Now showing items 1-20 of 60

  • 3D tiskárna - koncepční návrh - fotopolymer 

   Author: Doležal Patrik; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční konstrukci DLP 3D tiskárny. Práce nejprve vysvětluje pojem 3D tisk, stručně popisuje jeho historii, naznačuje vývojové trendy a seznamuje s technologiemi, které se v tomto ...
  • 3D tisknutelná robotická ruka 

   Author: Šulc Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. ...
  • Algoritmy sběru dat z PLC do SCADA 

   Author: Punko Artsiom; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se věnuje algoritmům sběru dat z programovatelného automatu PLC do SCADA (systému dispečerského řízení a sběru dat). Teoretická se část se zabývá programovatelnými automaty PLC, sloužícími k řízení technologických ...
  • Analýza a zpracování dat z Ahrefs API 

   Author: Hartmann Lukáš; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace Shack-Hartmannova senzoru 

   Author: Kovanda David; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Snopek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce pojednáva o měření deformaci vlnoplochy a její následné korekci pomocí deformabilního zracadla. Hlavní čast se zabýva návrhem způsobu měření vlnoplochy.
  • Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check 

   Author: Tandon Akshat; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism ...
  • Automatické označování měřených časových řad 

   Author: Shetty Suraj Balakrishna; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je provést průzkum akademických a průmyslových postupů, které se týkají automatického označování měřených časových řad a dále studovat a klasifikovat různé použité přístupy. Dále bude v práci ...
  • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

   Author: Čech Matěj; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Dolejš Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
  • Comparison of Neural Network Models for Approximation of Pneumatic Muscle Actuator 

   Author: Assylova Zhuldyz; Supervisor: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Cvičební zdravotnická pomůcka 

   Author: Soukal Jan; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Dařbuján Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce řeší návrh rehabilitační pomůcky pro lidi s roztroušenou sklerózou a navrhuje počítačové prostředí pro rehabilitační pracovníky. Jedná se o svinovací koncept pomůcky. Jeho vnitřní program lze individuálně nastavit ...
  • Data Pre-Processing for Adaptive Modelling of Heating System 

   Author: Duisenbayeva Ainur; Supervisor: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Domácí automatizace s Raspberry Pi 

   Author: Mach Marek; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Plaček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Cílem této práce je představit možnosti prostředků, pomocí kterých se dá vytvořit systém domácí automatizace a navrhnout konkrétní řešení realizace. Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši na téma možností prostředků ...
  • Elektrické snímání polohy plováku průtokoměru 

   Author: Luňák Štěpán; Supervisor: Bauerová Dana; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění 

   Author: Schöbel Patrick; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Cílem bakalářské práce je vyhodnocení hlavních fyzikálních parametrů ovlivňující elektroerozivní obrábění a měření časového průběhu pulzu při vhodně zvolených obráběcích podmínek na mikroelektroerozivní hloubičce Sodick AP1L.
  • Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů 

   Author: Beránková Kateřina; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů anisochronního modelu. K tomuto účelu je využito hejnových algoritmů. Jedná se o metaheuristické metody inspirované biologickými systémy a inteligencí hejna. V teoretické ...
  • Image Recognition with Deep Learning for Web Scrapped Images 

   Author: Essameldin Toubar Ahmed Mohamed Alaa; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat objektivní rozpoznávání v obrazech (ORI) pomocí umělé inteligence (AI) ve všeobecném smyslu a Deep Learning ve specifickém smyslu. AI prošla mnoha fázami od doby, kdy byl termín poprvé ...
  • Instrumentace v okolí dopravníku a jeho řízení 

   Author: Žídek Lukáš; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá řízením a vyhodnocením špatných a dobrých výrobků. Přibližuje možnosti a výběr vhodných čidel pro různé druhy vyhodnocení, seznamuje s problematikou pneumotorů. Dále se zabývá řízením pomocí ...
  • Jak pracuje LiFi? 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jak pracuje LiFi technologie a jaké součásti potřebuje k fungování. Popíše, jaké typy modulací se k přenosu využívají a nastíní i možné využití LiFi v běžném životě. Poté se ...
  • Jak pracuje robotický vysavač 

   Author: Seidel Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
  • Koncepční návrh laserového snímače vzdálenosti s webovou kamerou pro detekci překážek v dráze robota 

   Author: Janovský Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce "Koncepční návrh laserového snímače vzdálenosti s webovou kamerou pro detekci překážek v dráze robota" je rozdělena na dvě hlavní části. První část je věnována rešerši měřících metod vzdáleností používaných ...