• Rozlehlý distribuovaný řídicí systém využitelný pro řízení tlakové kanalizace 

   Autor: Nekrasov Pavel; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Gojda Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Webové stránky polikliniky 

   Autor: Pavelka Jan; Vedoucí práce: Hlaváč Vladimír; Oponent práce: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh modulu pro zobrazování environmentálních dat v redakčním systému Wordpress 

   Autor: Malimánek Petr; Vedoucí práce: Klán Petr; Oponent práce: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh otočného stolku s výměnou difrakční mřížkou pro spektrometr 

   Autor: Mikšík Jan; Vedoucí práce: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vlhkoměr vzduchu na principu měření rosného bodu 

   Autor: Koroleva Anastasia; Vedoucí práce: Uhlíř Ivan; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Elektrické snímání polohy plováku průtokoměru 

   Autor: Luňák Štěpán; Vedoucí práce: Bauerová Dana; Oponent práce: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza a zpracování dat z Ahrefs API 

   Autor: Hartmann Lukáš; Vedoucí práce: Hlaváč Vladimír; Oponent práce: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Přehled digitálních obrazových senzorů 

   Autor: Jenč Jiří; Vedoucí práce: Čáp Jiří; Oponent práce: Jirka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh a řízení kvadrokoptéry 

   Autor: Homolka Petr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Kobrzek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Comparison of Neural Network Models for Approximation of Pneumatic Muscle Actuator 

   Autor: Assylova Zhuldyz; Vedoucí práce: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Data Pre-Processing for Adaptive Modelling of Heating System 

   Autor: Duisenbayeva Ainur; Vedoucí práce: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vizualizace provozního režimu malé vodní elektrárny 

   Autor: Fuksa Radek; Vedoucí práce: Zámek Filip; Oponent práce: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem parametrů pro malou vodní elektrárnu a vizualizací jejího provozního stavu pomocí SCADA softwaru. Jako programové prostředí pro realizaci zadání byl vybrán vizualizační software ...
  • Senzorové vybavení kvadrokoptéry 

   Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-17)
   Tato bakalářská práce popisuje současný stav realizace kvadrokoptéry na ústavu přístrojové a řídicí techniky (Ú12110) a dále se zabývá výběrem dalších vhodných snímačů pro rozšíření a zlepšení její funkce. Práce je zaměřená ...
  • Návrh koncepce kloubu se dvěma stupni volnosti pro humanoidního robota 

   Autor: Hojek Josef; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-18)
   Tato práce pojednává o současně používaných mechanismech, pohonech a snímačích pro realizaci mechanických kloubů. Nejprve nás seznámí s vhodnými typy pohonů, principy snímačů a shrne jejich výhody, nevýhody pro jednotlivé ...
  • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

   Autor: Čech Matěj; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Dolejš Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
  • Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů 

   Autor: Dobeš Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Bakalářská práce na téma "Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů" je rozdělena na dvě hlavní části. Rešerše se zabývá analýzou doposud používaných systémů pro revize potrubních ...
  • Návrh výkonové elektroniky pro řízení krokových motorů 

   Autor: Hulínský Lukáš; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-11)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a realizace výkonové elektroniky pro řízení krokových motorů pro všeobecné použití při napětí cca 60 V a maximálním proudem 10 A. Výkonová elektronika je řízena open source platformou ...
  • Jak pracuje robotický vysavač 

   Autor: Seidel Petr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
  • Instrumentace v okolí dopravníku a jeho řízení 

   Autor: Žídek Lukáš; Vedoucí práce: Martinásková Marie; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá řízením a vyhodnocením špatných a dobrých výrobků. Přibližuje možnosti a výběr vhodných čidel pro různé druhy vyhodnocení, seznamuje s problematikou pneumotorů. Dále se zabývá řízením pomocí ...
  • Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění 

   Autor: Schöbel Patrick; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Cílem bakalářské práce je vyhodnocení hlavních fyzikálních parametrů ovlivňující elektroerozivní obrábění a měření časového průběhu pulzu při vhodně zvolených obráběcích podmínek na mikroelektroerozivní hloubičce Sodick AP1L.