Now showing items 1-20 of 178

  • Návrh modulu pro zobrazování environmentálních dat v redakčním systému Wordpress 

   Author: Malimánek Petr; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Rozlehlý distribuovaný řídicí systém využitelný pro řízení tlakové kanalizace 

   Author: Nekrasov Pavel; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Gojda Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh otočného stolku s výměnou difrakční mřížkou pro spektrometr 

   Author: Mikšík Jan; Supervisor: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vlhkoměr vzduchu na principu měření rosného bodu 

   Author: Koroleva Anastasia; Supervisor: Uhlíř Ivan; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Elektrické snímání polohy plováku průtokoměru 

   Author: Luňák Štěpán; Supervisor: Bauerová Dana; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Webové stránky polikliniky 

   Author: Pavelka Jan; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza a zpracování dat z Ahrefs API 

   Author: Hartmann Lukáš; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Přehled digitálních obrazových senzorů 

   Author: Jenč Jiří; Supervisor: Čáp Jiří; Opponent: Jirka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh a řízení kvadrokoptéry 

   Author: Homolka Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kobrzek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Comparison of Neural Network Models for Approximation of Pneumatic Muscle Actuator 

   Author: Assylova Zhuldyz; Supervisor: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Data Pre-Processing for Adaptive Modelling of Heating System 

   Author: Duisenbayeva Ainur; Supervisor: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vizualizace provozního režimu malé vodní elektrárny 

   Author: Fuksa Radek; Supervisor: Zámek Filip; Opponent: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem parametrů pro malou vodní elektrárnu a vizualizací jejího provozního stavu pomocí SCADA softwaru. Jako programové prostředí pro realizaci zadání byl vybrán vizualizační software ...
  • Senzorové vybavení kvadrokoptéry 

   Author: Hunčovský Martin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-17)
   Tato bakalářská práce popisuje současný stav realizace kvadrokoptéry na ústavu přístrojové a řídicí techniky (Ú12110) a dále se zabývá výběrem dalších vhodných snímačů pro rozšíření a zlepšení její funkce. Práce je zaměřená ...
  • Návrh koncepce kloubu se dvěma stupni volnosti pro humanoidního robota 

   Author: Hojek Josef; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-18)
   Tato práce pojednává o současně používaných mechanismech, pohonech a snímačích pro realizaci mechanických kloubů. Nejprve nás seznámí s vhodnými typy pohonů, principy snímačů a shrne jejich výhody, nevýhody pro jednotlivé ...
  • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

   Author: Čech Matěj; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Dolejš Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
  • Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů 

   Author: Dobeš Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Bakalářská práce na téma "Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů" je rozdělena na dvě hlavní části. Rešerše se zabývá analýzou doposud používaných systémů pro revize potrubních ...
  • Návrh výkonové elektroniky pro řízení krokových motorů 

   Author: Hulínský Lukáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-11)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a realizace výkonové elektroniky pro řízení krokových motorů pro všeobecné použití při napětí cca 60 V a maximálním proudem 10 A. Výkonová elektronika je řízena open source platformou ...
  • Jak pracuje robotický vysavač 

   Author: Seidel Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
  • Instrumentace v okolí dopravníku a jeho řízení 

   Author: Žídek Lukáš; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá řízením a vyhodnocením špatných a dobrých výrobků. Přibližuje možnosti a výběr vhodných čidel pro různé druhy vyhodnocení, seznamuje s problematikou pneumotorů. Dále se zabývá řízením pomocí ...
  • Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění 

   Author: Schöbel Patrick; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Cílem bakalářské práce je vyhodnocení hlavních fyzikálních parametrů ovlivňující elektroerozivní obrábění a měření časového průběhu pulzu při vhodně zvolených obráběcích podmínek na mikroelektroerozivní hloubičce Sodick AP1L.