Zobrazují se záznamy 1-20 z 50

   Klíčové slovo
   Actuators, Linear Drive, Semi-Rotary Drive, FluidSim?5.0, PLC SIMATIC S7-200, RELIANCE 4 SCADA, OPC, PC Access, Virtual PLC, GRAFCET, Industrial Communication Process. [1]
   Anisochronic Control, PID Controller, Ziegler Nichols, Desired Model Method, Tecomat Foxtrot, PLC [1]
   anisochronní řízení, PID regulátor, Ziegler Nichols, metoda "požadovaného modelu", Tecomat Foxtrot, PLC [1]
   Artifical neural network, prediction, buildings, energy consumption, learning algorithms, application, detection, unusual states [1]
   Artificial neural networks, LNU, QNU, MLP, RBF, MLP-ELM, FOREX [1]
   Astronomical Telescope,observation,complete eclipse,Sun,six-ray joint [1]
   computer vision, image processing, laser line detection, distance measurement, triangulation method. [1]
   dávkovač, mikrofluidika, mikrofluidní pumpa, mikrofluidní zařízení, biosenzor, lineární posuv, krokový motor [1]
   detekce rozměrů, detekce přívěsu, automobil, přívěs, LIDAR, Leddar, asistenční systémy, pokročilé asistenční systémy, ADAS, kinematický model, dynamický model, MATLAB [1]
   dimensions detection, trailer detection, car, trailer, LIDAR, Leddar, driver-assistance systems, Advanced driver-assistance systems, ADAS, kinematic model, dynamic model, MATLAB [1]
   dispenser, microfluidics, microfluidic pump, microfluidic devices, biosensor, linear movement, stepper engine [1]
   flu gas recirculation, control, combustion of biomass, reduction of emissions, NOx, mathematical modeling, air convection [1]
   hardfacing,cladding,PTA,MLP,HONU,RLS,NGD,L-M,control theory,MRAC [1]
   health care bed, rehabilitation bed, rehabilitation, design, adjustable bed, change of position, proprioceptive neuromuscular facilitation [1]
   Image recognition, python, vibrating machines, detection of components, OpenCV [1]
   markovské řetězce, nelineární systémy, pravděpodobnostní model, kulička na elipse, řízení nelineárních systémů [1]
   montáž,astronomický dalakohled,úplné zatmení,Slunce [1]
   Mosaic, Identification, Asymetric relay, Anisochronic control, Nyquist, PLC Tecomat Foxtrot CP-1015 [1]
   Mosaic, Identifikace, Asymetrické relé, Anisochronní řízení, Nyquist, PLC Tecomat Foxtrot CP-1015 [1]
   navařování,PTA,MLP,HONU,RLS,NGD,L-M,teorie řízení,MRAC [1]