• Analýza průhybu mostní konstrukce 

   Autor: Jurga Václav; Vedoucí práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Analýza terénu Hornojiřetínské výsypky 

   Autor: Brouček Josef; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá rozdíly při porovnání mračen bodů, vytvořených z fotogrammetricky zpracovaných podkladů pomocí dvou typů UAV, zaměřených pomocí tachymetrie, zaměřených pomocí GNSS a poskytnutým digitálním ...
  • Deformace modelu říčního koryta 

   Autor: Prouzová Petra; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Obsahem této práce je zaměření jednotlivých etap modelu vodního díla a vytvoření modelů koryta. Je zde popsaný postup od počátku měření až po vytvoření jednotlivých modelů koryta z mračna bodů. Dále se popisují použité ...
  • Etapové vyhodnocení sítě Rabenov metodou GNSS 

   Autor: Riegerová Pavlína; Vedoucí práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Experimentální testování soustřednosti geodetického příslušenství 

   Autor: Císařová Lucie; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním testováním geodetického příslušenství. Cílem bylo navrhnout metodu a styl měření pro určení soustřednosti vybraných trojnožek a kompletních sad různých značek. Jejíž velikost byla ...
  • Experimentální určení rozměru a tvaru efektivní stopy dálkoměru 

   Autor: Kaanová Barbora; Vedoucí práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Geodetická sledování posunů mostních objektů vyvolaných vnějšími podmínkami 

   Autor: Grešš Tomáš; Vedoucí práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geodetické práce při značení atletických oválů 

   Autor: Vondráček Matouš; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Smrž Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce popisuje problematiku geodetických prací a výpočtů potřebných pro značení atletických oválů. Jedná se zejména o postup při ověřování rozměrů atletických oválů se složenými oblouky a výpočty potřebné k tvorbě ...
  • Geodetické sledování posunů mostu 

   Autor: Hlaváček Tomáš; Vedoucí práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Geodetický monitoring při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek 

   Autor: Hofman David; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Vinter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Diplomová práce se zabývá monitoringem poklesů plochy Václavského náměstí během výstavby bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek. Zkoumá přesnost použitého přístroje a splnění požadovaných kritérií. Dále se zabývá ...
  • Geodetický monitoring sesuvného území 

   Autor: Braun Jaroslav; Vedoucí práce: Janžurová Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geodetický monitoring stavebních objektů ovlivněných stavební činností v okolí objektu Holečkova 26 

   Autor: Zípková Marie; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je geodetický monitoring objektů č.p.24 a č.p.28 ovlivněných stavbou objektu Holečkova 26. Jedná se o sledování podélných a svislých posunů. Podélné posuny byly sledovány pouze ve směru budov ...
  • GNSS přijímač Trimble R9s, zpracování GNSS dat programem GAMIT/GLOBK 

   Autor: Steidl Václav; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá přístrojem Trimble R9s a možnostmi nastavení přístroje pro použití jako základnová stanice pro RTK, permanentní stanice a pro statické měření. Dále se práce zabývá zpracováním GNSS dat v ...
  • Hodnocení přesnosti určení polohy vlícovacích bodů skenovacím systémem Leica HDS 3000 

   Autor: Balcarová Stanislava; Vedoucí práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalibrace elektronických dálkoměrů 

   Autor: Dvořáček Filip; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kontrola geometrických parametrů pozemních komunikací 

   Autor: Dvořák Petr; Vedoucí práce: Vorel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mapovací práce v amatérské speleologii 

   Autor: Rákocy Eliška; Vedoucí práce: Janžurová Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Monitoring sesuvného území u železniční tratě Čížkovice - Obrnice 

   Autor: Mikulecká Jolana; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Balek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zaměřuje na zpracování a vyhodnocení prostorových posunů čtyř etap měření na sesuvném území poblíž města Třebenice. Pozorované body byly stabilizované na propustcích u železniční tratě Čížkovice - Obrnice ...
  • Monitoring sesuvu u Třebenic 

   Autor: Háva Jakub; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato diplomové práce se zabývá zaměřením bodů, které jsou podezřelé z posunu. Měření bylo provedeno ve dvou etapách. Cílem práce je určení výsledných polohových i výškových posunů těchto bodů. Měření bylo provedeno v ...
  • Monitoring sesuvu u Třebenic 

   Autor: Léharová Alžběta; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá geodetickým monitoringem sesuvného území v blízkosti Třebenic v Českém středohoří. Obsahem práce je geodetické zaměření území, zpracování měření a zhodnocení sesuvu daného území. Cílem bylo ...