Now showing items 1-20 of 86

  • 3D tiskárna - koncepční návrh - fotopolymer 

   Author: Doležal Patrik; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční konstrukci DLP 3D tiskárny. Práce nejprve vysvětluje pojem 3D tisk, stručně popisuje jeho historii, naznačuje vývojové trendy a seznamuje s technologiemi, které se v tomto ...
  • 3D tisknutelná robotická ruka 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. ...
  • Algoritmy pro tlumení pohybu kyvadla periodickou změnou délky závěsu 

   Author: Ondřej Pokorný; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Předmětem této bakalářské práce je seznámení s metodami tlumení pohybu kyvadla pomocí periodické změny délky závěsu. Práce obsahuje popis matematického kyvadla, včetně vlivu Coriolisovy síly. Dále rešerši řídících algoritmů ...
  • Algoritmy sběru dat z PLC do SCADA 

   Author: Punko Artsiom; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se věnuje algoritmům sběru dat z programovatelného automatu PLC do SCADA (systému dispečerského řízení a sběru dat). Teoretická se část se zabývá programovatelnými automaty PLC, sloužícími k řízení technologických ...
  • Analýza a zpracování dat z Ahrefs API 

   Author: Hartmann Lukáš; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace algoritmu hlubokého učení (deep learning) pro klasifikaci obrazů 

   Author: Ahmed Mohamed Alaa Toubar; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce pojednává o Deep Lerning (hluboké učení) a obecně i o klasifikaci obrazů s použitím umělé inteligence. Po krátkém úvodu je vysvětleno shromažďování dat a jejich příprava pro Deep Learning. Následně je porovnáván ...
  • Aplikace Shack-Hartmannova senzoru 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Snopek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce pojednáva o měření deformaci vlnoplochy a její následné korekci pomocí deformabilního zracadla. Hlavní čast se zabýva návrhem způsobu měření vlnoplochy.
  • Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check 

   Author: Tandon Akshat; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism ...
  • Automatické označování měřených časových řad 

   Author: Shetty Suraj Balakrishna; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je provést průzkum akademických a průmyslových postupů, které se týkají automatického označování měřených časových řad a dále studovat a klasifikovat různé použité přístupy. Dále bude v práci ...
  • Bezdotykové stanovení emisivity povrchu 

   Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ověření praktických možností využití patentu Hofreiter M.,Sova J.: "Způsob automatického bezdotykového stanovení emisivity povrchu a zařízení k provádění tohoto způsobu", PV305219 pro ...
  • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

   Author: Čech Matěj; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Dolejš Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
  • Brankový senzor pro stolní fotbal 

   Author: Jakub Valenta; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na brankové čáře. Šestnác ...
  • Comparison of Neural Network Models for Approximation of Pneumatic Muscle Actuator 

   Author: Assylova Zhuldyz; Supervisor: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Cvičební zdravotnická pomůcka 

   Author: Soukal Jan; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Dařbuján Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce řeší návrh rehabilitační pomůcky pro lidi s roztroušenou sklerózou a navrhuje počítačové prostředí pro rehabilitační pracovníky. Jedná se o svinovací koncept pomůcky. Jeho vnitřní program lze individuálně nastavit ...
  • Data Pre-Processing for Adaptive Modelling of Heating System 

   Author: Duisenbayeva Ainur; Supervisor: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Domácí automatizace s Raspberry Pi 

   Author: Mach Marek; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Plaček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Cílem této práce je představit možnosti prostředků, pomocí kterých se dá vytvořit systém domácí automatizace a navrhnout konkrétní řešení realizace. Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši na téma možností prostředků ...
  • Domácí automatizace s využitím Raspberry Pi a OpenSource produktů na bázi protokolu MQTT 

   Author: Tomáš Baťka; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této práce je navrhnout strukturu datové komunikace řídícího softwaru chytrého domu s využitím Open-Source produktů využívající pro přenos dat protokol MQTT. V práci je nejdříve detailně popsaný protokol MQTT. Následuje ...
  • Elektrické snímání polohy plováku průtokoměru 

   Author: Luňák Štěpán; Supervisor: Bauerová Dana; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění 

   Author: Schöbel Patrick; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Cílem bakalářské práce je vyhodnocení hlavních fyzikálních parametrů ovlivňující elektroerozivní obrábění a měření časového průběhu pulzu při vhodně zvolených obráběcích podmínek na mikroelektroerozivní hloubičce Sodick AP1L.
  • Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů 

   Author: Beránková Kateřina; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů anisochronního modelu. K tomuto účelu je využito hejnových algoritmů. Jedná se o metaheuristické metody inspirované biologickými systémy a inteligencí hejna. V teoretické ...