• Analýza průhybu mostní konstrukce 

   Autor: Jurga Václav; Vedoucí práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Analýza terénu Hornojiřetínské výsypky 

   Autor: Brouček Josef; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá rozdíly při porovnání mračen bodů, vytvořených z fotogrammetricky zpracovaných podkladů pomocí dvou typů UAV, zaměřených pomocí tachymetrie, zaměřených pomocí GNSS a poskytnutým digitálním ...
  • Deformace modelu říčního koryta 

   Autor: Prouzová Petra; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Obsahem této práce je zaměření jednotlivých etap modelu vodního díla a vytvoření modelů koryta. Je zde popsaný postup od počátku měření až po vytvoření jednotlivých modelů koryta z mračna bodů. Dále se popisují použité ...
  • Etapové vyhodnocení sítě Rabenov metodou GNSS 

   Autor: Riegerová Pavlína; Vedoucí práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Experimentální určení rozměru a tvaru efektivní stopy dálkoměru 

   Autor: Kaanová Barbora; Vedoucí práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Geodetická sledování posunů mostních objektů vyvolaných vnějšími podmínkami 

   Autor: Grešš Tomáš; Vedoucí práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geodetické práce při značení atletických oválů 

   Autor: Vondráček Matouš; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Smrž Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce popisuje problematiku geodetických prací a výpočtů potřebných pro značení atletických oválů. Jedná se zejména o postup při ověřování rozměrů atletických oválů se složenými oblouky a výpočty potřebné k tvorbě ...
  • Geodetické sledování posunů mostu 

   Autor: Hlaváček Tomáš; Vedoucí práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Geodetický monitoring při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek 

   Autor: Hofman David; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Vinter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Diplomová práce se zabývá monitoringem poklesů plochy Václavského náměstí během výstavby bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek. Zkoumá přesnost použitého přístroje a splnění požadovaných kritérií. Dále se zabývá ...
  • Geodetický monitoring sesuvného území 

   Autor: Braun Jaroslav; Vedoucí práce: Janžurová Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení přesnosti určení polohy vlícovacích bodů skenovacím systémem Leica HDS 3000 

   Autor: Balcarová Stanislava; Vedoucí práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalibrace elektronických dálkoměrů 

   Autor: Dvořáček Filip; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kontrola geometrických parametrů pozemních komunikací 

   Autor: Dvořák Petr; Vedoucí práce: Vorel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mapovací práce v amatérské speleologii 

   Autor: Rákocy Eliška; Vedoucí práce: Janžurová Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Monitoring sesuvu u Třebenic 

   Autor: Háva Jakub; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato diplomové práce se zabývá zaměřením bodů, které jsou podezřelé z posunu. Měření bylo provedeno ve dvou etapách. Cílem práce je určení výsledných polohových i výškových posunů těchto bodů. Měření bylo provedeno v ...
  • Monitoring železniční tratě Čížkovice - Obrnice 

   Autor: Velíšek Jan; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V diplomové práci bylo provedeno zaměření bodů podezřelých z posunů ve dvou etapách. Cílem bylo zjištění výsledných prostorových posunů na jednotlivých pozorovaných bodech. Body byly měřeny pomocí trojpodstavcové soupravy ...
  • Náklon věží baziliky sv. Jiří na Pražském hradě 

   Autor: Nešpor Martin; Vedoucí práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Návrh GIS obce s využitím Open Source software 

   Autor: Prunarová Lucie; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: del Rey Amelia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nivelační síť elektrárny Chvaletice 

   Autor: Staněk Jan; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Vojtíšková Světla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá metodikou měření, výpočtu a analýzy nivelační sítě elektrárny Chvaletice. Pro práci byly nastudovány metodiky měření a výpočtu předchozích a současných zpracovatelů. Tyto metody byly porovnány s ...
  • Obnova a doplnění části základního důlního bodového pole ve štole Josef 

   Autor: Pětník Vojtěch; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o měřických a výpočetních pracích provedených pro obnovu a doplnění části základního důlního bodového pole v oblasti Mokrsko - západ, štoly Josef. Součástí práce je také příprava a realizace ...