Now showing items 1-20 of 178

  • 3D scanner 

   Author: Valerii Lisnychuk; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením stolního bezkontaktního 3D skeneru a řídicího programu v MATLAB pro skenování malých objektů. V teoretické části se popisují základní metody 3D skenovaní a jejich vlastnosti. ...
  • 3D tiskárna - koncepční návrh - fotopolymer 

   Author: Doležal Patrik; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční konstrukci DLP 3D tiskárny. Práce nejprve vysvětluje pojem 3D tisk, stručně popisuje jeho historii, naznačuje vývojové trendy a seznamuje s technologiemi, které se v tomto ...
  • 3D tisknutelná robotická ruka 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. ...
  • Aktivní termografie pro odhad rozměrových defektů 

   Author: Artem Chernenko; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací aktivní termografie pro odhad rozměrových defektů. Existuje rozdělení metod aktivní termografie na optickou, mechanickou a elektromagnetickou, které se zase dělí na lock – in a ...
  • Algoritmy pro tlumení pohybu kyvadla periodickou změnou délky závěsu 

   Author: Ondřej Pokorný; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Předmětem této bakalářské práce je seznámení s metodami tlumení pohybu kyvadla pomocí periodické změny délky závěsu. Práce obsahuje popis matematického kyvadla, včetně vlivu Coriolisovy síly. Dále rešerši řídících algoritmů ...
  • Algoritmy sběru dat z PLC do SCADA 

   Author: Punko Artsiom; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se věnuje algoritmům sběru dat z programovatelného automatu PLC do SCADA (systému dispečerského řízení a sběru dat). Teoretická se část se zabývá programovatelnými automaty PLC, sloužícími k řízení technologických ...
  • Alternativní metoda snímání dechového vzorce pro účely diagnostiky aktuálního kognitivního stavu operátora 

   Author: Karel Riedl; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím vlhkoměru za účelem měření dechového vzorce. V teoretické části je popsána fyziologie dýchání a běžně používané metody pro měření dechové frekvence. V praktické části je využit ...
  • Analýza a zpracování dat z Ahrefs API 

   Author: Hartmann Lukáš; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza výukové aplikace ve frameworku Flutter 

   Author: Pavel Šorf; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se zabývá problematikou tvorby mobilních multiplatformních aplikací ve frameworku Flutter. Nejdříve se zabývá obecně návrhem aplikace ještě před započetím samotného programování. Následuje část věnující se ...
  • Aplikace algoritmu hlubokého učení (deep learning) pro klasifikaci obrazů 

   Author: Ahmed Mohamed Alaa Toubar; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce pojednává o Deep Lerning (hluboké učení) a obecně i o klasifikaci obrazů s použitím umělé inteligence. Po krátkém úvodu je vysvětleno shromažďování dat a jejich příprava pro Deep Learning. Následně je porovnáván ...
  • Aplikace částečného vakua pro manipulaci s obrobky 

   Author: Faisal Osama Omar Al-Rayes; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   The information and work in this document is focusing on understanding how does vacuum technology work and how it is used to manipulate workpieces. The program used to simulate the matter at hand will be introduced and the ...
  • Aplikace digitální pneumatiky pro bezpečný a hospodárný pohyb břemene 

   Author: Matouš Urbanec; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   V práci jsou popsány některé pneumatické komponenty, PLC a Festo Motion Terminal. Práce je věnována tvorbě programu v prostředí Codesys pro Festo Motion Terminal pro svislý pohyb břemene se zaměřením na snížení spotřeby ...
  • Aplikace Shack-Hartmannova senzoru 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Snopek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce pojednáva o měření deformaci vlnoplochy a její následné korekci pomocí deformabilního zracadla. Hlavní čast se zabýva návrhem způsobu měření vlnoplochy.
  • Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check 

   Author: Tandon Akshat; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism ...
  • Automatická aplikace odmašťování rámů oken automobilu 

   Author: Suyash Kashyap; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Průmyslová automatizace je klíčová pro růst potenciálu každého odvětví i jeho zaměstnanců. V této práci je kladen důraz na pochopení výhod a potenciálu technologií průmyslové automatizace a na návrh automatizovaného řešení ...
  • Automatická identifikace pohybu lineárních pohonů pomocí strojového vidění 

   Author: Pavel Paranin; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Cílem této práce je návrh praktického řešení pozorování stavu pneumatických prvků během pracovní fáze. V práci je popsána metoda detekování následujících parametrů: cesta zdvihu, obálka celkového zdvihu, směr pohybu a počet ...
  • Automatické označování měřených časových řad 

   Author: Shetty Suraj Balakrishna; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je provést průzkum akademických a průmyslových postupů, které se týkají automatického označování měřených časových řad a dále studovat a klasifikovat různé použité přístupy. Dále bude v práci ...
  • Automatický sklad 

   Author: Berkehan Merden; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Cílem této práce je navrhnout automatizovaný sklad specificky závěsných produktů. Význam této práce je přinést řešení pro středně velké firmy, které mají problém se skladováním a tříděním produktů až po balení. Automatizované ...
  • Automatizace měření mechanických tlakových spínačů 

   Author: Jakub Horák; Supervisor: Bauerová Dana; Opponent: Vaculík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je popis návrhu zkušebního zařízení pro měření funkční charakteristiky mechanických tlakových spínačů v objemu desítek ks/hodinu. Dále je cílem návrh a popis zpracování a analýza dat. V rámci ...
  • Automatizované pracoviště pro svařování 

   Author: Marek Vlček; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Nývlt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Automatizace svařování výroby je jedním z klíčových kroků ke zvýšení produktivity a optimalizaci výroby. Cílem práce je navrhnout ideální robotizované svařovací pracoviště pro výrobu malých a středně velkých sérií, u kterých ...