Now showing items 1-20 of 91

   Subject
   3D print,humanoid robotic arm,InMoov,Shadow Dexterous Hand,Arduino,servo [1]
   3D printer,DLP technology,photopolymer [1]
   3D tisk,humanoidní robotická paže,InMoov,Shadow Dexterous Hand,Arduino,servomotor [1]
   3D tiskárna,DLP technologie,fotopolymer [1]
   Actuators,automation,Smart Household,Cloud, Internet of Things,Python,Raspberry Pi,Sensors,Server,Smart Home [1]
   Akční členy,Automatizace ,Chytrá domácnost,Cloud,Internet of Things,Python,Raspberry Pi,Senzory,Server,Smart Home [1]
   Artificial Intelligence; Deep Learning; Computer Vision; Object Recognition in Images; Web Scraping; Python [1]
   automatizace výrobních linek, Blum, ČSN EN ISO 4287 ? 1997, ČSN EN ISO 4288 ? 1996, drsnost povrchu, funkční plocha, geometrická specifikace výrobku, integrace měřící sondy, kvalita výsledného povrchu, metrologie, měření drsnosti povrchu, mikrostruktura, normalizované charakteristiky povrchu, obrábění povrchu, parametry drsnosti povrchu, průmysl 4.0, průmyslová aplikace, struktura povrchu [1]
   brain-computer interface, EEG, Java, JavaScript, Python, server, Muse [1]
   brake, temperature, non-contact, emissivity, racing, infrared [1]
   brzda, teplota, bezkontaktní, emisivita, závodní, infračervený [1]
   Chart.js,Django,EasyMeasurement,framework,HTML,JavaScript,JInja2,LaTeX,Python [1]
   Controller,PID,Quadcopter,State feedback [1]
   Current?voltage characteristic,Solar cell,Digital data processing,Electronic platform Arduino NANO,Wiring,IDE,SD card,Module of SD Card,Current,Voltage,Power,Sensors [1]
   Data labelling,Python,Časové řady,Filtrace dat [1]
   Data labelling,Python,Time series,Data filtering [1]
   diabetes,invasive,noninvasive,refractometer,interferometer,heart rate [1]
   diabetes,invazivní,neinvazivní,refraktometr,interferometr,měření pulsu [1]
   Django, framework, Python, Html, Css [1]
   Django,EasyMeasurement,framework,HTML,Chart.js,JavaScript,Jinja2,LaTeX,Python [1]