Now showing items 40-59 of 132

  • Náklon věží baziliky sv. Jiří na Pražském hradě 

   Author: Nešpor Martin; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Návrh GIS obce s využitím Open Source software 

   Author: Prunarová Lucie; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: del Rey Amelia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nivelační síť elektrárny Chvaletice 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Vojtíšková Světla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá metodikou měření, výpočtu a analýzy nivelační sítě elektrárny Chvaletice. Pro práci byly nastudovány metodiky měření a výpočtu předchozích a současných zpracovatelů. Tyto metody byly porovnány s ...
  • Obnova a doplnění části základního důlního bodového pole ve štole Josef 

   Author: Pětník Vojtěch; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o měřických a výpočetních pracích provedených pro obnovu a doplnění části základního důlního bodového pole v oblasti Mokrsko - západ, štoly Josef. Součástí práce je také příprava a realizace ...
  • Optimalizace měřické základny při určování adiční konstanty laserového trackeru Leica AT401 

   Author: Petr Kůdela; Supervisor: Dvořáček Filip; Opponent: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou určování adiční konstanty u laserového trackeru Leica AT401 s hranolem Leica RRR 1,5in na základnách o různých délkách. Pro tento účel byla vytvořena grafická aplikace pro ...
  • Ověření přesnosti 3D laserových skenerů Leica - Scan Station P40, RTC360 a BLK360 

   Author: Josef Souček; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce vznikla za účelem ověření přesnosti 3D skenerů pomocí experimentálního měření. Pro testování byl vybrán 3D skener Scan Station P40, který patří katedře speciální geodezie a dále byly z firmy Gefos a.s. ...
  • Ověření přesnosti 3D laserových skenerů Trimble TX8 a FARO Focus 3D X130 

   Author: Holíková Lucie; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Honč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Téma diplomové práce vzniklo ve spolupráci s firmou GEOTRONICS Praha s.r.o. za účelem ověřit prostorovou a úhlovou přesnost 3D laserových skenerů Trimble TX8 a FARO Focus 3D X 130 pomocí experimentálního měření. Cílem mé ...
  • Ověření přesnosti bezpilotního snímkovacího systému Trimble UX5 

   Author: Vlachová Petra; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Honč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Firma GEOTRONICS Praha s.r.o. vypsala téma diplomové práce pro vlastní ověření přesnosti bezpilotního letounu Trimble UX5 HP. Cílem práce bylo ověření přesnosti mračna bodů zájmového území metodami GNSS a měřením totální ...
  • Polohové připojení a zaměření základního důlního bodového pole štoly Josef 

   Author: Varyš Jan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef oblasti Čelina - východ 

   Author: Vais Lukáš; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Blažek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této diplomové práce je budování základního důlního bodového pole v oblasti Čelina - východ ve štole Josef. V rámci práce byla provedena rekognoskace, při které se vypracoval návrh rozmístění a stabilizace nového ...
  • Polygonové pořady v železničním bodovém poli 

   Author: Lucie Pártlová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Dvořáček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá měřením polygonových pořadů v železničním bodovém poli. Obsahem práce je představení měřických postupů a výpočetních postupů. V rámci práce jsou provedeny teoretické rozbory přesnosti různých typů ...
  • Porovnání automatického a manuálního cílení ve zkušební síti dvojicí přístrojů (Trimble S3) 

   Author: Pyšek Jaroslav; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Grotz Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvojice přístrojů stejného typu Trimble S3 a dále porovnává jednotlivé metody cílení na různé hranoly. Výsledky byly testovány ve zkušební síti, která byla vyrovnána pomocí MNČ ...
  • Porovnání sledování chování stavební konstrukce prostorovou polární metodou s laserovým skenováním 

   Author: Štokr Jan; Supervisor: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání výsledků měření totálními stanicemi Leica TS06 a Topcon GPT-7501 a GNSS Trimble GeoXR v síti Pražského hradu 

   Author: Glöckner Michal; Supervisor: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Použití systému Trimble GEDO CE pro určení absolutní polohy koleje 

   Author: Pinter Ondřej; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Praktické aplikace skenovacího systému Trimble GX 

   Author: Belzová Renáta; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Programové zpracování měření jeřábových drah 

   Author: Douša Petr; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prostorový model nádvoří královského paláce hradu Zvíkov 

   Author: Hořejší Jakub; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prostorový model sklepení státního zámku Hrubý Rohozec 

   Author: Bušta Jaroslav; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přesnost nivelačních převýšení určených digitálním nivelačním přístrojem Leica SPRINTER 

   Author: Sadílek Jakub; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)