Now showing items 9-28 of 132

  • Etapové vyhodnocení sítě Rabenov metodou GNSS 

   Author: Riegerová Pavlína; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Experimentální testování soustřednosti geodetického příslušenství 

   Author: Císařová Lucie; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním testováním geodetického příslušenství. Cílem bylo navrhnout metodu a styl měření pro určení soustřednosti vybraných trojnožek a kompletních sad různých značek. Jejíž velikost byla ...
  • Experimentální určení rozměru a tvaru efektivní stopy dálkoměru 

   Author: Kaanová Barbora; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Geodetická sledování posunů mostních objektů vyvolaných vnějšími podmínkami 

   Author: Grešš Tomáš; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geodetické práce při montáži mostového jeřábu a kontrole jeřábové dráhy 

   Author: Tereza Vyroubalová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Hulanová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tématem diplomové práce jsou geodetické práce při montáži mostového jeřábu a kontrole jeřábových drah. V teoretické části práce jsou popsány konstrukce jeřábů a jeřábových drah. Dále jsou uvedeny nejčastější metody měření ...
  • Geodetické práce při výstavbě mostní konstrukce 

   Author: Lukáš Hošek; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Pavelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce mapuje postup výstavby mostní konstrukce z pohledu geodeta zhotovitele. Pojednává o úkonech v podobě od přípravných pracích, dále přes spodní stavbu, nosnou konstrukci až po svršek sledované mostní konstrukce. ...
  • Geodetické práce při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele 

   Author: Tereza Nedbalová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Podlaha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce popisuje geodetické práce prováděné při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele. Plynovod je rozsáhlá liniová stavba. Stavbu zadává investor a buduje zhotovitel. Oba subjekty mají na stavbě ...
  • Geodetické práce při značení atletických oválů 

   Author: Vondráček Matouš; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Smrž Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce popisuje problematiku geodetických prací a výpočtů potřebných pro značení atletických oválů. Jedná se zejména o postup při ověřování rozměrů atletických oválů se složenými oblouky a výpočty potřebné k tvorbě ...
  • Geodetické sledování posunů mostu 

   Author: Hlaváček Tomáš; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Geodetické určení svislých posunů při výstavbě nádrže na ropu 

   Author: Vilém Kolář; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Kadlec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tématem diplomové práce je geodetický monitoring při výstavbě a následné zátěžové zkoušce nádrže H13 společnosti MERO ČR a.s., nedaleko Nelahozevsi. V práci je zpracování všech 18. etap od začátku stavby až po uvedení do ...
  • Geodetické zaměření a tvorba 3D modelu silničního mostu 

   Author: Jaroslav Faiferlík; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Práce se zabývá vytvořením geodetické dokumentace skutečného stavu Liblínského mostu. Obsahem práce je zaměření mostu 3D polární metodou, metodou laserového skenování a porovnání výsledných dat. Dále je obsahem práce ...
  • Geodetické zaměření a tvorba 3D modelu vodárenského zařízení 

   Author: Václav Pelikán; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Hofman David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu vodárenského zařízení na základě jeho geodetického zaměření, zařízením je armaturní komora vodojemu Kvestorská v Praze. Obsahem práce je vytvoření měřické sítě v závazných ...
  • Geodetické zaměření jeřábové dráhy v úpravně vody Káraný 

   Author: Karel Prager; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce se zabývá způsoby geodetického zaměření jeřábové dráhy v hlavní strojovně úpravny vody v obci Káraný. Obsahem práce je popis lokality a vodárenského zařízení, charakteristika zkoumané jeřábové dráhy včetně ...
  • Geodetické zaměření střešní ocelové konstrukce 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Brejcha Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá geodetickým zaměřením střešní ocelové konstrukce skladovacích prostor objektu lakovny v obci Plazy a možnostmi využití různých metod zaměření. Popisuje postup zpracování naměřených dat a ...
  • Geodetický monitoring opěrné zdi 

   Author: Kateřina Zimmerhaklová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Formánek Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá monitoringem opěrné zdi v Mladé Boleslavi v ulici Viničná. Nejprve je zmíněna norma pro posuny stavebních objektů, dále důležité pojmy a metody pro měření posunů a deformací. V praktické části ...
  • Geodetický monitoring při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek 

   Author: Hofman David; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Vinter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Diplomová práce se zabývá monitoringem poklesů plochy Václavského náměstí během výstavby bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek. Zkoumá přesnost použitého přístroje a splnění požadovaných kritérií. Dále se zabývá ...
  • Geodetický monitoring sesuvného území 

   Author: Braun Jaroslav; Supervisor: Janžurová Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geodetický monitoring stavebních objektů ovlivněných stavební činností v okolí objektu Holečkova 26 

   Author: Zípková Marie; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je geodetický monitoring objektů č.p.24 a č.p.28 ovlivněných stavbou objektu Holečkova 26. Jedná se o sledování podélných a svislých posunů. Podélné posuny byly sledovány pouze ve směru budov ...
  • GNSS přijímač Trimble R9s, zpracování GNSS dat programem GAMIT/GLOBK 

   Author: Steidl Václav; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá přístrojem Trimble R9s a možnostmi nastavení přístroje pro použití jako základnová stanice pro RTK, permanentní stanice a pro statické měření. Dále se práce zabývá zpracováním GNSS dat v ...
  • Hodnocení přesnosti určení polohy vlícovacích bodů skenovacím systémem Leica HDS 3000 

   Author: Balcarová Stanislava; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)