Zobrazují se záznamy 1-20 z 70

   Klíčové slovo
   3D laser scanning,testing of properties,point clouds,noise,comparsion [1]
   3D laserové skenování,testování vlastností,mračna bodů,šum,porovnání [1]
   3D model, deformace, laserové skenování, metoda nejmenších čtverců, mračno bodů, odrazný hranol, program Leica Cyclone, program Surphaser, program PrecisPlanner 3D, program CloudCompare, přesnost, směrodatná odchylka, stabilizace, totální stanice, vyrovnání, vztažná síť. [1]
   3D model, deformations, laser scanning, least squares method, point cloud, reflective prism, Leica cyclone program, Surphaser program, PrecisPlanner 3D program, CloudCompare program, precision, stabilization, total station, standard deviation, micro-network. [1]
   accuracy analysis, landslides, stage measurement, static method, EasyNet [1]
   Agisoft PhotoScan, Cloud Compare, UAV, GNSS, comparison, cloud of point [1]
   Agisoft PhotoScan, Cloud Compare, UAV, GNSS, porovnání, mračno bodů [1]
   Automatic target recognition (ATR),horizontal direction,Leica,surveying base,marginal difference,reflective prism,field test,total station,vertical direction,mean selection error [1]
   Automatické rozpoznání cíle (ATR),horizontální směr,Leica,měřická základna,mezní rozdíl,odrazný hranol,testovací pole,totální stanice,vertikální směr,výběrová střední chyba [1]
   Chvaletice power plant, levelling, levelling network, shifts, equalization [1]
   Cyclone, Potree, laser scanning, point clouds [1]
   Cyclone, Potree, laserové skenování, mračna bodů [1]
   DMT,Fotogrammetrie,GNSS,bezpilotní letoun,totální stanice,přesnost,Trimble [1]
   DMT,Photogrammetry,GNSS,drone,total station,accuracy,Trimble [1]
   drawing documentation,St. Spirit Church,laser scanning,3D model [1]
   Drift No. 1,Jáchymov,laser scanning,3D model,point cloud,identical points,registration,basic mining plan [1]
   Dřevěná deska, Trimble S8, prostorová polární metoda, automatické cílení, manuální cílení, digitální nivelační přístroj, optický nivelační přístroj. [1]
   důlní bodové pole, vyrovnání, síť, geodézie, totální stanice, nivelace [1]
   eccentricity, prism, carrier, adjustment, least squares method (LSM) [1]
   elektrárna Chvaletice, nivelace, nivelační síť, posuny, vyrovnání [1]