Now showing items 59-78 of 104

  • Testování přesnosti vybraných nivelačních přístrojů 

   Author: Bartoňová Zuzana; Supervisor: Třasák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Testování skenovacího systému HDS 3000 

   Author: Popelková Lucie; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testování totálních stanic Trimble M3 

   Author: Štochlová Karolína; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Testování vlastností 3D skenerů Leica ScanStation P40 a BLK360 

   Author: Švejda Jan; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Téma této práce je testování vlastností 3D laserových skenerů Leica ScanStation P40 a Leica BLK360 pomocí experimentálního měření. Experimentální měření se zaměřuje na testování přesnosti měření délek na délkové základně, ...
  • Testování využití automatického cílení pro určování posunů a přetvoření vodních děl 

   Author: Dobrovolný Pavel; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Tvorba 3D modelu kostela 

   Author: Michal Novotný; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Michalík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním čtyř fotogrammetrických softwarů, jedná se konkrétně o softwary Agisoft PhotoScan, Meshroom, Reality Capture a Pix4Dmapper. Ve všech softwarech bylo zpracováno fotogrammetrické ...
  • Určení rovinnosti desky 

   Author: Toulová Iva; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá určením rovinnosti desky pěti různými metodami měření. U prvních dvou metod byl použit digitální a optický nivelační přístroj. U zbylých třech byla použita prostorová polární metoda s manuálním ...
  • Určování excentricit hranolových sestav 

   Author: Sobolová Kristýna; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem diplomové práce je navrhnout experiment pro určení excentricit geodetických pomůcek - trojnožek, trnů a hranolů, provést testování vybraných trnů a hranolů a analyzovat výsledky. Práce seznamuje s návrhem a ověřením ...
  • Určování objemu zemních prací 

   Author: Jírová Kateřina; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Určování prostorových vztahů jeřábových drah 

   Author: Černá Romana; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Velkoměřítkové mapování podzemních prostor 

   Author: Krejčí Jiří; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Velkoměřítkové mapování podzemních prostor - Hloubětín 

   Author: Peterová Věra; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv atmosférických podmínek na stabilitu stativu 

   Author: Stanislav Nejman; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tématem diplomové práce je zkoumání vlivu atmosférických podmínek na stabilitu stativu, se zaměřením na teplotní působení Slunce nebo umělého zdroje. Práce se zabývá tím, zdali dochází k posunu (pohybu) stativu vlivem ...
  • Vyhodnocení etapových měření sítě Pražského hradu pro sledování vodorovných posunů 

   Author: Podlaha Martin; Supervisor: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Vyhodnocení posunů a přetvoření hráze retenční nádrže 

   Author: Beránková Barbora; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Škrétová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením etapového měření svislých posunů pozorovaných bodů na hrázi Odkaliště Hodějovice, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, hodnocením stability bodů vztažné sítě, porovnáním více způsobů ...
  • Vyhodnocení posunů bodů vztažné sítě Pražského hradu 

   Author: Rys Pavel; Supervisor: Kubín Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Vyhotovení výkresové dokumentace historické budovy z dat z laserového skenování 

   Author: Brůhová Pavla; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Vytvoření 3D modelu věže Hradu Helfenburk u Úštěka 

   Author: Tichá Marie; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Obsahem této práce je ruční vektorizace mračna bodů, vytvoření ploškového modelu a vytvoření animace věže. Každá část byla vytvořena v jiném programu. Jedná se o programy Leica Cyclone, Microstation, Geomagic a SketchUp. ...
  • Vytvoření prostorového modelu Koněpruské jeskyně 

   Author: Morong Martin; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Využití technologie Trimble FineLock při tunelovém geomonitoringu 

   Author: Jašek Petr; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)