Now showing items 1-20 of 134

  • 3D tiskárna - koncepční návrh - fotopolymer 

   Author: Doležal Patrik; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční konstrukci DLP 3D tiskárny. Práce nejprve vysvětluje pojem 3D tisk, stručně popisuje jeho historii, naznačuje vývojové trendy a seznamuje s technologiemi, které se v tomto ...
  • 3D tisknutelná robotická ruka 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. ...
  • Algoritmy pro tlumení pohybu kyvadla periodickou změnou délky závěsu 

   Author: Ondřej Pokorný; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Předmětem této bakalářské práce je seznámení s metodami tlumení pohybu kyvadla pomocí periodické změny délky závěsu. Práce obsahuje popis matematického kyvadla, včetně vlivu Coriolisovy síly. Dále rešerši řídících algoritmů ...
  • Algoritmy sběru dat z PLC do SCADA 

   Author: Punko Artsiom; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se věnuje algoritmům sběru dat z programovatelného automatu PLC do SCADA (systému dispečerského řízení a sběru dat). Teoretická se část se zabývá programovatelnými automaty PLC, sloužícími k řízení technologických ...
  • Alternativní metoda snímání dechového vzorce pro účely diagnostiky aktuálního kognitivního stavu operátora 

   Author: Karel Riedl; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím vlhkoměru za účelem měření dechového vzorce. V teoretické části je popsána fyziologie dýchání a běžně používané metody pro měření dechové frekvence. V praktické části je využit ...
  • Analýza a zpracování dat z Ahrefs API 

   Author: Hartmann Lukáš; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace algoritmu hlubokého učení (deep learning) pro klasifikaci obrazů 

   Author: Ahmed Mohamed Alaa Toubar; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce pojednává o Deep Lerning (hluboké učení) a obecně i o klasifikaci obrazů s použitím umělé inteligence. Po krátkém úvodu je vysvětleno shromažďování dat a jejich příprava pro Deep Learning. Následně je porovnáván ...
  • Aplikace částečného vakua pro manipulaci s obrobky 

   Author: Faisal Osama Omar Al-Rayes; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   The information and work in this document is focusing on understanding how does vacuum technology work and how it is used to manipulate workpieces. The program used to simulate the matter at hand will be introduced and the ...
  • Aplikace Shack-Hartmannova senzoru 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Snopek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce pojednáva o měření deformaci vlnoplochy a její následné korekci pomocí deformabilního zracadla. Hlavní čast se zabýva návrhem způsobu měření vlnoplochy.
  • Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check 

   Author: Tandon Akshat; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism ...
  • Automatická identifikace pohybu lineárních pohonů pomocí strojového vidění 

   Author: Pavel Paranin; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Cílem této práce je návrh praktického řešení pozorování stavu pneumatických prvků během pracovní fáze. V práci je popsána metoda detekování následujících parametrů: cesta zdvihu, obálka celkového zdvihu, směr pohybu a počet ...
  • Automatické označování měřených časových řad 

   Author: Shetty Suraj Balakrishna; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je provést průzkum akademických a průmyslových postupů, které se týkají automatického označování měřených časových řad a dále studovat a klasifikovat různé použité přístupy. Dále bude v práci ...
  • Automatizace měření mechanických tlakových spínačů 

   Author: Jakub Horák; Supervisor: Bauerová Dana; Opponent: Vaculík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je popis návrhu zkušebního zařízení pro měření funkční charakteristiky mechanických tlakových spínačů v objemu desítek ks/hodinu. Dále je cílem návrh a popis zpracování a analýza dat. V rámci ...
  • Automatizované pracoviště pro svařování 

   Author: Marek Vlček; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Nývlt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Automatizace svařování výroby je jedním z klíčových kroků ke zvýšení produktivity a optimalizaci výroby. Cílem práce je navrhnout ideální robotizované svařovací pracoviště pro výrobu malých a středně velkých sérií, u kterých ...
  • Autonomní řízení s využitím webové kamery 

   Author: Steve Sunil Mathews; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Algoritmus detekce objektů je navržen různými metodami a nápady k nalezení správného přístupu. Tato detekce objektů bude testována na robotickém modelu automobilu, který nahradí auto na skutečném životě na silnici a zároveň ...
  • Autonomní řízení vozidla s využitím LIDARu 

   Author: Mohammed Anas Hathif Sunkesula; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce pojednává o autonomní jízdě modelu automobilu pomocí senzoru lidar. Může produkovat více dat za nejmenší dobu, což je hlavně detekce vzdáleností překážek kolem tohoto senzoru. Jedná se o jeden z ...
  • Bezdotykové stanovení emisivity povrchu 

   Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ověření praktických možností využití patentu Hofreiter M.,Sova J.: "Způsob automatického bezdotykového stanovení emisivity povrchu a zařízení k provádění tohoto způsobu", PV305219 pro ...
  • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

   Author: Čech Matěj; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Dolejš Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
  • Brankový senzor pro stolní fotbal 

   Author: Jakub Valenta; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na brankové čáře. Šestnác ...
  • Comparison of Neural Network Models for Approximation of Pneumatic Muscle Actuator 

   Author: Assylova Zhuldyz; Supervisor: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)