Now showing items 21-40 of 103

  • Pracoviště dynamické aktivní termografie 

   Author: Allakhverdiev Ruslan; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami dynamické aktivní termografie a vybavením pracoviště, na kterém se provádí. Mezí tyto metody patří metoda pulzní termografie, metoda step heating a metoda lock-in termografie. Pro ...
  • Suppressing pendulum oscillations by Coriolis force 

   Author: Sabyrova Gulim; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je analýza a řízení systému, skládající se z vozíku, který je spojen s kyvadlem tak, že délka kyvadla se nastavuje pohybem vozíku. Hlavním výsledkem je návrh a simulační validace navrženého ...
  • Aplikace Shack-Hartmannova senzoru 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Snopek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce pojednáva o měření deformaci vlnoplochy a její následné korekci pomocí deformabilního zracadla. Hlavní čast se zabýva návrhem způsobu měření vlnoplochy.
  • Návrh servopohonu se stěračovým motorem 

   Author: Krofta Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkčního servopohonu za použití automobilového stěračového motoru a vývojové desky Arduino. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé prvky servopohonu a je zde stručně popsán ...
  • Domácí automatizace s Raspberry Pi 

   Author: Mach Marek; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Plaček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Cílem této práce je představit možnosti prostředků, pomocí kterých se dá vytvořit systém domácí automatizace a navrhnout konkrétní řešení realizace. Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši na téma možností prostředků ...
  • Jak pracuje LiFi? 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jak pracuje LiFi technologie a jaké součásti potřebuje k fungování. Popíše, jaké typy modulací se k přenosu využívají a nastíní i možné využití LiFi v běžném životě. Poté se ...
  • Získávání dat z BCI zařízeni Muse 

   Author: Pilsová Lucie; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s problematikou snímání biologických signálů, zejména elektroencefalografie, na níž potom staví metoda komunikace mozku s počítačem, tzv. brain-computer interfacing. ...
  • Návrh aplikace s implementací algoritmu kalibrace MEMS magnetometru 

   Author: Kuchař Michal; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Homolka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá magnetickým polem Země a jeho využitím pro navigaci. Jsou rozebrány metody měření magnetického pole a problematika kalibrace naměřených dat z MEMS magnetomeru zatížených polem magneticky měkkých ...
  • Systémy Scada a nástroje pro sběr, vizualizaci a analýzu průmyslových dat 

   Author: Primus Tomáš; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Práce se zabývá popisem systémů SCADA, ukázáním jejich možností a popsáním jednotlivých prvků systémů. Dále práce obsahuje rešerši hlavních výrobců SCADA ovlivňujících český trh. V druhé části je napsáno ukázáno navázání ...
  • Laboratorní model vlaku s levitací na magnetickém polštáři 

   Author: Heptner Tomáš; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyzkoušet model vlaku využívající princip magnetické levitace. První část tvoří stručný popis v současnosti používaných řešení vysokorychlostních maglevů. V druhé je řešen návrh, ...
  • Model elektrického longboardu 

   Author: Petráš Jaroslav; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce na téma elektricky poháněný longboard se skládá z teoretické části a části praktické. Budeme se zde věnovat jak jednotlivým komponentům, jejich výběru, pokud se bude jednat o součást, která je k dostání ...
  • Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů 

   Author: Beránková Kateřina; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů anisochronního modelu. K tomuto účelu je využito hejnových algoritmů. Jedná se o metaheuristické metody inspirované biologickými systémy a inteligencí hejna. V teoretické ...
  • Laboratorní model Maglev 

   Author: Cahyna Martin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií MAGLEV, porovnáním systémů EMS, EDS a inductrack, simulací magnetického pole v Agros2D a tvorbou reálného modelu koleje s vagónem založeného na systému EMS s řízením konstantní ...
  • Serverová aplikace pro bezpečný sběr dat 

   Author: Kadlec Vojtěch; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s webovým frameworkem Django. Zároveň v ní je zahrnuta praktická ukázka, z které je zřejmé, jak framework pracuje a komunikuje s okolním virtuálním světem. Aplikace ...
  • Měření drsností povrchu pro průmyslové aplikace 

   Author: Hron Tomáš; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá drsností povrchu. V teoretické části jsou představeny parametry povrchu, definice, vliv integrity povrchu na funkční vlastnosti plochy, vliv obrábění povrchu na jakost povrchu, způsoby měření ...
  • 3D tisknutelná robotická ruka 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. ...
  • Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check 

   Author: Tandon Akshat; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism ...
  • Řízení systému využitím algoritmu diferenciální evoluce 

   Author: Mazurenko Nikita; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Bauerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Bakalářská práce je věnována využití algoritmu diferenciální evoluce pro prediktivní řízení. Navržené a programově realizované prediktivní řízení je v práci simulačně ověřováno na lineární soustavě využitím programového ...
  • Modely reprezentace vnějšího prostředí v mobilní robotice 

   Author: Janouch David; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Teoretická část této práce popisuje metody lokalizace robota, různé druhy map a samotné hledání cesty robota z místa A do místa B. V praktické části je využito stavebnice Lego Mindstorms EV3 a systému Linux v řídící kostce, ...
  • Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině 

   Author: Riedl Jan; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Vrána Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu laboratorní úlohy předmětu Automatického řízení v laboratoři ...