Now showing items 67-86 of 132

  • Terestrické měření na rekultivovaném území povrchového lomu v síti Rabenov 

   Author: Rytíř Zdeněk; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Testování a použití totální stanice Leica TCR803 pro účely dokumentace skutečného provedení stavby 

   Author: Fialová Ludvíka; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Testování GNSS aparatur Trimble GeoXR na etalonu VÚGTK Skalka 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Testování lokální přesnosti GNSS přijímačů Trimble GeoXR 

   Author: Královič Jakub; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Testování metody SFM se zaměřením na UAV při zaměřování vodohospodářského modelu 

   Author: Rýglová Hana; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V této diplomové práci je testována metoda Structure from Motion se zaměřením na UAV (Unmanned Aerial Vehicle - bezpilotní letecký prostředek) při zaměřování vodohospodářského modelu. Snímky získané pomocí UAV DJI Spark ...
  • Testování parametrů geodetického příslušenství pro délkovou základnu Koštice 

   Author: Talovic Marek; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem diplomové práce je navržení experimentů pro určení excentricit a přesnosti opakovatelnosti upnutí a urovnání geodetických pomůcek. Experimenty byly provedeny v laboratoři VÚGTK s geodetickým příslušenstvím využívaným ...
  • Testování parametrů základnových skenovacích systémů 

   Author: Kozák Jakub; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS příjímače Leica GS18 I 

   Author: Jan Myslivec; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Kadlec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato diplomová práce vznikla za účelem otestování nového typu GNSS přijímače využívajícího technologii založenou na kombinaci měření a kompenzace náklonupřístroje a průsekové fotogrammetrie. Přesnost a spolehlivost kompenzace ...
  • Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Leica TS 50 a TCRA 1201 

   Author: Málková Eliška; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním přesnosti automatického cílení totálních stanic Leica TCRA 1201 a Leica TS 50 v aplikacích pro tunelová měření, které zapůjčila společnost Metrostav a.s. Práce seznamuje s použitým ...
  • Testování přesnosti dronu DJI Phantom 4 RTK 

   Author: Tomáš Reindl; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Michalík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním přesnosti dronu Phantom 4 s RTK modulem od společnosti DJI. Testování proběhlo na čtvercové sítí tvořené 100 vlícovacími body, které byly zaměřeny totální stanicí a přijímačem GNSS. ...
  • Testování přesnosti měření GNSS RTK v síti referenčních stanic TrimbleVRS Now 

   Author: Šmejdová Zlata; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Testování přesnosti měření úhlů totálními stanicemi Trimble M3 

   Author: Vojtěch Brňovják; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá testováním přesnosti měření úhlů totálních stanic podle principu uvedeného v normě ČSN ISO 17123-3. Testováno bylo 12 totálních stanic Trimble M3, které vlastní Fakulta Stavební ČVUT v Praze. Cílem ...
  • Testování přesnosti vybraných nivelačních přístrojů 

   Author: Bartoňová Zuzana; Supervisor: Třasák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Testování přístroje GeoSLAM ZEB-REVO RT 

   Author: Jana Špererová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Floriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem diplomové práce bylo testování přístroje GeoSLAM ZEB-REVO RT a to z důvodu posouzení kvality prací s ručním laserovým skenerem. V této práci jsou popsány zásady měření doporučené výrobcem a jak bylo postupováno při ...
  • Testování skenovacího systému HDS 3000 

   Author: Popelková Lucie; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testování směrodatných odchylek měření totálních stanic s automatickým cílením v rámci geodetické mikrosítě 

   Author: Hana Váchová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Fuchs Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá navržením a testováním experimentálního postupu, určujícího přesnost měření totálních stanic s využitím automatického cílení. Podstatou navrženého postupu je zaměření geodetické mikrosítě a následné ...
  • Testování totálních stanic Trimble M3 

   Author: Štochlová Karolína; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Testování vlastností 3D skenerů Leica ScanStation P40 a BLK360 

   Author: Švejda Jan; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Téma této práce je testování vlastností 3D laserových skenerů Leica ScanStation P40 a Leica BLK360 pomocí experimentálního měření. Experimentální měření se zaměřuje na testování přesnosti měření délek na délkové základně, ...
  • Testování vlivu parametrů letu a parametrů vyrovnání na prostorovou přesnost mračna bodů získaného lidarovým systémem DJI Zenmuse L1 

   Author: Martin Boušek; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Kočí Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním vlivu parametrů letu a způsobů a parametrů vyrovnání skenovaných pásů na výslednou prostorovou přesnost mračna bodů získaného lidarovým systémem DJI Zenmuse L1 neseného UAV DJI ...
  • Testování využití automatického cílení pro určování posunů a přetvoření vodních děl 

   Author: Dobrovolný Pavel; Supervisor: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)