Now showing items 1-20 of 154

  • 2D diagnostika profilu svazků nabitých částic získaných pomocí částicových urychlovačů 

   Author: Poklop Dušan; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače ...
  • 3D tisk elektrických strojů 

   Author: Mohamad Ghaith Almasri; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Navrátil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce představila technologický přehled o možnosti 3D tisku elektrických strojů, jako jsou transformátory a motory. Metoda vytlačování pasty z více materiálů pro 3D tisk EM komponentů byla navržena, postavena a testována ...
  • Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu 

   Author: Maršík Petr; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
   Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického ...
  • Adaptivní predikce korekčních faktorů válcovacích sil 

   Author: Adam Peichl; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce se zabývá predikcí korekčních faktorů silových a momentových parametrů pro válcování kovů získaných matematickým modelem, což vede ke zvýšení přesnosti celého procesu. Cílem práce je návrh softwarového řešení, ...
  • Algoritmy mapování neznámém prostředí pro mobilního robota TurtleBot3 

   Author: Kirill Rassudikhin; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Hlavním cílem této diplomové práce je vyzkoumat, implementovat, otesto-vat a porovnat alespoň 3 algoritmy mapování v neznámém prostředí pro robota Turtle-bot3. Algoritmy musí zajistit autonomní mapování. Teoretická část ...
  • Analysis of Industrial Hoist Mechanisms Braking Torque and Deceleration Control with Neural Networks 

   Author: Beneš Peter Mark; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Mikulčík Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Analýza křivek hystereze čerpacího modulu DNOX 5.3 

   Author: Jonáš Cikhart; Supervisor: Peichl Adam; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou křivkových dat hystereze membránového čerpacího modulu. V úvodní části se zaměřuje na popis čerpacího modulu včetně propojení dostupných dat s fyzikální podstatou procesu. Na tuto ...
  • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot 

   Author: Hunčovský Martin; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem anisochronního řízení pomocí metody "požadovaného modelu" a vytvořením programového modulu anisochronního regulátoru pro systém Tecomat Foxtrot. Dále práce porovnává řízení navrženým anisochronním ...
  • Aplikace metod prediktivní údržby a plánování výroby 

   Author: Jan Slabý; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem prediktivní aplikace pro podporu údržby výrobních linek v oblasti potravinářského průmyslu. V první části práce je provedena rešerše jednotlivých přístupů údržby průmyslových zařízení ...
  • Aplikace metod strojového vidění a strojového učení pro vývoj modelu a simulaci autonomně řízeného vozidla 

   Author: Omar Alif Abdelhakim Allam; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Vitoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   V této práci prozkoumáme vyvíjející se doménu autonomního řízení a ponoříme se do metodik strojového učení. Primárně se zaměřujeme na základní principy Deep Neural Networks (DNN) a specializovanou architekturu konvolučních ...
  • Aplikace pro Industrial Edge 

   Author: Jakub Znamenáček; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je vývoj backendu aplikace pro systém Industrial Edge v programovacím jazyce Java. Tato aplikace je určena pro monitorování lisovacího procesu prostřednictvím protokolu OPC UA a zajišťuje detekci ...
  • Asistenční systém pro detekci dopravních pruhů a dopravních značek 

   Author: Shreetal Upadhyay; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato diplomová práce je založena na asistenčním systému pro rozpoznávání silnic a německých dopravních značek. Cílem práce je navrhnout architektury CNN pro klasifikaci silničních symbolů pomocí několika knihoven, jako je ...
  • Automatizace nastavení prostorového filtru 

   Author: Gilberto Ramos Venegas; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Vlk Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této práce je poskytnout grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro automatizaci prostorového filtrování. Výstupní paprsek je analyzován pomocí nástrojů pro zpracování obrazu z MATLABu, analyzovaný obraz (živý video ...
  • Automatizace testování SW v prostředí SAP 

   Author: Timotej Vrátný; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Polena František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá především SW určeným k automatizaci testování v prostředí SAP a zároveň testováním samotným. V teoretické části je zaměřena na teorii testování a následnou automatizaci testování. Na teorii ...
  • Autonomizace robotické platformy 

   Author: Martin Hasal; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Práce se zabývá autonomizací upraveného šestikolového robota založeného na projektu ExoMy. Řídicí jednotkou je  Nvidia Jetson, k řízení je využit The Robot Operating System (ROS). Cílem autonomizace je úspěšná lokalizace ...
  • Autonomní řízení modelu vozidla 

   Author: Prem Wongsagoon; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Toupal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Hlavním cílem této práce je vytvořit auto, které dokáže řídit autonomně bez jakýchkoliv zásahů člověka. Aby to bylo možné, tato práce se bude muset zaměřit na klíčový komponent, díky kterému auto řídí autonomně, což je ...
  • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety realizované na DSP 

   Author: Artsiom Punko; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tématem práce je bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety. První část práce seznamuje s vektorovým řízením motorů a jeho modifikací, která funguje bez snímače polohy. Na základě teoretických východisek ...
  • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety realizované na DSP 

   Author: Simon Kalombo; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezsenzorového vektorového řízení synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM). V úvodní části se věnuje rešerši týkající se bezsenzorových algoritmů. Algoritmus bezsenzorového ...
  • Budoucnost elektromobility – akumulátory 

   Author: Jan Mareš; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato diplomová práce zpracovává problematiku akumulátorů a jejich možný rozvoj jako hlavního pohonu automobilů. Popisuje jejich historii, základní rozdělení, výhody a nevýhody a v současnosti nejvíce používané technologie ...
  • Chytré brýle 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pomůcky pro sluchově neslyšící osobu, která zprostředkuje informaci o zvucích v jeho okolí. Tato pomůcka bude sloužit k tomu, aby neslyšící osoba měla větší přehled v běžném prostředí. ...