: Di Yang; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety ...
  • Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov 

   Author: Michal Kuchař; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i diskrétně naměřených dat ...
  • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

   Author: Kuře Matěj; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Kozák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
  • Diagnostika chyb s využitím strojového vidění 

   Author: Jiří Kubica; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro diagnostiku a identifikaci chyb ve výrobních systémech s využitím nástrojů strojového vidění. Součástí práce je rešerše vybraných metod strojového vidění vhodných pro analýzu obrazu ...
  • Didaktické úlohy pro digitální pneumatiku s využitím FMT (Festo Motion Terminal) 

   Author: Jana Koubová; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   V této práci je nejprve koncepčně popsán vývoj pneumatiky přes elektropneumatiku až k digitální pneumatice. Dále jsou popsány vlastnosti a možnosti využití FMT a modulárního řídicího bloku CPX. Tato práce obsahuje také ...
  • Dynamické modelování procesu hvozdění sladu v prostředí Matlab a Simulink 

   Author: Yan Shchankin; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Kessler Kilian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Hlavním cílem této práce je simulace závěrečné fáze procesu sladování - hvozdění. K tomuto účelu je v práci analyzován a následně použit model jednolískového kruhového hvozdu v Simulinku (model vlastní společnost Bühler). ...