Now showing items 106-125 of 132

  • Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Mokrsko Západ ve štole Josef 

   Author: Peter Petrilla; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Táto diplomová práca sa zaoberá mapovaním a vytvorením banskej mapovej dokumentácie štôlne Josef v oblasti Mokrsko Západ. Na začiatku bolo nutné urobiť zameranie oblasti pomocou laserového skeneru – Leica ScanStation P40. ...
  • Zaměření a zhodnocení využitelnosti části původní měřické sítě VD Slapy 

   Author: Markéta Kubelová; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Bureš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Na VD Slapy má dojít k zániku pozorovaných bodů, které jsou aktuálně využívány pro sledování posunů a deformací. Cílem této diplomové práce je zaměření a následné zhodnocení využitelnosti části původní aktuálně nevyužívané ...
  • Zaměření a zpracování vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově 

   Author: Dvořáková Karolína; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha ve městě Liběchov. Náplní práce je představení daného objektu, popsání způsobu vybudování měřické sítě pro připojení modelu do systému ...
  • Zaměření části měřické sítě VD Orlík, návrh doplnění a inovace metod pro sledování posunů a deformací při výstavbě skluzu bezpečnostního přelivu 

   Author: Jan Seidl; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Lechner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením části měřické sítě VD Orlík. Cílem práce je zaměření, výpočet a statistické vyhodnocení posunů a deformací vztažné sítě a tělesa hráze. Druhotně se pak zabývá možností rozšíření ...
  • Zaměření části štoly Josef a vytvoření její důlní mapové dokumentace 

   Author: Špaček Filip; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením zpřístupněných částí oblasti Čelina východ ve štole Josef a vytvořením jejich důlní mapové dokumentace. Zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování. Zpracováním naměřených ...
  • Zaměření geometrické polohy koleje 

   Author: Monika Talapková; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Podlaha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cieľom mojej diplomovej práce je priblížiť postup zamerania geometrickej polohy koľaje, začínajúc meraním v teréne, výpočtovými prácami a vyhotovením konečných výstupov. Zameranie prebehlo v okolí železničnej stanici Osek. ...
  • Zaměření historických sklepů objektu "Želví doupě" v Mělníku 

   Author: Vašková Dana; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Zaměření historických sklepů objektu č.p. 85 v ulici Legionářů v Mělníku 

   Author: Nová Markéta; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Zaměření hradu a vytvoření jeho 3D modelu 

   Author: Čížek Martin; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vyhotovení části jeho výkresové dokumentace 

   Author: Klimánková Petra; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se věnuje zaměření, zpracování naměřených dat a vyhotovení měřické dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově. V práci je komplexně popsán proces vyhotovení měřické dokumentace od tvorby bodového pole, ...
  • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vytvoření prostorového modelu 

   Author: Valešová Daniela; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá souborem činností vedoucích ke tvorbě digitálního 3D modelu kostela sv. Ducha v Liběchově u Mělníka. Mezi tyto činnosti lze zařadit sběr dat, jejich následné zpracování a vizualizaci konečného ...
  • Zaměření kostela sv. Jana Křtitele v Rochlicích 

   Author: Ondřej Buchar; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jarůšek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce popisuje geodetická měření a zpracování naměřených dat pro rekonstrukci kulturní památky kostela sv. Jana Křtitele v Rochlicích. Výsledkem této práce je vyhotovení účelové mapy, stavební výkres průčelí ...
  • Zaměření několika historických sklepů ve Slaném 

   Author: Adam Hrdina; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Smítka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá dokumentací několika historických sklepů ve Slaném. Konkrétně sklepa domu čp. 3, 4 a 9. Pro zaměření vybraných sklepů se zvolila technologie 3D laserového skenování. Provedlo se zpracování ...
  • Zaměření oblasti "Katedrály" ve štole Josef metodou 3D laserového skenování 

   Author: Pražák Zbyněk; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá laserovým skenováním v podzemních prostorech, následným zpracováním a publikováním naměřených dat na internet.
  • Zaměření podkladu pro projekt rekonstrukce železniční trati dle předpisů SŽDC s.o. 

   Author: Ondřej Hovorka; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Weiss Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením kompletní geodetické dokumentace podkladu pro projekt rekonstrukce železniční trati Zadní Třebaň - Lochovice dle předpisů SŽDC, s.o. Následně se zabývá rozborem přesností vybraných ...
  • Zaměření průhybů vodičů vedení VVN (porovnání metod) 

   Author: Pexa Ladislav; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Floriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V této diplomové práci jsou zkoumány metody zaměření vodičů z hlediska přesnosti a také z hlediska využitelnosti moderních přístrojových technik v geodézii. Zaměření proběhlo v jeden den všemi metodami současně pro případné ...
  • Zaměření Štoly č. 1 v Jáchymově 

   Author: Fládrová Hana; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením 3D modelu a důlní dokumentace Štoly č. 1 v Jáchymově. Zaměření štoly bylo provedeno v roce 2017 metodou laserového skenování. Hlavní zpracování dat 3D modelu ve formě mračna bodů bylo ...
  • Zaměření vybraných historických sklepů ve Slaném 

   Author: Lukáš Hort; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem práce je vytvoření prostorového modelu vybraných historických sklepů ve Slaném. Model bude sloužit pro vizualizaci nepřístupného území pro širokou veřejnost, dále jako dokumentace prostor v podzemí při případné ...
  • Zaměření zříceniny hradu Zlenice a vytvoření jeho 3D modelu 

   Author: Žižková Michaela; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zaměření zříceniny hradu Zlenice a vytvoření jeho 3D modelu 

   Author: Dvořáček Tomáš; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)