• 2D diagnostika profilu svazků nabitých částic získaných pomocí částicových urychlovačů 

   Autor: Poklop Dušan; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače ...
  • Analysis of Industrial Hoist Mechanisms Braking Torque and Deceleration Control with Neural Networks 

   Autor: Beneš Peter Mark; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Mikulčík Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot 

   Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem anisochronního řízení pomocí metody "požadovaného modelu" a vytvořením programového modulu anisochronního regulátoru pro systém Tecomat Foxtrot. Dále práce porovnává řízení navrženým anisochronním ...
  • Design and Implementation of Automatic Tests for Siemens PROFINET IO Development Kit 

   Autor: Osadcii Alexandr; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Dušek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací automatického testování pro Siemens PROFINET IO Development Kit. Návrh automatického testování je založen na PROFINET komunikačním standartu a na funkcionalitě vývojového ...
  • Design of a laser distance sensor with a web camera for a mobile robot 

   Autor: Ashykhmin Mykhailo; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Chyský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Rozpacování přístroje a programu pro měření vzdálenosti s použitím laseru a web-kamery pro mobilního robota.
  • Design of an instrument for Bidirectional Texture Function (BTF) measurement 

   Autor: Manoharan Rajesh Kumar; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Design of robotic hand 

   Autor: Emeksiz Ömer; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

   Autor: Kuře Matěj; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Kozák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
  • Elektroerozivní obrábění hřídelí a elektrod pomocí vertikální brusky 

   Autor: Drahokoupil Jan; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Implementace algoritmů pro řízení mikroklimatu v historických budovách 

   Autor: Bezzubov Denis; Vedoucí práce: Vyhlídal Tomáš; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Inovace pneumatického řídicího systému lisovacího přípravku 

   Autor: Messas Chahir; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   The pneumatic system is a domain of engineering which uses pressurized air or gas, This master thesis analysis the pneumatic system according to a given facility sketch and pneumatic control system drawing, and discuss the ...
  • Inverzní sférické kyvadlo 

   Autor: Pilbauer Dan; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi 

   Autor: Fayad Martin; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost nastavení parametrů neuronové ...
  • Metody potlačení vybuzených kmitů pomocí rezonátorů řízených zpožděnou zpětnou vazbou 

   Autor: Černý Martin; Vedoucí práce: Kučera Vladimír; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování vlastností elektromotoru pro elektromobil a jeho řízení fuzzy regulátorem 

   Autor: Kramář Petr; Vedoucí práce: Bíla Jiří; Oponent práce: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   V této diplomové práci je řešena úloha řízení elektromotoru pro elektromobil pomocí fuzzy regulátoru. V první, teoretické části, je proveden rozbor současných trendů v pohonech hybridních vozidel (HEV) a elektrických vozidel ...
  • Monitorovací systém řízení ventilů ve výrobě technických plynů 

   Autor: Petrásek Zbyšek; Vedoucí práce: Bíla Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh a realizace zařízení pro testování stavebních vzorků v klimatické komoře 

   Autor: Hadraba Daniel; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Diplomová práce řeší vývoj, konstrukci a používání přístroje pro automatizovanou detekci prodloužení stavebních materiálů v klimatické komoře v závislosti na relativní vlhkosti.
  • Návrh automatického dávkovače pro optické senzory 

   Autor: Mareš Jiří; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatického dávkovače pro optické senzory. Rešeršní část práce dává přehled o dostupných dávkovačích kapalných biologických vzorků, jejich konstrukci a možnostech využití. Následně se v ...
  • Návrh nemocničního rehabilitačního lůžka pro uplatnění metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

   Autor: Vošahlík Karel; Vedoucí práce: Čáp Jiří; Oponent práce: Tax Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   V této diplomové práci jsou uvedeny výsledky průzkumu trhu v oblasti nemocničních a rehabilitačních lůžek. Dále jsou popsány nedostatky a závady současných konstrukcí nemocničních lůžek. Hlavním cílem je vlastní návrh ...
  • Návrh řízení recirkulace spalin automatického 100kW kotle na biomasu 

   Autor: Bazjuk Ludvík; Vedoucí práce: Oswald Cyril; Oponent práce: Plaček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení akčních členů již existující recirkulační tratě spalin 100 kW kotle na biomasu. K řízení jsou k dispozici tři akční členy: jeden recirkulační ventilátor a dvě automatické klapky. ...